Tác Giả Phi Thiên Dạ Tường

Quốc Sư Giúp Đỡ

Quốc Sư Giúp Đỡ

7.5/10
1299

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 6
Sơn Hữu Mộc Hề

Sơn Hữu Mộc Hề

7.8/10
14024

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 200
Định Hải Phù Sinh Lục

Định Hải Phù Sinh Lục

7.3/10
3694

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Linh Dị, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 38
Đoạt Mộng

Đoạt Mộng

7.1/10
8946

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 113
Bắc Thành Thiên Nhai

Bắc Thành Thiên Nhai

7.5/10
12289

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 49
Nhật Ký Quan Sát Võ Tướng

Nhật Ký Quan Sát Võ Tướng

7.5/10
27972

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chương 81
Thiên Bảo Phục Yêu Lục

Thiên Bảo Phục Yêu Lục

7.5/10
94467

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 225
Chiết Thất Quốc

Chiết Thất Quốc

8.5/10
11088

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 57
Tương Kiến Hoan

Tương Kiến Hoan

7.5/10
37246

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 229
Giang Đông Song Bích

Giang Đông Song Bích

7.5/10
8358

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 40
Phá Quán Tử Phá Suất

Phá Quán Tử Phá Suất

7.5/10
20465

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 77
Linh Hồn Thâm Xử Nháo Cách Mệnh

Linh Hồn Thâm Xử Nháo Cách Mệnh

7.5/10
26996

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 85
2013

2013

7.5/10
39995

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Mạt Thế

Chương 81
Chiến Thất Quốc

Chiến Thất Quốc

7.5/10
15140

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Chương 57
Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân

Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân

7.5/10
17226

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Truyện Cung Đấu

Chương 57
Kim Bài Trợ Lý

Kim Bài Trợ Lý

7.5/10
32351

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 49
Quốc Sư Giúp Đỡ
7.5/10
1299

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Sơn Hữu Mộc Hề
7.8/10
14024

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Định Hải Phù Sinh Lục
7.3/10
3694

Thể loại: Lịch Sử, Linh Dị, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Đoạt Mộng
7.1/10
8946

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Bắc Thành Thiên Nhai
7.5/10
12289

Thể loại: Đam Mỹ

Nhật Ký Quan Sát Võ Tướng
7.5/10
27972

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Thiên Bảo Phục Yêu Lục
7.5/10
94467

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chiết Thất Quốc
8.5/10
11088

Thể loại: Đam Mỹ

Tương Kiến Hoan
7.5/10
37246

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Giang Đông Song Bích
7.5/10
8358

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Phá Quán Tử Phá Suất
7.5/10
20465

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không

Linh Hồn Thâm Xử Nháo Cách Mệnh
7.5/10
26996

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Thám Hiểm, Huyền huyễn

2013
7.5/10
39995

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Mạt Thế

Chiến Thất Quốc
7.5/10
15140

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân
7.5/10
17226

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Truyện Cung Đấu

Kim Bài Trợ Lý
7.5/10
32351

Thể loại: Đam Mỹ