Tác Giả Nhất Niệm Thư

Khắc Chết Năm Vợ Quốc Cựu Bệnh Kiều Nói Thích Ta

Khắc Chết Năm Vợ Quốc Cựu Bệnh Kiều Nói Thích Ta

7.6/10
1172

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 3
Không Gian Ta Mang Theo Trăm Tỷ Vật Tư Ở Cổ Đại Chạy Nạn

Không Gian Ta Mang Theo Trăm Tỷ Vật Tư Ở Cổ Đại Chạy Nạn

7.3/10
3569

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Mạt Thế

Chương 50
Không Gian Ta Mang Theo Trăm Tỷ Vật Tư Ở Cổ Đại Chạy Nạ

Không Gian Ta Mang Theo Trăm Tỷ Vật Tư Ở Cổ Đại Chạy Nạ

7.2/10
1130

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Mạt Thế

Chương 2
Ta Xuyên Không Bị Ép Minh Hôn

Ta Xuyên Không Bị Ép Minh Hôn

7.2/10
1435

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 12
Stop Friendly Fire!

Stop Friendly Fire!

7.5/10
1848

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Dị Giới, Xuyên Không, Light Novel, Huyền huyễn

Chương 8
Sống Lại Kiếp Này Cầu Người Che Chở

Sống Lại Kiếp Này Cầu Người Che Chở

7.7/10
1914

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 13
Xuyên Thành Người Hầu Phủ Thượng Thư

Xuyên Thành Người Hầu Phủ Thượng Thư

7.4/10
2107

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 26
Công Lược Hắn Yêu Hắn

Công Lược Hắn Yêu Hắn

7.1/10
2241

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 10
Mối Tình Đầu Khó Quên Của Bạo Quân Mất Trí Nhớ FULL

Mối Tình Đầu Khó Quên Của Bạo Quân Mất Trí Nhớ FULL

7.5/10
96969

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 89
Ba Năm Quét Rác - Bắt Đầu Điệu Thấp Tu Hành

Ba Năm Quét Rác - Bắt Đầu Điệu Thấp Tu Hành

7.9/10
27325

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 212
A Năm Quét Rác - Bắt Đầu Điệu Thấp Tu Hành

A Năm Quét Rác - Bắt Đầu Điệu Thấp Tu Hành

7.7/10
6642

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 60
Nếu Có Duyên Sống Lại FULL

Nếu Có Duyên Sống Lại FULL

7.2/10
23645

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 52
Nhân Lộ Thành Thần

Nhân Lộ Thành Thần

6.5/10
30776

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 266
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

6.8/10
61623

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 185
Nếu Có Duyên Trọng Sinh

Nếu Có Duyên Trọng Sinh

7.5/10
54634

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 52
Khắc Chết Năm Vợ Quốc Cựu Bệnh Kiều Nói Thích Ta
7.6/10
1172

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Không Gian Ta Mang Theo Trăm Tỷ Vật Tư Ở Cổ Đại Chạy Nạn
7.3/10
3569

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Mạt Thế

Không Gian Ta Mang Theo Trăm Tỷ Vật Tư Ở Cổ Đại Chạy Nạ
7.2/10
1130

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Mạt Thế

Ta Xuyên Không Bị Ép Minh Hôn
7.2/10
1435

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Stop Friendly Fire!
7.5/10
1848

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Dị Giới, Xuyên Không, Light Novel, Huyền huyễn

Sống Lại Kiếp Này Cầu Người Che Chở
7.7/10
1914

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Xuyên Thành Người Hầu Phủ Thượng Thư
7.4/10
2107

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Xuyên Không

Công Lược Hắn Yêu Hắn
7.1/10
2241

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Mối Tình Đầu Khó Quên Của Bạo Quân Mất Trí Nhớ FULL
7.5/10
96969

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Ba Năm Quét Rác - Bắt Đầu Điệu Thấp Tu Hành
7.9/10
27325

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

A Năm Quét Rác - Bắt Đầu Điệu Thấp Tu Hành
7.7/10
6642

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Nếu Có Duyên Sống Lại FULL
7.2/10
23645

Thể loại: Ngôn Tình

Nhân Lộ Thành Thần
6.5/10
30776

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Vũ Trụ Huyền Kỳ
6.8/10
61623

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Nếu Có Duyên Trọng Sinh
7.5/10
54634

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình