Tác Giả Nhĩ Ba Ba

Candy

Candy

7.8/10
1937

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 10
Bình Định FULL

Bình Định FULL

7.9/10
5591

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 38
Tôi Đến Utopia

Tôi Đến Utopia

7.3/10
1922

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 9
Cộng Sinh FULL

Cộng Sinh FULL

7.8/10
6476

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 32
Khi Ma Cà Rồng Xuyên Thành Vật Hy Sinh Phản Diện

Khi Ma Cà Rồng Xuyên Thành Vật Hy Sinh Phản Diện

7.7/10
5507

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ

Chương 46
Câu Điểm

Câu Điểm

7.7/10
2879

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 19
Candy
7.8/10
1937

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Bình Định FULL
7.9/10
5591

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Tôi Đến Utopia
7.3/10
1922

Thể loại: Đam Mỹ

Cộng Sinh FULL
7.8/10
6476

Thể loại: Đam Mỹ

Khi Ma Cà Rồng Xuyên Thành Vật Hy Sinh Phản Diện
7.7/10
5507

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ

Câu Điểm
7.7/10
2879

Thể loại: Đam Mỹ