Tác Giả Phong Cuồng Tiểu Vương Bá

Thập Niên 70 Anh Binh Mạnh Mẽ Quá Trêu Người Cả Nhà Vợ Yêu Cầu Xin Tha Thứ

Thập Niên 70 Anh Binh Mạnh Mẽ Quá Trêu Người Cả Nhà Vợ Yêu Cầu Xin Tha Thứ

7.8/10
1110

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Quân Sự, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 6
Ta Rõ Ràng Là Luyện Võ Làm Sao Lại Biến Thành Thần Thông

Ta Rõ Ràng Là Luyện Võ Làm Sao Lại Biến Thành Thần Thông

7.8/10
1680

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền huyễn

Chương 37
Tuyệt Đại Long Y

Tuyệt Đại Long Y

8.2/10
8426

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 229
Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ Dịch

Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ Dịch

7.8/10
30962

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Mạt Thế

Chương 50
Tổng Tài Bá Đạo Yêu Phải Em

Tổng Tài Bá Đạo Yêu Phải Em

7.3/10
23281

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 442
Nhà Giàu Sủng Hôn Ông Xã Phúc Hắc Bà Xã Ngốc Manh

Nhà Giàu Sủng Hôn Ông Xã Phúc Hắc Bà Xã Ngốc Manh

7.4/10
6058

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 60
Giang Hồ Kiếp

Giang Hồ Kiếp

7.6/10
2259

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Bách Hợp

Chương 5
Nữ Phụ Hắc Ám FULL

Nữ Phụ Hắc Ám FULL

7/10
57213

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 105
Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

7.2/10
13834

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 802
Trọng Sinh Ôm Chặt Đùi Vàng Phu Quân FULL

Trọng Sinh Ôm Chặt Đùi Vàng Phu Quân FULL

7.1/10
138334

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 63
Đế Vương

Đế Vương

7.5/10
87350

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 67
Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ

Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ

8.5/10
60994

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 120
Xuyên Qua Nông Nữ Đấu Hào Môn

Xuyên Qua Nông Nữ Đấu Hào Môn

8.5/10
13733

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 76
Do Kí Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Do Kí Kinh Hồng Chiếu Ảnh

8.5/10
48654

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 139
Mạt Thế Trùng Sinh Chi Hắc Ám Nữ Phụ

Mạt Thế Trùng Sinh Chi Hắc Ám Nữ Phụ

7.5/10
75647

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Mạt Thế

Chương 107
Vong Giả Quy Lai

Vong Giả Quy Lai

7.5/10
20560

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Mạt Thế

Chương 79
Truy Mộng

Truy Mộng

7.5/10
3071

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 6
Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh

7.5/10
62951

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 139
Xuyên Việt Chi Thị Tẩm Ba, Thái Thượng Hoàng!

Xuyên Việt Chi Thị Tẩm Ba, Thái Thượng Hoàng!

8/10
24475

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 10
Mạc Hậu

Mạc Hậu

7.5/10
36996

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 61
Ngược Ái Chi Luyến

Ngược Ái Chi Luyến

7.5/10
45905

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 72
Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi

Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi

7.5/10
50554

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 113
Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ

Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ

7.5/10
20091

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Bách Hợp

Chương 46
Thập Niên 70 Anh Binh Mạnh Mẽ Quá Trêu Người Cả Nhà Vợ Yêu Cầu Xin Tha Thứ
7.8/10
1110

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Quân Sự, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Ta Rõ Ràng Là Luyện Võ Làm Sao Lại Biến Thành Thần Thông
7.8/10
1680

Thể loại: Huyền huyễn

Tuyệt Đại Long Y
8.2/10
8426

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình

Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ Dịch
7.8/10
30962

Thể loại: Dị Năng, Mạt Thế

Tổng Tài Bá Đạo Yêu Phải Em
7.3/10
23281

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Nhà Giàu Sủng Hôn Ông Xã Phúc Hắc Bà Xã Ngốc Manh
7.4/10
6058

Thể loại: Ngôn Tình

Giang Hồ Kiếp
7.6/10
2259

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Bách Hợp

Nữ Phụ Hắc Ám FULL
7/10
57213

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Xuyên Không

Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!
7.2/10
13834

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Trọng Sinh Ôm Chặt Đùi Vàng Phu Quân FULL
7.1/10
138334

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh

Đế Vương
7.5/10
87350

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ
8.5/10
60994

Thể loại: Bách Hợp

Xuyên Qua Nông Nữ Đấu Hào Môn
8.5/10
13733

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Do Kí Kinh Hồng Chiếu Ảnh
8.5/10
48654

Thể loại: Ngôn Tình

Mạt Thế Trùng Sinh Chi Hắc Ám Nữ Phụ
7.5/10
75647

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Mạt Thế

Vong Giả Quy Lai
7.5/10
20560

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Mạt Thế

Truy Mộng
7.5/10
3071

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh
7.5/10
62951

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình

Xuyên Việt Chi Thị Tẩm Ba, Thái Thượng Hoàng!
8/10
24475

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Mạc Hậu
7.5/10
36996

Thể loại: Đam Mỹ

Ngược Ái Chi Luyến
7.5/10
45905

Thể loại: Đam Mỹ

Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi
7.5/10
50554

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ
7.5/10
20091

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Bách Hợp