Tác Giả Quỳnh Dao

Hậu Hoàn Châu Cát Cát

Hậu Hoàn Châu Cát Cát

8.5/10
17542

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 62
Bất Chợt Một Chiều Mưa

Bất Chợt Một Chiều Mưa

8.5/10
4492

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 6
Gió Lạnh Đêm Hè

Gió Lạnh Đêm Hè

8.5/10
16323

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 34
Cánh Hoa Chùm Gửi

Cánh Hoa Chùm Gửi

8.5/10
17158

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 18
Hải Âu Phi Xứ

Hải Âu Phi Xứ

8.5/10
16929

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 20
Dòng Sông Ly Biệt

Dòng Sông Ly Biệt

8.5/10
47393

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 30
Xóm Vắng

Xóm Vắng

8.5/10
13408

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 14
Vườn Thúy

Vườn Thúy

8.5/10
4938

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 7
Bích Vân Thiên

Bích Vân Thiên

8.5/10
13593

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 25
Biết Tỏ Cùng Ai

Biết Tỏ Cùng Ai

8.5/10
17014

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 23
Bản Tình Ca Muôn Thưở

Bản Tình Ca Muôn Thưở

8.5/10
11927

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 31
Băng Nhi

Băng Nhi

8.5/10
6687

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 15
Bên Dòng Nước

Bên Dòng Nước

8.5/10
9916

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 23
Bên bờ quạnh hiu

Bên bờ quạnh hiu

8.5/10
7288

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Ái quả tình hoa

Ái quả tình hoa

8.5/10
13675

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 44
Chiếc Áo Mộng Mơ

Chiếc Áo Mộng Mơ

8.5/10
9460

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 10
Mưa là anh và nắng cũng là anh

Mưa là anh và nắng cũng là anh

8.5/10
16001

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 15
Biệt Ly Ơi! Chào Mi!

Biệt Ly Ơi! Chào Mi!

8.5/10
7306

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 19
Bóng Hoàng Hôn

Bóng Hoàng Hôn

8.5/10
6262

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Nhất Thụ Lê Hoa Áp Hải Đường

Nhất Thụ Lê Hoa Áp Hải Đường

7.5/10
2341

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 3
Hư Ảo Một Cuộc Tình

Hư Ảo Một Cuộc Tình

7.5/10
9665

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 22
Hãy Hiểu Tình Em

Hãy Hiểu Tình Em

7.5/10
9626

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 18
Hoàn Châu Cách Cách

Hoàn Châu Cách Cách

7.5/10
16739

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 67
Hậu Hoàn Châu Cát Cát
8.5/10
17542

Thể loại: Ngôn Tình

Bất Chợt Một Chiều Mưa
8.5/10
4492

Thể loại: Truyện Teen

Gió Lạnh Đêm Hè
8.5/10
16323

Thể loại: Ngôn Tình

Cánh Hoa Chùm Gửi
8.5/10
17158

Thể loại: Ngôn Tình

Hải Âu Phi Xứ
8.5/10
16929

Thể loại: Ngôn Tình

Dòng Sông Ly Biệt
8.5/10
47393

Thể loại: Ngôn Tình

Xóm Vắng
8.5/10
13408

Thể loại: Ngôn Tình

Vườn Thúy
8.5/10
4938

Thể loại: Ngôn Tình

Bích Vân Thiên
8.5/10
13593

Thể loại: Ngôn Tình

Biết Tỏ Cùng Ai
8.5/10
17014

Thể loại: Ngôn Tình

Bản Tình Ca Muôn Thưở
8.5/10
11927

Thể loại: Ngôn Tình

Băng Nhi
8.5/10
6687

Thể loại: Ngôn Tình

Bên Dòng Nước
8.5/10
9916

Thể loại: Ngôn Tình

Bên bờ quạnh hiu
8.5/10
7288

Thể loại: Ngôn Tình

Ái quả tình hoa
8.5/10
13675

Thể loại: Ngôn Tình

Chiếc Áo Mộng Mơ
8.5/10
9460

Thể loại: Truyện Khác

Mưa là anh và nắng cũng là anh
8.5/10
16001

Thể loại: Ngôn Tình

Biệt Ly Ơi! Chào Mi!
8.5/10
7306

Thể loại: Ngôn Tình

Bóng Hoàng Hôn
8.5/10
6262

Thể loại: Ngôn Tình

Nhất Thụ Lê Hoa Áp Hải Đường
7.5/10
2341

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hư Ảo Một Cuộc Tình
7.5/10
9665

Thể loại: Ngôn Tình

Hãy Hiểu Tình Em
7.5/10
9626

Thể loại: Ngôn Tình

Hoàn Châu Cách Cách
7.5/10
16739

Thể loại: Ngôn Tình