Tác Giả Phỉ Ngã Tư Tồn

Nếu Giây Phút Ấy Ta Không Gặp Nhau FULL

Nếu Giây Phút Ấy Ta Không Gặp Nhau FULL

7.1/10
23591

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Quân Sự, Ngôn Tình

Chương 29
Sương Mù Vây Thành

Sương Mù Vây Thành

8.5/10
35589

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 35
Mãn bàn giai thâu

Mãn bàn giai thâu

8.5/10
15146

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

8.5/10
45642

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 38
Mãi không thay lòng

Mãi không thay lòng

8.5/10
3410

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 1
Hạnh phúc giống như một đóa hoa

Hạnh phúc giống như một đóa hoa

8.5/10
2374

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 1
Sân không vắng vẻ tàn xuân

Sân không vắng vẻ tàn xuân

8.5/10
18957

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 37
Thời gian đẹp nhất là khi yêu em

Thời gian đẹp nhất là khi yêu em

8.5/10
34123

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 21
Hương Hàn

Hương Hàn

8.5/10
28575

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Giai Kỳ Như Mộng

Giai Kỳ Như Mộng

8.5/10
123992

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 52
Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn (Sân Không Vắng Vẻ Tàn Xuân)

Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn (Sân Không Vắng Vẻ Tàn Xuân)

7.5/10
23306

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Cổ Đại

Chương 38
Trâu Tiểu Thư Tìm Kiếm Tình Yêu

Trâu Tiểu Thư Tìm Kiếm Tình Yêu

7.5/10
60794

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 63
Sao Trên Trời Rất Xa, Sao Của Anh Thật Gần

Sao Trên Trời Rất Xa, Sao Của Anh Thật Gần

7.5/10
65323

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 27
Thời Gian Hạnh Phúc

Thời Gian Hạnh Phúc

7.5/10
10237

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Trăng Lạnh Như Sương

Trăng Lạnh Như Sương

7.5/10
25199

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 28
Tình Yêu Bên Trái, Thiên Đường Bên Phải

Tình Yêu Bên Trái, Thiên Đường Bên Phải

7.5/10
2420

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Chương 2
Mãn Bàn Giai Thâu (Ngoại Truyện

Mãn Bàn Giai Thâu (Ngoại Truyện "Gấm Rách")

7.5/10
12353

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Sương Mù (Sương Mù Vây Thành)

Sương Mù (Sương Mù Vây Thành)

7.5/10
15275

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Chương 42
Đừng Nhắc Em Nhớ Lại

Đừng Nhắc Em Nhớ Lại

7.5/10
111000

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 65
[Đoản Văn] Hạnh Phúc Giống Như Hoa

[Đoản Văn] Hạnh Phúc Giống Như Hoa

7.5/10
2230

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 2
Đông Cung

Đông Cung

7.5/10
167706

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Ngược, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 43
Tịch Mịch

Tịch Mịch

7.5/10
23953

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 47
Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc

7.5/10
125601

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 58
Không Kịp Nói Yêu Em

Không Kịp Nói Yêu Em

7.5/10
48195

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 33
Hải Thượng Phồn Hoa

Hải Thượng Phồn Hoa

7.5/10
118444

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 33
Gấm Rách

Gấm Rách

7.5/10
175571

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 61
Đời Này Kiếp Này

Đời Này Kiếp Này

7.5/10
26613

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 20
Công Tắc Tình Yêu

Công Tắc Tình Yêu

7.5/10
28329

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 15
Cảnh Năm Biết Bao Lâu

Cảnh Năm Biết Bao Lâu

7.5/10
19150

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 15
Hẹn Đẹp Như Mơ

Hẹn Đẹp Như Mơ

7.5/10
42291

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 28
Thiên Sơn Mộ Tuyết

Thiên Sơn Mộ Tuyết

7.5/10
95243

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 29
Nếu Giây Phút Ấy Ta Không Gặp Nhau FULL
7.1/10
23591

Thể loại: Quân Sự, Ngôn Tình

Sương Mù Vây Thành
8.5/10
35589

Thể loại: Ngôn Tình

Mãn bàn giai thâu
8.5/10
15146

Thể loại: Ngôn Tình

Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn
8.5/10
45642

Thể loại: Ngôn Tình

Mãi không thay lòng
8.5/10
3410

Thể loại: Ngôn Tình

Hạnh phúc giống như một đóa hoa
8.5/10
2374

Thể loại: Ngôn Tình

Sân không vắng vẻ tàn xuân
8.5/10
18957

Thể loại: Ngôn Tình

Thời gian đẹp nhất là khi yêu em
8.5/10
34123

Thể loại: Ngôn Tình

Hương Hàn
8.5/10
28575

Thể loại: Ngôn Tình

Giai Kỳ Như Mộng
8.5/10
123992

Thể loại: Ngôn Tình

Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn (Sân Không Vắng Vẻ Tàn Xuân)
7.5/10
23306

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Cổ Đại

Trâu Tiểu Thư Tìm Kiếm Tình Yêu
7.5/10
60794

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Sao Trên Trời Rất Xa, Sao Của Anh Thật Gần
7.5/10
65323

Thể loại: Ngôn Tình

Thời Gian Hạnh Phúc
7.5/10
10237

Thể loại: Ngôn Tình

Trăng Lạnh Như Sương
7.5/10
25199

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Tình Yêu Bên Trái, Thiên Đường Bên Phải
7.5/10
2420

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Mãn Bàn Giai Thâu (Ngoại Truyện
7.5/10
12353

Thể loại: Ngôn Tình

Sương Mù (Sương Mù Vây Thành)
7.5/10
15275

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Đừng Nhắc Em Nhớ Lại
7.5/10
111000

Thể loại: Ngôn Tình

[Đoản Văn] Hạnh Phúc Giống Như Hoa
7.5/10
2230

Thể loại: Ngôn Tình

Đông Cung
7.5/10
167706

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Ngược, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Tịch Mịch
7.5/10
23953

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc
7.5/10
125601

Thể loại: Ngôn Tình

Không Kịp Nói Yêu Em
7.5/10
48195

Thể loại: Ngôn Tình

Hải Thượng Phồn Hoa
7.5/10
118444

Thể loại: Ngôn Tình

Gấm Rách
7.5/10
175571

Thể loại: Ngôn Tình

Đời Này Kiếp Này
7.5/10
26613

Thể loại: Ngôn Tình

Công Tắc Tình Yêu
7.5/10
28329

Thể loại: Ngôn Tình

Cảnh Năm Biết Bao Lâu
7.5/10
19150

Thể loại: Ngôn Tình

Hẹn Đẹp Như Mơ
7.5/10
42291

Thể loại: Ngôn Tình

Thiên Sơn Mộ Tuyết
7.5/10
95243

Thể loại: Ngôn Tình