Tác Giả Phi Thiên Dạ Tường

Sơn Hữu Mộc Hề

Sơn Hữu Mộc Hề

7.8/10
2601

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 91
Định Hải Phù Sinh Lục

Định Hải Phù Sinh Lục

7.3/10
1682

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Đam Mỹ, Linh Dị, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 38
Đoạt Mộng

Đoạt Mộng

7.1/10
4337

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị, Huyền Huyễn

Chương 111
Bắc Thành Thiên Nhai

Bắc Thành Thiên Nhai

7.5/10
9040

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 49
Nhật Ký Quan Sát Võ Tướng

Nhật Ký Quan Sát Võ Tướng

7.5/10
23302

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 81
Thiên Bảo Phục Yêu Lục

Thiên Bảo Phục Yêu Lục

7.5/10
85255

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 225
Chiết Thất Quốc

Chiết Thất Quốc

8.5/10
8243

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 57
Tương Kiến Hoan

Tương Kiến Hoan

7.5/10
28740

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 229
Giang Đông Song Bích

Giang Đông Song Bích

7.5/10
6029

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 40
Phá Quán Tử Phá Suất

Phá Quán Tử Phá Suất

7.5/10
16634

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 77
Linh Hồn Thâm Xử Nháo Cách Mệnh

Linh Hồn Thâm Xử Nháo Cách Mệnh

7.5/10
21773

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị, Thám Hiểm, Huyền Huyễn

Chương 85
2013

2013

7.5/10
35224

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Mạt Thế, Khoa Huyễn

Chương 81
Chiến Thất Quốc

Chiến Thất Quốc

7.5/10
11965

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Chương 57
Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân

Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân

7.5/10
14099

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Chương 57
Kim Bài Trợ Lý

Kim Bài Trợ Lý

7.5/10
29420

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 49
Sơn Hữu Mộc Hề
7.8/10
2601

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Định Hải Phù Sinh Lục
7.3/10
1682

Thể loại: Lịch Sử, Đam Mỹ, Linh Dị, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Đoạt Mộng
7.1/10
4337

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị, Huyền Huyễn

Bắc Thành Thiên Nhai
7.5/10
9040

Thể loại: Đam Mỹ

Nhật Ký Quan Sát Võ Tướng
7.5/10
23302

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Thiên Bảo Phục Yêu Lục
7.5/10
85255

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chiết Thất Quốc
8.5/10
8243

Thể loại: Đam Mỹ

Tương Kiến Hoan
7.5/10
28740

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Giang Đông Song Bích
7.5/10
6029

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Phá Quán Tử Phá Suất
7.5/10
16634

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Hài Hước

Linh Hồn Thâm Xử Nháo Cách Mệnh
7.5/10
21773

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị, Thám Hiểm, Huyền Huyễn

2013
7.5/10
35224

Thể loại: Đam Mỹ, Mạt Thế, Khoa Huyễn

Chiến Thất Quốc
7.5/10
11965

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân
7.5/10
14099

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Kim Bài Trợ Lý
7.5/10
29420

Thể loại: Đam Mỹ