Tác Giả Quân Ước

Nuông chiều thành họa

Nuông chiều thành họa

8.5/10
64856

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 69
Trì của tôi

Trì của tôi

8.5/10
30841

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 73
Hợp Đồng Hôn Nhân Thời Cổ Đại

Hợp Đồng Hôn Nhân Thời Cổ Đại

6.9/10
74785

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 69
Ai Sợ Ai

Ai Sợ Ai

7.5/10
95548

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 59
19 Ngày

19 Ngày

7.5/10
213210

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 76
Thành Trì Của Tôi

Thành Trì Của Tôi

7.5/10
42640

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 71
Mối Tình Đầu Nghịch Tập Hệ Thống

Mối Tình Đầu Nghịch Tập Hệ Thống

7.5/10
51795

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 126
Thân Ái Đối Phương Biện Hữu

Thân Ái Đối Phương Biện Hữu

7.5/10
22230

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 40
Vì H Mà Tồn Tại

Vì H Mà Tồn Tại

7.5/10
4645

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 2
Tương Tỉnh

Tương Tỉnh

7.5/10
93401

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 57
Tìm Đường

Tìm Đường

7.5/10
81995

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 51
Phồn Giản

Phồn Giản

7.5/10
159547

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 62
Đổi Chồng: Cưng Chiều Em Đến Nghiện

Đổi Chồng: Cưng Chiều Em Đến Nghiện

7.5/10
150603

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 119
Vợ yêu của tổng giám đốc xã hội đen

Vợ yêu của tổng giám đốc xã hội đen

7.5/10
103555

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 129
Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

7.5/10
66523

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 110
Nuông chiều thành họa
8.5/10
64856

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Trì của tôi
8.5/10
30841

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Hợp Đồng Hôn Nhân Thời Cổ Đại
6.9/10
74785

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Ai Sợ Ai
7.5/10
95548

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình

19 Ngày
7.5/10
213210

Thể loại: Ngôn Tình

Thành Trì Của Tôi
7.5/10
42640

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Mối Tình Đầu Nghịch Tập Hệ Thống
7.5/10
51795

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Thân Ái Đối Phương Biện Hữu
7.5/10
22230

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Vì H Mà Tồn Tại
7.5/10
4645

Thể loại: Truyện Sắc, Đoản Văn, Đam Mỹ

Tương Tỉnh
7.5/10
93401

Thể loại: Ngôn Tình

Tìm Đường
7.5/10
81995

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Phồn Giản
7.5/10
159547

Thể loại: Ngôn Tình

Đổi Chồng: Cưng Chiều Em Đến Nghiện
7.5/10
150603

Thể loại: Ngôn Tình

Vợ yêu của tổng giám đốc xã hội đen
7.5/10
103555

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen
7.5/10
66523

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình