Tác Giả Quỳnh Dao

Hậu Hoàn Châu Cát Cát

Hậu Hoàn Châu Cát Cát

8.5/10
14591

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 62
Bất Chợt Một Chiều Mưa

Bất Chợt Một Chiều Mưa

8.5/10
4009

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 6
Gió Lạnh Đêm Hè

Gió Lạnh Đêm Hè

8.5/10
14819

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 34
Cánh Hoa Chùm Gửi

Cánh Hoa Chùm Gửi

8.5/10
14250

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 18
Hải Âu Phi Xứ

Hải Âu Phi Xứ

8.5/10
15514

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 20
Dòng Sông Ly Biệt

Dòng Sông Ly Biệt

8.5/10
38894

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 30
Xóm Vắng

Xóm Vắng

8.5/10
10978

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 14
Vườn Thúy

Vườn Thúy

8.5/10
4533

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 7
Bích Vân Thiên

Bích Vân Thiên

8.5/10
11783

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 25
Biết Tỏ Cùng Ai

Biết Tỏ Cùng Ai

8.5/10
15520

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 23
Bản Tình Ca Muôn Thưở

Bản Tình Ca Muôn Thưở

8.5/10
10651

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 31
Băng Nhi

Băng Nhi

8.5/10
5839

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 15
Bên Dòng Nước

Bên Dòng Nước

8.5/10
8702

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 23
Bên bờ quạnh hiu

Bên bờ quạnh hiu

8.5/10
6498

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Ái quả tình hoa

Ái quả tình hoa

8.5/10
11214

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 44
Chiếc Áo Mộng Mơ

Chiếc Áo Mộng Mơ

8.5/10
8693

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 10
Mưa là anh và nắng cũng là anh

Mưa là anh và nắng cũng là anh

8.5/10
13561

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 15
Biệt Ly Ơi! Chào Mi!

Biệt Ly Ơi! Chào Mi!

8.5/10
6278

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 19
Bóng Hoàng Hôn

Bóng Hoàng Hôn

8.5/10
5428

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Nhất Thụ Lê Hoa Áp Hải Đường

Nhất Thụ Lê Hoa Áp Hải Đường

7.5/10
2043

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 3
Hư Ảo Một Cuộc Tình

Hư Ảo Một Cuộc Tình

7.5/10
8667

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 22
Hãy Hiểu Tình Em

Hãy Hiểu Tình Em

7.5/10
8596

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 18
Hoàn Châu Cách Cách

Hoàn Châu Cách Cách

7.5/10
13806

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 67
Hậu Hoàn Châu Cát Cát
8.5/10
14591

Thể loại: Ngôn Tình

Bất Chợt Một Chiều Mưa
8.5/10
4009

Thể loại: Truyện Teen

Gió Lạnh Đêm Hè
8.5/10
14819

Thể loại: Ngôn Tình

Cánh Hoa Chùm Gửi
8.5/10
14250

Thể loại: Ngôn Tình

Hải Âu Phi Xứ
8.5/10
15514

Thể loại: Ngôn Tình

Dòng Sông Ly Biệt
8.5/10
38894

Thể loại: Ngôn Tình

Xóm Vắng
8.5/10
10978

Thể loại: Ngôn Tình

Vườn Thúy
8.5/10
4533

Thể loại: Ngôn Tình

Bích Vân Thiên
8.5/10
11783

Thể loại: Ngôn Tình

Biết Tỏ Cùng Ai
8.5/10
15520

Thể loại: Ngôn Tình

Bản Tình Ca Muôn Thưở
8.5/10
10651

Thể loại: Ngôn Tình

Băng Nhi
8.5/10
5839

Thể loại: Ngôn Tình

Bên Dòng Nước
8.5/10
8702

Thể loại: Ngôn Tình

Bên bờ quạnh hiu
8.5/10
6498

Thể loại: Ngôn Tình

Ái quả tình hoa
8.5/10
11214

Thể loại: Ngôn Tình

Chiếc Áo Mộng Mơ
8.5/10
8693

Thể loại: Truyện Khác

Mưa là anh và nắng cũng là anh
8.5/10
13561

Thể loại: Ngôn Tình

Biệt Ly Ơi! Chào Mi!
8.5/10
6278

Thể loại: Ngôn Tình

Bóng Hoàng Hôn
8.5/10
5428

Thể loại: Ngôn Tình

Nhất Thụ Lê Hoa Áp Hải Đường
7.5/10
2043

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hư Ảo Một Cuộc Tình
7.5/10
8667

Thể loại: Ngôn Tình

Hãy Hiểu Tình Em
7.5/10
8596

Thể loại: Ngôn Tình

Hoàn Châu Cách Cách
7.5/10
13806

Thể loại: Ngôn Tình