Tác Giả Mặc Bảo Phi Bảo

Giữa Cơn Bão Tuyết

Giữa Cơn Bão Tuyết

7.9/10
11075

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 75
Mười Hai Năm Kịch Cố Nhân FULL

Mười Hai Năm Kịch Cố Nhân FULL

7/10
28978

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 71
Kinh Thành Về Đêm Dạ Lan Kinh Hoa

Kinh Thành Về Đêm Dạ Lan Kinh Hoa

7.2/10
7915

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 81
Đường Về - Mặc Bảo Phi Bảo

Đường Về - Mặc Bảo Phi Bảo

8.5/10
161007

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 43
Trọn Đời Trọn Kiếp

Trọn Đời Trọn Kiếp

8.5/10
138668

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 19
Mãi Nhớ

Mãi Nhớ

8.5/10
24555

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 16
Một Đời Một Kiếp

Một Đời Một Kiếp

8.5/10
88777

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 47
Trọng Sinh Kiếm Tiền Dưỡng Bánh Bao

Trọng Sinh Kiếm Tiền Dưỡng Bánh Bao

7.5/10
38518

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 41
Thần Chi Tả Thủ

Thần Chi Tả Thủ

7.5/10
30526

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 58
Giang Nam Lão

Giang Nam Lão

7.5/10
38904

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 54
Cám Dỗ Chí Mạng

Cám Dỗ Chí Mạng

7.5/10
102490

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 51
Nhớ Mãi Không Muốn Quên

Nhớ Mãi Không Muốn Quên

7.5/10
61636

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 16
Mãi Nhớ

Mãi Nhớ

7.5/10
11689

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 16
Mandarin Của Tôi

Mandarin Của Tôi

7.5/10
49180

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 38
Cháy Lên Đi Lửa Tình Yêu

Cháy Lên Đi Lửa Tình Yêu

7.5/10
3069

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 11
Phỉ Hoạn Tương Tư

Phỉ Hoạn Tương Tư

7.5/10
9071

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 24
Đường Về

Đường Về

7.5/10
39790

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 43
Kẹo Dẻo Vị Quýt

Kẹo Dẻo Vị Quýt

7.5/10
60998

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 37
Dĩ Ác Chế Ác

Dĩ Ác Chế Ác

7.5/10
14763

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 41
1 Cm Ánh Dương

1 Cm Ánh Dương

7.5/10
65388

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 31
Cá Mực Hầm Mật

Cá Mực Hầm Mật

7.5/10
105545

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Võng Du

Chương 50
Vĩnh An

Vĩnh An

7.5/10
46848

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 82
Dễ Dàng Đến Gần

Dễ Dàng Đến Gần

7.5/10
43121

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 49
Một Đời Một Kiếp (Trọn Đời Trọn Kiếp)

Một Đời Một Kiếp (Trọn Đời Trọn Kiếp)

7.5/10
40798

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 47
Trọn Đời Bên Nhau

Trọn Đời Bên Nhau

7.5/10
76106

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 69
Tùy Tiện Phóng Hỏa

Tùy Tiện Phóng Hỏa

7.5/10
93246

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 62
Cốt Cách Mỹ Nhân

Cốt Cách Mỹ Nhân

7.5/10
175399

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 23
Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh

Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh

7.5/10
96278

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 54
Giữa Cơn Bão Tuyết
7.9/10
11075

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Mười Hai Năm Kịch Cố Nhân FULL
7/10
28978

Thể loại: Ngôn Tình

Kinh Thành Về Đêm Dạ Lan Kinh Hoa
7.2/10
7915

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Đường Về - Mặc Bảo Phi Bảo
8.5/10
161007

Thể loại: Ngôn Tình

Trọn Đời Trọn Kiếp
8.5/10
138668

Thể loại: Ngôn Tình

Mãi Nhớ
8.5/10
24555

Thể loại: Ngôn Tình

Một Đời Một Kiếp
8.5/10
88777

Thể loại: Ngôn Tình

Trọng Sinh Kiếm Tiền Dưỡng Bánh Bao
7.5/10
38518

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Thần Chi Tả Thủ
7.5/10
30526

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Giang Nam Lão
7.5/10
38904

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Cám Dỗ Chí Mạng
7.5/10
102490

Thể loại: Ngôn Tình

Nhớ Mãi Không Muốn Quên
7.5/10
61636

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Mãi Nhớ
7.5/10
11689

Thể loại: Ngôn Tình

Mandarin Của Tôi
7.5/10
49180

Thể loại: Ngôn Tình

Cháy Lên Đi Lửa Tình Yêu
7.5/10
3069

Thể loại: Truyện Teen

Phỉ Hoạn Tương Tư
7.5/10
9071

Thể loại: Đam Mỹ

Đường Về
7.5/10
39790

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Kẹo Dẻo Vị Quýt
7.5/10
60998

Thể loại: Ngôn Tình

Dĩ Ác Chế Ác
7.5/10
14763

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

1 Cm Ánh Dương
7.5/10
65388

Thể loại: Ngôn Tình

Cá Mực Hầm Mật
7.5/10
105545

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Võng Du

Vĩnh An
7.5/10
46848

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Ngôn Tình

Dễ Dàng Đến Gần
7.5/10
43121

Thể loại: Ngôn Tình

Một Đời Một Kiếp (Trọn Đời Trọn Kiếp)
7.5/10
40798

Thể loại: Ngôn Tình

Trọn Đời Bên Nhau
7.5/10
76106

Thể loại: Ngôn Tình

Tùy Tiện Phóng Hỏa
7.5/10
93246

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cốt Cách Mỹ Nhân
7.5/10
175399

Thể loại: Ngôn Tình

Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh
7.5/10
96278

Thể loại: Ngôn Tình