Tác Giả Nhất Tùng Âm

Đừng Có Học Hư

Đừng Có Học Hư

7.2/10
7882

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 71
Đã Nói Là Sẽ Đại Nghịch Bất Đạo Với Sư Tôn Cơ Mà

Đã Nói Là Sẽ Đại Nghịch Bất Đạo Với Sư Tôn Cơ Mà

7.8/10
6236

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 42
Bạo Kiều Và Bệnh Mỹ Nhân

Bạo Kiều Và Bệnh Mỹ Nhân

7.2/10
3591

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 59
Đại Sư Huynh Nhà Người Ta Đều Như Vậy À FULL

Đại Sư Huynh Nhà Người Ta Đều Như Vậy À FULL

7.5/10
20799

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 126
Ô Danh

Ô Danh

7.4/10
12572

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 135
Xuyên Thành Cao Nguy Chức Nghiệp Chi Sư Tôn

Xuyên Thành Cao Nguy Chức Nghiệp Chi Sư Tôn

7.1/10
16851

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 153
Trong Lồng Tước Trọng Sinh Trọng Sinh Thành Tiên Tôn Trong Tay Pi

Trong Lồng Tước Trọng Sinh Trọng Sinh Thành Tiên Tôn Trong Tay Pi

7.7/10
14445

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Truyện Sủng

Chương 127
Sau Khi Phản Diện Mất Hết Tu Vi

Sau Khi Phản Diện Mất Hết Tu Vi

7.5/10
13022

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 139
Trùng Sinh Thành Bé Chíp Trong Tay Tiên Tôn FULL

Trùng Sinh Thành Bé Chíp Trong Tay Tiên Tôn FULL

7.9/10
28098

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 116
Trùng Sinh Thành Tiên Tôn Đích Chưởng Trung Thu FULL

Trùng Sinh Thành Tiên Tôn Đích Chưởng Trung Thu FULL

7.8/10
20101

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Chương 111
Trách Hắn Quá Mức Xinh Đẹp

Trách Hắn Quá Mức Xinh Đẹp

7.2/10
1813

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Chương 3
Bạo Kiều Cùng Bệnh Mỹ Nhân

Bạo Kiều Cùng Bệnh Mỹ Nhân

7.8/10
6187

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 78
Xuyên Nhanh Cảm Hóa Phản Diện Kia

Xuyên Nhanh Cảm Hóa Phản Diện Kia

7.2/10
3013

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 11
Trọng Sinh Thành Bạch Tước Trong Tay Tiên Tôn

Trọng Sinh Thành Bạch Tước Trong Tay Tiên Tôn

7.2/10
2718

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Chương 9
Một Mình Ta Mỹ Lệ

Một Mình Ta Mỹ Lệ

7.7/10
10104

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Chương 116
Sau Khi Trầm Oan Giải Tội

Sau Khi Trầm Oan Giải Tội

7.9/10
29086

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Chương 118
Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm Cao

Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm Cao

9.5/10
92874

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Chương 153
Đừng Có Học Hư
7.2/10
7882

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Đã Nói Là Sẽ Đại Nghịch Bất Đạo Với Sư Tôn Cơ Mà
7.8/10
6236

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Bạo Kiều Và Bệnh Mỹ Nhân
7.2/10
3591

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Đại Sư Huynh Nhà Người Ta Đều Như Vậy À FULL
7.5/10
20799

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Ô Danh
7.4/10
12572

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Xuyên Thành Cao Nguy Chức Nghiệp Chi Sư Tôn
7.1/10
16851

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Sủng

Trong Lồng Tước Trọng Sinh Trọng Sinh Thành Tiên Tôn Trong Tay Pi
7.7/10
14445

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Truyện Sủng

Sau Khi Phản Diện Mất Hết Tu Vi
7.5/10
13022

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Trùng Sinh Thành Bé Chíp Trong Tay Tiên Tôn FULL
7.9/10
28098

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Trùng Sinh Thành Tiên Tôn Đích Chưởng Trung Thu FULL
7.8/10
20101

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Trách Hắn Quá Mức Xinh Đẹp
7.2/10
1813

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Bạo Kiều Cùng Bệnh Mỹ Nhân
7.8/10
6187

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Xuyên Nhanh Cảm Hóa Phản Diện Kia
7.2/10
3013

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Võng Du, Huyền huyễn

Trọng Sinh Thành Bạch Tước Trong Tay Tiên Tôn
7.2/10
2718

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Một Mình Ta Mỹ Lệ
7.7/10
10104

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Sau Khi Trầm Oan Giải Tội
7.9/10
29086

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm Cao
9.5/10
92874

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp