Tác Giả Phỉ Ngã Tư Tồn

Tinh Quang Thôi Xán

Tinh Quang Thôi Xán

7.7/10
1246

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 9
Cửa Hàng Đồ Cổ

Cửa Hàng Đồ Cổ

7.3/10
1043

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 7
Cửa Hàng Đồ Cổ

Cửa Hàng Đồ Cổ

8.5/10
1220

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 7
Nếu Giây Phút Ấy Ta Không Gặp Nhau FULL

Nếu Giây Phút Ấy Ta Không Gặp Nhau FULL

7.1/10
32701

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Sự

Chương 29
Sương Mù Vây Thành

Sương Mù Vây Thành

8.5/10
40920

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 35
Mãn bàn giai thâu

Mãn bàn giai thâu

8.5/10
17855

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

8.5/10
52911

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 38
Mãi không thay lòng

Mãi không thay lòng

8.5/10
3844

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 1
Hạnh phúc giống như một đóa hoa

Hạnh phúc giống như một đóa hoa

8.5/10
2673

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 1
Sân không vắng vẻ tàn xuân

Sân không vắng vẻ tàn xuân

8.5/10
22398

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 37
Thời gian đẹp nhất là khi yêu em

Thời gian đẹp nhất là khi yêu em

8.5/10
37780

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 21
Hương Hàn

Hương Hàn

8.5/10
31481

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Giai Kỳ Như Mộng

Giai Kỳ Như Mộng

8.5/10
143943

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 52
Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn (Sân Không Vắng Vẻ Tàn Xuân)

Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn (Sân Không Vắng Vẻ Tàn Xuân)

7.5/10
26748

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 38
Trâu Tiểu Thư Tìm Kiếm Tình Yêu

Trâu Tiểu Thư Tìm Kiếm Tình Yêu

7.5/10
70978

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 63
Sao Trên Trời Rất Xa, Sao Của Anh Thật Gần

Sao Trên Trời Rất Xa, Sao Của Anh Thật Gần

7.5/10
73893

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 27
Thời Gian Hạnh Phúc

Thời Gian Hạnh Phúc

7.5/10
12221

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Trăng Lạnh Như Sương

Trăng Lạnh Như Sương

7.5/10
29878

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 28
Tình Yêu Bên Trái, Thiên Đường Bên Phải

Tình Yêu Bên Trái, Thiên Đường Bên Phải

7.5/10
2773

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 2
Mãn Bàn Giai Thâu (Ngoại Truyện

Mãn Bàn Giai Thâu (Ngoại Truyện "Gấm Rách")

7.5/10
15235

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Sương Mù (Sương Mù Vây Thành)

Sương Mù (Sương Mù Vây Thành)

7.5/10
18717

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 42
Đừng Nhắc Em Nhớ Lại

Đừng Nhắc Em Nhớ Lại

7.5/10
128062

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 65
[Đoản Văn] Hạnh Phúc Giống Như Hoa

[Đoản Văn] Hạnh Phúc Giống Như Hoa

7.5/10
2608

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 2
Đông Cung

Đông Cung

7.5/10
185041

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Chương 43
Tịch Mịch

Tịch Mịch

7.5/10
28186

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 47
Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc

7.5/10
142747

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 58
Không Kịp Nói Yêu Em

Không Kịp Nói Yêu Em

7.5/10
58290

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 33
Hải Thượng Phồn Hoa

Hải Thượng Phồn Hoa

7.5/10
131344

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 33
Gấm Rách

Gấm Rách

7.5/10
201331

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 61
Đời Này Kiếp Này

Đời Này Kiếp Này

7.5/10
31158

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 20
Công Tắc Tình Yêu

Công Tắc Tình Yêu

7.5/10
32943

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 15
Cảnh Năm Biết Bao Lâu

Cảnh Năm Biết Bao Lâu

7.5/10
21395

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 15
Hẹn Đẹp Như Mơ

Hẹn Đẹp Như Mơ

7.5/10
49225

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 28
Thiên Sơn Mộ Tuyết

Thiên Sơn Mộ Tuyết

7.5/10
106971

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 29
Tinh Quang Thôi Xán
7.7/10
1246

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Cửa Hàng Đồ Cổ
7.3/10
1043

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Cửa Hàng Đồ Cổ
8.5/10
1220

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Nếu Giây Phút Ấy Ta Không Gặp Nhau FULL
7.1/10
32701

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Sự

Sương Mù Vây Thành
8.5/10
40920

Thể loại: Ngôn Tình

Mãn bàn giai thâu
8.5/10
17855

Thể loại: Ngôn Tình

Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn
8.5/10
52911

Thể loại: Ngôn Tình

Mãi không thay lòng
8.5/10
3844

Thể loại: Ngôn Tình

Hạnh phúc giống như một đóa hoa
8.5/10
2673

Thể loại: Ngôn Tình

Sân không vắng vẻ tàn xuân
8.5/10
22398

Thể loại: Ngôn Tình

Thời gian đẹp nhất là khi yêu em
8.5/10
37780

Thể loại: Ngôn Tình

Hương Hàn
8.5/10
31481

Thể loại: Ngôn Tình

Giai Kỳ Như Mộng
8.5/10
143943

Thể loại: Ngôn Tình

Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn (Sân Không Vắng Vẻ Tàn Xuân)
7.5/10
26748

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình

Trâu Tiểu Thư Tìm Kiếm Tình Yêu
7.5/10
70978

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Sao Trên Trời Rất Xa, Sao Của Anh Thật Gần
7.5/10
73893

Thể loại: Ngôn Tình

Thời Gian Hạnh Phúc
7.5/10
12221

Thể loại: Ngôn Tình

Trăng Lạnh Như Sương
7.5/10
29878

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Tình Yêu Bên Trái, Thiên Đường Bên Phải
7.5/10
2773

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Mãn Bàn Giai Thâu (Ngoại Truyện
7.5/10
15235

Thể loại: Ngôn Tình

Sương Mù (Sương Mù Vây Thành)
7.5/10
18717

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Đừng Nhắc Em Nhớ Lại
7.5/10
128062

Thể loại: Ngôn Tình

[Đoản Văn] Hạnh Phúc Giống Như Hoa
7.5/10
2608

Thể loại: Ngôn Tình

Đông Cung
7.5/10
185041

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Tịch Mịch
7.5/10
28186

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc
7.5/10
142747

Thể loại: Ngôn Tình

Không Kịp Nói Yêu Em
7.5/10
58290

Thể loại: Ngôn Tình

Hải Thượng Phồn Hoa
7.5/10
131344

Thể loại: Ngôn Tình

Gấm Rách
7.5/10
201331

Thể loại: Ngôn Tình

Đời Này Kiếp Này
7.5/10
31158

Thể loại: Ngôn Tình

Công Tắc Tình Yêu
7.5/10
32943

Thể loại: Ngôn Tình

Cảnh Năm Biết Bao Lâu
7.5/10
21395

Thể loại: Ngôn Tình

Hẹn Đẹp Như Mơ
7.5/10
49225

Thể loại: Ngôn Tình

Thiên Sơn Mộ Tuyết
7.5/10
106971

Thể loại: Ngôn Tình