Tác Giả Phong Nguyệt Bất Đẳng Nhàn

Xuyên Phải Một Nhà Toàn Tra Tui Biết Sống Mần Sao

Xuyên Phải Một Nhà Toàn Tra Tui Biết Sống Mần Sao

7.2/10
3021

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Quan Trường, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Đông Phương, Huyền huyễn

Chương 50
Đàn Ghi-ta Của Thời Niên Thiếu

Đàn Ghi-ta Của Thời Niên Thiếu

7.5/10
1932

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 1
Bác Sĩ Pháp Y Này Thật Không Đơn Giản

Bác Sĩ Pháp Y Này Thật Không Đơn Giản

7.5/10
6277

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đoản Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 2
Thâm Độ Bạch Bào Dụ Hoặc

Thâm Độ Bạch Bào Dụ Hoặc

7.5/10
6966

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 13
Lương Y Thuần Ái Chẩn Liệu

Lương Y Thuần Ái Chẩn Liệu

7.5/10
5301

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 11
Nhật Ký Săn Thú Hệ Liệt Chi Bảo Hổ Lột Da

Nhật Ký Săn Thú Hệ Liệt Chi Bảo Hổ Lột Da

7.5/10
3843

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 13
Câu Cấm Lão Đại

Câu Cấm Lão Đại

7.5/10
6291

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 11
Danh Y Cải Tạo Tứ Phương

Danh Y Cải Tạo Tứ Phương

7.5/10
7430

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 28
Lõa Sắc Sinh Hương

Lõa Sắc Sinh Hương

7.5/10
2500

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Huyết Tinh Phong Tình

Huyết Tinh Phong Tình

7.5/10
4748

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 21
Chiếc Lá Ký Sinh

Chiếc Lá Ký Sinh

7.5/10
12344

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 63
Chiến Lật Chi Hoa

Chiến Lật Chi Hoa

7.5/10
9659

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 42
Romeo Vs Romeo

Romeo Vs Romeo

7.5/10
7625

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 18
Xuyên Phải Một Nhà Toàn Tra Tui Biết Sống Mần Sao
7.2/10
3021

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Quan Trường, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Đông Phương, Huyền huyễn

Đàn Ghi-ta Của Thời Niên Thiếu
7.5/10
1932

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Bác Sĩ Pháp Y Này Thật Không Đơn Giản
7.5/10
6277

Thể loại: Trinh Thám, Đoản Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thâm Độ Bạch Bào Dụ Hoặc
7.5/10
6966

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Lương Y Thuần Ái Chẩn Liệu
7.5/10
5301

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Nhật Ký Săn Thú Hệ Liệt Chi Bảo Hổ Lột Da
7.5/10
3843

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Câu Cấm Lão Đại
7.5/10
6291

Thể loại: Đam Mỹ

Danh Y Cải Tạo Tứ Phương
7.5/10
7430

Thể loại: Đam Mỹ

Lõa Sắc Sinh Hương
7.5/10
2500

Thể loại: Đam Mỹ

Huyết Tinh Phong Tình
7.5/10
4748

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chiếc Lá Ký Sinh
7.5/10
12344

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chiến Lật Chi Hoa
7.5/10
9659

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Romeo Vs Romeo
7.5/10
7625

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ