Tác Giả Puii Pi Dy

Lam Nhan Họa Thủy Thiếp Không Muốn Rước Họa Vào Thân

Lam Nhan Họa Thủy Thiếp Không Muốn Rước Họa Vào Thân

7.1/10
2297

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Teen, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 26
Nữ Phụ Xuyên Qua Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính

Nữ Phụ Xuyên Qua Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính

7.8/10
10558

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 159
Tân Nương Bị Vứt Bỏ

Tân Nương Bị Vứt Bỏ

7.2/10
6886

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

Chương 28
Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?

Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?

9/10
89717

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Truyện Teen, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 122
Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi!

Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi!

7.5/10
24601

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 67
Có Người Cho Vợ Tôi Đôi Mắt

Có Người Cho Vợ Tôi Đôi Mắt

7.5/10
7861

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 40
Tình Yêu Chúng Ta Từng Có: Anh Nhớ Không?

Tình Yêu Chúng Ta Từng Có: Anh Nhớ Không?

7.5/10
5256

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Teen, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 12
Xuyên Qua: Bá Đạo Tình Vương Phi!

Xuyên Qua: Bá Đạo Tình Vương Phi!

7.5/10
4033

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 10
Mẫu Nghi Thiên Hạ: Bất Tài Bất Sắc

Mẫu Nghi Thiên Hạ: Bất Tài Bất Sắc

7.5/10
5744

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 12
Mỹ Nhân Tâm Xà: Bất Thành Uyên Ương

Mỹ Nhân Tâm Xà: Bất Thành Uyên Ương

7.5/10
7321

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 11
Ơ... ĐM! Ta Thành Vương Phi Rồi!

Ơ... ĐM! Ta Thành Vương Phi Rồi!

7.5/10
17974

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Truyện Teen, Xuyên Không

Chương 59
Nữ Phụ Khuyết Tật Thật Đáng Thương!

Nữ Phụ Khuyết Tật Thật Đáng Thương!

7.5/10
20856

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Nữ Phụ

Chương 42
Ấn Lạc Vương Phi Của Ngốc Vương Gia

Ấn Lạc Vương Phi Của Ngốc Vương Gia

7.5/10
1620

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 1
Vị Hôn Phu Dịu Dàng Của Tôi

Vị Hôn Phu Dịu Dàng Của Tôi

7.5/10
3827

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 5
Lam Nhan Họa Thủy Thiếp Không Muốn Rước Họa Vào Thân
7.1/10
2297

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Teen, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Nữ Phụ Xuyên Qua Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính
7.8/10
10558

Thể loại: Nữ Phụ, Xuyên Không

Tân Nương Bị Vứt Bỏ
7.2/10
6886

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?
9/10
89717

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Truyện Teen, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi!
7.5/10
24601

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Có Người Cho Vợ Tôi Đôi Mắt
7.5/10
7861

Thể loại: Truyện Teen

Tình Yêu Chúng Ta Từng Có: Anh Nhớ Không?
7.5/10
5256

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Teen, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Xuyên Qua: Bá Đạo Tình Vương Phi!
7.5/10
4033

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Mẫu Nghi Thiên Hạ: Bất Tài Bất Sắc
7.5/10
5744

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Mỹ Nhân Tâm Xà: Bất Thành Uyên Ương
7.5/10
7321

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình

Ơ... ĐM! Ta Thành Vương Phi Rồi!
7.5/10
17974

Thể loại: Hài Hước, Truyện Teen, Xuyên Không

Nữ Phụ Khuyết Tật Thật Đáng Thương!
7.5/10
20856

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Nữ Phụ

Ấn Lạc Vương Phi Của Ngốc Vương Gia
7.5/10
1620

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Vị Hôn Phu Dịu Dàng Của Tôi
7.5/10
3827

Thể loại: Truyện Teen