Tác Giả Quân Ước

Chỉ Muốn Gần Bên Em

Chỉ Muốn Gần Bên Em

7.8/10
8907

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 70
Cứu Vớt Nhân Vật Phản Diện Tôi Chỉ Muốn Ăn Dưa

Cứu Vớt Nhân Vật Phản Diện Tôi Chỉ Muốn Ăn Dưa

7.2/10
1584

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 18
Từ Mạt Thế Vào Hào Môn Làm Mẹ Kế Yếu Đuối

Từ Mạt Thế Vào Hào Môn Làm Mẹ Kế Yếu Đuối

7.4/10
2774

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 22
Nuông chiều thành họa

Nuông chiều thành họa

8.5/10
70543

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 73
Trì của tôi

Trì của tôi

8.5/10
34186

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 73
Hợp Đồng Hôn Nhân Thời Cổ Đại

Hợp Đồng Hôn Nhân Thời Cổ Đại

6.9/10
80268

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 69
Ai Sợ Ai

Ai Sợ Ai

7.5/10
98861

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 59
19 Ngày

19 Ngày

7.5/10
230635

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 76
Thành Trì Của Tôi

Thành Trì Của Tôi

7.5/10
47539

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 86
Mối Tình Đầu Nghịch Tập Hệ Thống

Mối Tình Đầu Nghịch Tập Hệ Thống

7.5/10
54491

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 126
Thân Ái Đối Phương Biện Hữu

Thân Ái Đối Phương Biện Hữu

7.5/10
23257

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 40
Vì H Mà Tồn Tại

Vì H Mà Tồn Tại

7.5/10
4945

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 2
Tương Tỉnh

Tương Tỉnh

7.5/10
99464

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 57
Tìm Đường

Tìm Đường

7.5/10
86727

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 51
Phồn Giản

Phồn Giản

7.5/10
165919

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 62
Đổi Chồng: Cưng Chiều Em Đến Nghiện

Đổi Chồng: Cưng Chiều Em Đến Nghiện

7.5/10
155061

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 119
Vợ yêu của tổng giám đốc xã hội đen

Vợ yêu của tổng giám đốc xã hội đen

7.5/10
109825

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 129
Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

7.5/10
71643

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 110
Chỉ Muốn Gần Bên Em
7.8/10
8907

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cứu Vớt Nhân Vật Phản Diện Tôi Chỉ Muốn Ăn Dưa
7.2/10
1584

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Từ Mạt Thế Vào Hào Môn Làm Mẹ Kế Yếu Đuối
7.4/10
2774

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế, Võng Du, Huyền huyễn

Nuông chiều thành họa
8.5/10
70543

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Trì của tôi
8.5/10
34186

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Hợp Đồng Hôn Nhân Thời Cổ Đại
6.9/10
80268

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Ai Sợ Ai
7.5/10
98861

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình

19 Ngày
7.5/10
230635

Thể loại: Ngôn Tình

Thành Trì Của Tôi
7.5/10
47539

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Mối Tình Đầu Nghịch Tập Hệ Thống
7.5/10
54491

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Thân Ái Đối Phương Biện Hữu
7.5/10
23257

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Vì H Mà Tồn Tại
7.5/10
4945

Thể loại: Truyện Sắc, Đoản Văn, Đam Mỹ

Tương Tỉnh
7.5/10
99464

Thể loại: Ngôn Tình

Tìm Đường
7.5/10
86727

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Phồn Giản
7.5/10
165919

Thể loại: Ngôn Tình

Đổi Chồng: Cưng Chiều Em Đến Nghiện
7.5/10
155061

Thể loại: Ngôn Tình

Vợ yêu của tổng giám đốc xã hội đen
7.5/10
109825

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen
7.5/10
71643

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình