Tác Giả Rick Riordan

Cuộc Chiến Chốn Mê Cung

Cuộc Chiến Chốn Mê Cung

8.5/10
6750

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 20
Chiếc vương miện Ptolemy

Chiếc vương miện Ptolemy

8.5/10
3155

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 7
Máu của Olympus

Máu của Olympus

8.5/10
8789

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 26
Dấu hiệu Athena

Dấu hiệu Athena

8.5/10
17580

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 52
The Son of Sobek

The Son of Sobek

8.5/10
1932

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 3
Vị thần cuối cùng

Vị thần cuối cùng

8.5/10
8083

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 32
Lời nguyền của thần Titan

Lời nguyền của thần Titan

8.5/10
7061

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 22
Hồ sơ Á thần

Hồ sơ Á thần

8.5/10
2774

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 8
Biển Quái Vật

Biển Quái Vật

8.5/10
8964

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 30
Kẻ cắp tia chớp

Kẻ cắp tia chớp

8.5/10
9218

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 23
Người Anh Hùng Mất Tích

Người Anh Hùng Mất Tích

8.5/10
13852

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 58
Con trai thần Neptune

Con trai thần Neptune

8.5/10
16645

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 58
39 Manh Mối ( Phần 1: Mê cung xương )

39 Manh Mối ( Phần 1: Mê cung xương )

8.5/10
5906

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám

Chương 19
Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 4: Ngôi Nhà Thần Hades

Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 4: Ngôi Nhà Thần Hades

7.5/10
14550

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 78
Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 5: Máu Đỉnh Olympus (Dòng Máu Olympus)

Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 5: Máu Đỉnh Olympus (Dòng Máu Olympus)

7.5/10
11287

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 58
Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 3: Dấu Hiệu Athena

Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 3: Dấu Hiệu Athena

7.5/10
9494

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 52
Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 1: Người Anh Hùng Mất Tích

Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 1: Người Anh Hùng Mất Tích

7.5/10
9622

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 56
Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 2: Con Trai Thần Neptune

Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 2: Con Trai Thần Neptune

7.5/10
9767

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 53
Percy Jackson Tập 1: Kẻ Cắp Tia Chớp

Percy Jackson Tập 1: Kẻ Cắp Tia Chớp

7.5/10
5860

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 22
Percy Jackson Tập 2: Biển Quái Vật

Percy Jackson Tập 2: Biển Quái Vật

7.5/10
5186

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 20
Percy Jackson Tập 3: Lời Nguyền Của Thần Titan

Percy Jackson Tập 3: Lời Nguyền Của Thần Titan

7.5/10
5163

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 20
Percy Jackson Tập 4: Cuộc Chiến Chốn Mê Cung

Percy Jackson Tập 4: Cuộc Chiến Chốn Mê Cung

7.5/10
5344

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 20
Percy Jackson Tập 5: Vị Thần Cuối Cùng

Percy Jackson Tập 5: Vị Thần Cuối Cùng

7.5/10
5479

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 23
Percy Jackson Tập 4.5: Hồ Sơ Á Thần

Percy Jackson Tập 4.5: Hồ Sơ Á Thần

7.5/10
2635

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 9
Cuộc Chiến Chốn Mê Cung
8.5/10
6750

Thể loại: Truyện Khác

Chiếc vương miện Ptolemy
8.5/10
3155

Thể loại: Truyện Khác

Máu của Olympus
8.5/10
8789

Thể loại: Truyện Khác

Dấu hiệu Athena
8.5/10
17580

Thể loại: Truyện Khác

The Son of Sobek
8.5/10
1932

Thể loại: Truyện Khác

Vị thần cuối cùng
8.5/10
8083

Thể loại: Truyện Khác

Lời nguyền của thần Titan
8.5/10
7061

Thể loại: Truyện Khác

Hồ sơ Á thần
8.5/10
2774

Thể loại: Truyện Khác

Biển Quái Vật
8.5/10
8964

Thể loại: Truyện Khác

Kẻ cắp tia chớp
8.5/10
9218

Thể loại: Truyện Khác

Người Anh Hùng Mất Tích
8.5/10
13852

Thể loại: Truyện Khác

Con trai thần Neptune
8.5/10
16645

Thể loại: Truyện Khác

39 Manh Mối ( Phần 1: Mê cung xương )
8.5/10
5906

Thể loại: Trinh Thám

Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 4: Ngôi Nhà Thần Hades
7.5/10
14550

Thể loại: Truyện Khác, Phương Tây, Huyền huyễn

Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 5: Máu Đỉnh Olympus (Dòng Máu Olympus)
7.5/10
11287

Thể loại: Truyện Khác, Phương Tây, Huyền huyễn

Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 3: Dấu Hiệu Athena
7.5/10
9494

Thể loại: Truyện Khác, Phương Tây, Huyền huyễn

Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 1: Người Anh Hùng Mất Tích
7.5/10
9622

Thể loại: Phương Tây, Huyền huyễn

Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 2: Con Trai Thần Neptune
7.5/10
9767

Thể loại: Truyện Khác, Phương Tây, Huyền huyễn

Percy Jackson Tập 1: Kẻ Cắp Tia Chớp
7.5/10
5860

Thể loại: Phương Tây

Percy Jackson Tập 2: Biển Quái Vật
7.5/10
5186

Thể loại: Phương Tây

Percy Jackson Tập 3: Lời Nguyền Của Thần Titan
7.5/10
5163

Thể loại: Phương Tây

Percy Jackson Tập 4: Cuộc Chiến Chốn Mê Cung
7.5/10
5344

Thể loại: Phương Tây

Percy Jackson Tập 5: Vị Thần Cuối Cùng
7.5/10
5479

Thể loại: Phương Tây

Percy Jackson Tập 4.5: Hồ Sơ Á Thần
7.5/10
2635

Thể loại: Phương Tây