Tác Giả Ngũ Diệp Đàm

Thập Niên 70 Em Gái Ghẻ Trọng Sinh

Thập Niên 70 Em Gái Ghẻ Trọng Sinh

7.4/10
5092

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 50
Thập Niên 60 Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Đại Lão Hương Giang

Thập Niên 60 Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Đại Lão Hương Giang

7.2/10
1351

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 5
Thập Niên 70 Trọng Sinh Chi Bạch Nguyệt Quang Đoản Mệnh

Thập Niên 70 Trọng Sinh Chi Bạch Nguyệt Quang Đoản Mệnh

7.5/10
1941

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 29
Thập Niên 80 Đại Viện Tiểu Tức Phụ FULL

Thập Niên 80 Đại Viện Tiểu Tức Phụ FULL

7.6/10
13731

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 40
Thập Niên 70 Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Đến Nông Trường FULL

Thập Niên 70 Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Đến Nông Trường FULL

7.9/10
16331

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Thập Niên 70 Pháo Hôi Xinh Đẹp

Thập Niên 70 Pháo Hôi Xinh Đẹp

7.8/10
1633

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn

Chương 5
Thập Niên Đại Tạp Viện Tiểu Mỹ Nhân

Thập Niên Đại Tạp Viện Tiểu Mỹ Nhân

7.2/10
13907

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 50
Sau Khi Gả Cho Quyền Thần

Sau Khi Gả Cho Quyền Thần

7.5/10
3068

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 7
Ngoại Thích Chi Nữ

Ngoại Thích Chi Nữ

7.6/10
114418

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 110
Thập Niên 70 Em Gái Ghẻ Trọng Sinh
7.4/10
5092

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Thập Niên 60 Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Đại Lão Hương Giang
7.2/10
1351

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Thập Niên 70 Trọng Sinh Chi Bạch Nguyệt Quang Đoản Mệnh
7.5/10
1941

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Thập Niên 80 Đại Viện Tiểu Tức Phụ FULL
7.6/10
13731

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thập Niên 70 Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Đến Nông Trường FULL
7.9/10
16331

Thể loại: Dị Năng, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thập Niên 70 Pháo Hôi Xinh Đẹp
7.8/10
1633

Thể loại: Điền Văn

Thập Niên Đại Tạp Viện Tiểu Mỹ Nhân
7.2/10
13907

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Sau Khi Gả Cho Quyền Thần
7.5/10
3068

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Ngoại Thích Chi Nữ
7.6/10
114418

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không