Tác Giả Tam Nguyệt Cố Lý

Quân Hôn 80 Trên Đường Ly Hôn Cấm Dục Quan Quân Đổi Ý Rồi!

Quân Hôn 80 Trên Đường Ly Hôn Cấm Dục Quan Quân Đổi Ý Rồi!

7/10
1209

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 5
Một Vạn Năm

Một Vạn Năm

7.8/10
3156

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 83
Liệu Đây Có Phải Là Lựa Chọn Đúng

Liệu Đây Có Phải Là Lựa Chọn Đúng

7.4/10
1285

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 6
Thập Niên 60 Xuyên Thành Hòn Đá Lót Đường Của Nữ Chính Tâm Cơ

Thập Niên 60 Xuyên Thành Hòn Đá Lót Đường Của Nữ Chính Tâm Cơ

7.5/10
1639

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 8
Gói biểu cảm cung đấu

Gói biểu cảm cung đấu

8.5/10
7011

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Huyền huyễn

Chương 189
Vân Bình Truyện

Vân Bình Truyện

7.6/10
2604

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền huyễn

Chương 30
Xuyên Thư Mang Theo Địa Cầu Điện Ảnh Xuyên Tinh Tế Sau Ta Phong Thần

Xuyên Thư Mang Theo Địa Cầu Điện Ảnh Xuyên Tinh Tế Sau Ta Phong Thần

8.5/10
10702

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 161
Tiếu Nạp

Tiếu Nạp

7.1/10
2100

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Tiên Hiệp

Chương 5
Tứ Nguyệt Ngọc Hoàn Hưởng

Tứ Nguyệt Ngọc Hoàn Hưởng

7.5/10
2320

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 5
Lạc Tự

Lạc Tự

7.5/10
2816

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 6
Chí Tôn Thiên Hạ: Họa Thủy Thế Gian

Chí Tôn Thiên Hạ: Họa Thủy Thế Gian

7.5/10
8615

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 15
Chuyến Tàu Tốc Hành...!

Chuyến Tàu Tốc Hành...!

7.5/10
1786

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 2
Bỉ Ngạn – Huyết Nguyệt Ly Hồn

Bỉ Ngạn – Huyết Nguyệt Ly Hồn

7.5/10
14682

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 64
Bạo Chúa, Bổn Cung Đến Từ 2012

Bạo Chúa, Bổn Cung Đến Từ 2012

7.5/10
159156

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 115
Tuyệt Thế Tuyết Y

Tuyệt Thế Tuyết Y

7.5/10
3839

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Dị Giới, Xuyên Không

Chương 10
Quân Hôn 80 Trên Đường Ly Hôn Cấm Dục Quan Quân Đổi Ý Rồi!
7/10
1209

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Một Vạn Năm
7.8/10
3156

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Liệu Đây Có Phải Là Lựa Chọn Đúng
7.4/10
1285

Thể loại: Điền Văn, Truyện Teen, Ngôn Tình

Thập Niên 60 Xuyên Thành Hòn Đá Lót Đường Của Nữ Chính Tâm Cơ
7.5/10
1639

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Gói biểu cảm cung đấu
8.5/10
7011

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Huyền huyễn

Vân Bình Truyện
7.6/10
2604

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền huyễn

Xuyên Thư Mang Theo Địa Cầu Điện Ảnh Xuyên Tinh Tế Sau Ta Phong Thần
8.5/10
10702

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Tiếu Nạp
7.1/10
2100

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Tiên Hiệp

Tứ Nguyệt Ngọc Hoàn Hưởng
7.5/10
2320

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ, Xuyên Không

Lạc Tự
7.5/10
2816

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chí Tôn Thiên Hạ: Họa Thủy Thế Gian
7.5/10
8615

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chuyến Tàu Tốc Hành...!
7.5/10
1786

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Bỉ Ngạn – Huyết Nguyệt Ly Hồn
7.5/10
14682

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Bạo Chúa, Bổn Cung Đến Từ 2012
7.5/10
159156

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Tuyệt Thế Tuyết Y
7.5/10
3839

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Dị Giới, Xuyên Không