Tác Giả Rick Riordan

Cuộc Chiến Chốn Mê Cung

Cuộc Chiến Chốn Mê Cung

8.5/10
5991

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 20
Chiếc vương miện Ptolemy

Chiếc vương miện Ptolemy

8.5/10
2832

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 7
Máu của Olympus

Máu của Olympus

8.5/10
7873

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 26
Dấu hiệu Athena

Dấu hiệu Athena

8.5/10
16176

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 52
The Son of Sobek

The Son of Sobek

8.5/10
1785

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 3
Vị thần cuối cùng

Vị thần cuối cùng

8.5/10
6944

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 32
Lời nguyền của thần Titan

Lời nguyền của thần Titan

8.5/10
6463

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 22
Hồ sơ Á thần

Hồ sơ Á thần

8.5/10
2427

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 8
Biển Quái Vật

Biển Quái Vật

8.5/10
8178

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 30
Kẻ cắp tia chớp

Kẻ cắp tia chớp

8.5/10
8534

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 23
Người Anh Hùng Mất Tích

Người Anh Hùng Mất Tích

8.5/10
12502

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 58
Con trai thần Neptune

Con trai thần Neptune

8.5/10
15107

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 58
39 Manh Mối ( Phần 1: Mê cung xương )

39 Manh Mối ( Phần 1: Mê cung xương )

8.5/10
5447

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám

Chương 19
Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 4: Ngôi Nhà Thần Hades

Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 4: Ngôi Nhà Thần Hades

7.5/10
12911

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 78
Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 5: Máu Đỉnh Olympus (Dòng Máu Olympus)

Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 5: Máu Đỉnh Olympus (Dòng Máu Olympus)

7.5/10
9799

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 58
Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 3: Dấu Hiệu Athena

Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 3: Dấu Hiệu Athena

7.5/10
8447

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 52
Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 1: Người Anh Hùng Mất Tích

Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 1: Người Anh Hùng Mất Tích

7.5/10
8328

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây, Huyền Huyễn

Chương 56
Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 2: Con Trai Thần Neptune

Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 2: Con Trai Thần Neptune

7.5/10
8291

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 53
Percy Jackson Tập 1: Kẻ Cắp Tia Chớp

Percy Jackson Tập 1: Kẻ Cắp Tia Chớp

7.5/10
5169

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 22
Percy Jackson Tập 2: Biển Quái Vật

Percy Jackson Tập 2: Biển Quái Vật

7.5/10
4760

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 20
Percy Jackson Tập 3: Lời Nguyền Của Thần Titan

Percy Jackson Tập 3: Lời Nguyền Của Thần Titan

7.5/10
4760

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 20
Percy Jackson Tập 4: Cuộc Chiến Chốn Mê Cung

Percy Jackson Tập 4: Cuộc Chiến Chốn Mê Cung

7.5/10
4869

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 20
Percy Jackson Tập 5: Vị Thần Cuối Cùng

Percy Jackson Tập 5: Vị Thần Cuối Cùng

7.5/10
5018

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 23
Percy Jackson Tập 4.5: Hồ Sơ Á Thần

Percy Jackson Tập 4.5: Hồ Sơ Á Thần

7.5/10
2428

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 9
Cuộc Chiến Chốn Mê Cung
8.5/10
5991

Thể loại: Truyện Khác

Chiếc vương miện Ptolemy
8.5/10
2832

Thể loại: Truyện Khác

Máu của Olympus
8.5/10
7873

Thể loại: Truyện Khác

Dấu hiệu Athena
8.5/10
16176

Thể loại: Truyện Khác

The Son of Sobek
8.5/10
1785

Thể loại: Truyện Khác

Vị thần cuối cùng
8.5/10
6944

Thể loại: Truyện Khác

Lời nguyền của thần Titan
8.5/10
6463

Thể loại: Truyện Khác

Hồ sơ Á thần
8.5/10
2427

Thể loại: Truyện Khác

Biển Quái Vật
8.5/10
8178

Thể loại: Truyện Khác

Kẻ cắp tia chớp
8.5/10
8534

Thể loại: Truyện Khác

Người Anh Hùng Mất Tích
8.5/10
12502

Thể loại: Truyện Khác

Con trai thần Neptune
8.5/10
15107

Thể loại: Truyện Khác

39 Manh Mối ( Phần 1: Mê cung xương )
8.5/10
5447

Thể loại: Trinh Thám

Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 4: Ngôi Nhà Thần Hades
7.5/10
12911

Thể loại: Phương Tây, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 5: Máu Đỉnh Olympus (Dòng Máu Olympus)
7.5/10
9799

Thể loại: Phương Tây, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 3: Dấu Hiệu Athena
7.5/10
8447

Thể loại: Phương Tây, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 1: Người Anh Hùng Mất Tích
7.5/10
8328

Thể loại: Phương Tây, Huyền Huyễn

Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 2: Con Trai Thần Neptune
7.5/10
8291

Thể loại: Phương Tây, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Percy Jackson Tập 1: Kẻ Cắp Tia Chớp
7.5/10
5169

Thể loại: Phương Tây

Percy Jackson Tập 2: Biển Quái Vật
7.5/10
4760

Thể loại: Phương Tây

Percy Jackson Tập 3: Lời Nguyền Của Thần Titan
7.5/10
4760

Thể loại: Phương Tây

Percy Jackson Tập 4: Cuộc Chiến Chốn Mê Cung
7.5/10
4869

Thể loại: Phương Tây

Percy Jackson Tập 5: Vị Thần Cuối Cùng
7.5/10
5018

Thể loại: Phương Tây

Percy Jackson Tập 4.5: Hồ Sơ Á Thần
7.5/10
2428

Thể loại: Phương Tây