Tác Giả Phỉ Ngã Tư Tồn

Nếu Giây Phút Ấy Ta Không Gặp Nhau FULL

Nếu Giây Phút Ấy Ta Không Gặp Nhau FULL

7.1/10
27111

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Sự

Chương 29
Sương Mù Vây Thành

Sương Mù Vây Thành

8.5/10
38147

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 35
Mãn bàn giai thâu

Mãn bàn giai thâu

8.5/10
16355

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

8.5/10
47988

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 38
Mãi không thay lòng

Mãi không thay lòng

8.5/10
3609

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 1
Hạnh phúc giống như một đóa hoa

Hạnh phúc giống như một đóa hoa

8.5/10
2515

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 1
Sân không vắng vẻ tàn xuân

Sân không vắng vẻ tàn xuân

8.5/10
20285

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 37
Thời gian đẹp nhất là khi yêu em

Thời gian đẹp nhất là khi yêu em

8.5/10
35541

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 21
Hương Hàn

Hương Hàn

8.5/10
29818

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Giai Kỳ Như Mộng

Giai Kỳ Như Mộng

8.5/10
132982

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 52
Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn (Sân Không Vắng Vẻ Tàn Xuân)

Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn (Sân Không Vắng Vẻ Tàn Xuân)

7.5/10
24681

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 38
Trâu Tiểu Thư Tìm Kiếm Tình Yêu

Trâu Tiểu Thư Tìm Kiếm Tình Yêu

7.5/10
64467

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 63
Sao Trên Trời Rất Xa, Sao Của Anh Thật Gần

Sao Trên Trời Rất Xa, Sao Của Anh Thật Gần

7.5/10
68277

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 27
Thời Gian Hạnh Phúc

Thời Gian Hạnh Phúc

7.5/10
11091

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Trăng Lạnh Như Sương

Trăng Lạnh Như Sương

7.5/10
26867

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 28
Tình Yêu Bên Trái, Thiên Đường Bên Phải

Tình Yêu Bên Trái, Thiên Đường Bên Phải

7.5/10
2569

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 2
Mãn Bàn Giai Thâu (Ngoại Truyện

Mãn Bàn Giai Thâu (Ngoại Truyện "Gấm Rách")

7.5/10
13745

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Sương Mù (Sương Mù Vây Thành)

Sương Mù (Sương Mù Vây Thành)

7.5/10
16937

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 42
Đừng Nhắc Em Nhớ Lại

Đừng Nhắc Em Nhớ Lại

7.5/10
119704

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 65
[Đoản Văn] Hạnh Phúc Giống Như Hoa

[Đoản Văn] Hạnh Phúc Giống Như Hoa

7.5/10
2377

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 2
Đông Cung

Đông Cung

7.5/10
175707

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Chương 43
Tịch Mịch

Tịch Mịch

7.5/10
25656

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 47
Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc

7.5/10
132642

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 58
Không Kịp Nói Yêu Em

Không Kịp Nói Yêu Em

7.5/10
51922

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 33
Hải Thượng Phồn Hoa

Hải Thượng Phồn Hoa

7.5/10
124120

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 33
Gấm Rách

Gấm Rách

7.5/10
188044

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 61
Đời Này Kiếp Này

Đời Này Kiếp Này

7.5/10
28501

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 20
Công Tắc Tình Yêu

Công Tắc Tình Yêu

7.5/10
29969

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 15
Cảnh Năm Biết Bao Lâu

Cảnh Năm Biết Bao Lâu

7.5/10
20133

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 15
Hẹn Đẹp Như Mơ

Hẹn Đẹp Như Mơ

7.5/10
45516

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 28
Thiên Sơn Mộ Tuyết

Thiên Sơn Mộ Tuyết

7.5/10
99079

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 29
Nếu Giây Phút Ấy Ta Không Gặp Nhau FULL
7.1/10
27111

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Sự

Sương Mù Vây Thành
8.5/10
38147

Thể loại: Ngôn Tình

Mãn bàn giai thâu
8.5/10
16355

Thể loại: Ngôn Tình

Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn
8.5/10
47988

Thể loại: Ngôn Tình

Mãi không thay lòng
8.5/10
3609

Thể loại: Ngôn Tình

Hạnh phúc giống như một đóa hoa
8.5/10
2515

Thể loại: Ngôn Tình

Sân không vắng vẻ tàn xuân
8.5/10
20285

Thể loại: Ngôn Tình

Thời gian đẹp nhất là khi yêu em
8.5/10
35541

Thể loại: Ngôn Tình

Hương Hàn
8.5/10
29818

Thể loại: Ngôn Tình

Giai Kỳ Như Mộng
8.5/10
132982

Thể loại: Ngôn Tình

Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn (Sân Không Vắng Vẻ Tàn Xuân)
7.5/10
24681

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình

Trâu Tiểu Thư Tìm Kiếm Tình Yêu
7.5/10
64467

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Sao Trên Trời Rất Xa, Sao Của Anh Thật Gần
7.5/10
68277

Thể loại: Ngôn Tình

Thời Gian Hạnh Phúc
7.5/10
11091

Thể loại: Ngôn Tình

Trăng Lạnh Như Sương
7.5/10
26867

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Tình Yêu Bên Trái, Thiên Đường Bên Phải
7.5/10
2569

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Mãn Bàn Giai Thâu (Ngoại Truyện
7.5/10
13745

Thể loại: Ngôn Tình

Sương Mù (Sương Mù Vây Thành)
7.5/10
16937

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Đừng Nhắc Em Nhớ Lại
7.5/10
119704

Thể loại: Ngôn Tình

[Đoản Văn] Hạnh Phúc Giống Như Hoa
7.5/10
2377

Thể loại: Ngôn Tình

Đông Cung
7.5/10
175707

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Tịch Mịch
7.5/10
25656

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc
7.5/10
132642

Thể loại: Ngôn Tình

Không Kịp Nói Yêu Em
7.5/10
51922

Thể loại: Ngôn Tình

Hải Thượng Phồn Hoa
7.5/10
124120

Thể loại: Ngôn Tình

Gấm Rách
7.5/10
188044

Thể loại: Ngôn Tình

Đời Này Kiếp Này
7.5/10
28501

Thể loại: Ngôn Tình

Công Tắc Tình Yêu
7.5/10
29969

Thể loại: Ngôn Tình

Cảnh Năm Biết Bao Lâu
7.5/10
20133

Thể loại: Ngôn Tình

Hẹn Đẹp Như Mơ
7.5/10
45516

Thể loại: Ngôn Tình

Thiên Sơn Mộ Tuyết
7.5/10
99079

Thể loại: Ngôn Tình