Tác Giả Phong Gian Tuyết Vũ

Tổng Tài Bá Đạo Yêu Phải Em

Tổng Tài Bá Đạo Yêu Phải Em

7.3/10
17608

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 442
Nhà Giàu Sủng Hôn Ông Xã Phúc Hắc Bà Xã Ngốc Manh

Nhà Giàu Sủng Hôn Ông Xã Phúc Hắc Bà Xã Ngốc Manh

7.4/10
4469

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 60
Giang Hồ Kiếp

Giang Hồ Kiếp

7.6/10
1952

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Bách Hợp

Chương 5
Nữ Phụ Hắc Ám FULL

Nữ Phụ Hắc Ám FULL

7/10
53301

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 105
Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

7.2/10
11657

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 802
Trọng Sinh Ôm Chặt Đùi Vàng Phu Quân FULL

Trọng Sinh Ôm Chặt Đùi Vàng Phu Quân FULL

7.1/10
131091

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 63
Đế Vương

Đế Vương

7.5/10
82024

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 67
Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ

Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ

8.5/10
52512

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 120
Xuyên Qua Nông Nữ Đấu Hào Môn

Xuyên Qua Nông Nữ Đấu Hào Môn

8.5/10
11606

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 76
Do Kí Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Do Kí Kinh Hồng Chiếu Ảnh

8.5/10
44385

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 139
Mạt Thế Trùng Sinh Chi Hắc Ám Nữ Phụ

Mạt Thế Trùng Sinh Chi Hắc Ám Nữ Phụ

7.5/10
70596

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Mạt Thế

Chương 107
Vong Giả Quy Lai

Vong Giả Quy Lai

7.5/10
16482

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Mạt Thế

Chương 79
Truy Mộng

Truy Mộng

7.5/10
2681

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 6
Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh

7.5/10
58509

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 139
Xuyên Việt Chi Thị Tẩm Ba, Thái Thượng Hoàng!

Xuyên Việt Chi Thị Tẩm Ba, Thái Thượng Hoàng!

8/10
22329

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 10
Mạc Hậu

Mạc Hậu

7.5/10
32267

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 61
Ngược Ái Chi Luyến

Ngược Ái Chi Luyến

7.5/10
40468

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 72
Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi

Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi

7.5/10
46192

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 113
Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ

Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ

7.5/10
18836

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Bách Hợp

Chương 46
Tổng Tài Bá Đạo Yêu Phải Em
7.3/10
17608

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Nhà Giàu Sủng Hôn Ông Xã Phúc Hắc Bà Xã Ngốc Manh
7.4/10
4469

Thể loại: Ngôn Tình

Giang Hồ Kiếp
7.6/10
1952

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Bách Hợp

Nữ Phụ Hắc Ám FULL
7/10
53301

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Xuyên Không

Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!
7.2/10
11657

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Trọng Sinh Ôm Chặt Đùi Vàng Phu Quân FULL
7.1/10
131091

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh

Đế Vương
7.5/10
82024

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ
8.5/10
52512

Thể loại: Bách Hợp

Xuyên Qua Nông Nữ Đấu Hào Môn
8.5/10
11606

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Do Kí Kinh Hồng Chiếu Ảnh
8.5/10
44385

Thể loại: Ngôn Tình

Mạt Thế Trùng Sinh Chi Hắc Ám Nữ Phụ
7.5/10
70596

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Mạt Thế

Vong Giả Quy Lai
7.5/10
16482

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Mạt Thế

Truy Mộng
7.5/10
2681

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh
7.5/10
58509

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình

Xuyên Việt Chi Thị Tẩm Ba, Thái Thượng Hoàng!
8/10
22329

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Mạc Hậu
7.5/10
32267

Thể loại: Đam Mỹ

Ngược Ái Chi Luyến
7.5/10
40468

Thể loại: Đam Mỹ

Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi
7.5/10
46192

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ
7.5/10
18836

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Bách Hợp