Tác Giả neleta

Phục Âm ‘ Mẹ ’ Kế Thực Hung Tàn

Phục Âm ‘ Mẹ ’ Kế Thực Hung Tàn

7.9/10
30856

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 358
Không Muốn Làm Hoàng Tử

Không Muốn Làm Hoàng Tử

8.5/10
35700

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 155
Dangerous Love

Dangerous Love

7.5/10
17434

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 48
Mang Tang Tử

Mang Tang Tử

7.5/10
49761

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 142
Bỉ Thì Bỉ Thì (Phần 1)

Bỉ Thì Bỉ Thì (Phần 1)

7.5/10
131968

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 165
Tiêu Tương Thủy Sắc

Tiêu Tương Thủy Sắc

7.5/10
28252

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 68
Tâm Thuỷ Dao

Tâm Thuỷ Dao

7.5/10
28458

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 80
Hồng Phúc Dao

Hồng Phúc Dao

7.5/10
15930

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 41
Nhiên Nguyệt Chi Ngộ

Nhiên Nguyệt Chi Ngộ

7.5/10
3787

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 9
[Đồng Nhân Hoàng Tử Tennis] Không Muốn Làm Hoàng Tử

[Đồng Nhân Hoàng Tử Tennis] Không Muốn Làm Hoàng Tử

7.5/10
28731

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 158
Blue - Neleta

Blue - Neleta

7.5/10
50969

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 191
Viễn Khê

Viễn Khê

7.5/10
118784

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 147
Minh Kính Đài

Minh Kính Đài

7.5/10
30342

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 55
Cô Nhiên Tùy Phong

Cô Nhiên Tùy Phong

7.5/10
23398

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 66
Trầm Nịch

Trầm Nịch

7.5/10
106712

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 137
Dụ Đồng

Dụ Đồng

7.5/10
62462

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 137
Tàng Yêu

Tàng Yêu

7.5/10
73806

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 70
Tác Đồng

Tác Đồng

7.5/10
34414

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 116
Vô Ý Vi Chi

Vô Ý Vi Chi

7.5/10
57805

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 128
Kiếp Duyên

Kiếp Duyên

7.5/10
28309

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 54
Bảo Bối

Bảo Bối

7.5/10
41840

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 119
Lang Nha

Lang Nha

7.5/10
5531

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 10
Họa Đường Xuân

Họa Đường Xuân

7.5/10
20632

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Chương 86
Ai Là Ai Đích Thương

Ai Là Ai Đích Thương

7.5/10
20670

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 47
Phục Âm ‘ Mẹ ’ Kế Thực Hung Tàn
7.9/10
30856

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Không Muốn Làm Hoàng Tử
8.5/10
35700

Thể loại: Đam Mỹ

Dangerous Love
7.5/10
17434

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Xuyên Không

Mang Tang Tử
7.5/10
49761

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Bỉ Thì Bỉ Thì (Phần 1)
7.5/10
131968

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Tiêu Tương Thủy Sắc
7.5/10
28252

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Tâm Thuỷ Dao
7.5/10
28458

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Hồng Phúc Dao
7.5/10
15930

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Nhiên Nguyệt Chi Ngộ
7.5/10
3787

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

[Đồng Nhân Hoàng Tử Tennis] Không Muốn Làm Hoàng Tử
7.5/10
28731

Thể loại: Đam Mỹ

Blue - Neleta
7.5/10
50969

Thể loại: Đam Mỹ

Viễn Khê
7.5/10
118784

Thể loại: Đam Mỹ

Minh Kính Đài
7.5/10
30342

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Cô Nhiên Tùy Phong
7.5/10
23398

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Trầm Nịch
7.5/10
106712

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Dụ Đồng
7.5/10
62462

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Tàng Yêu
7.5/10
73806

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Tác Đồng
7.5/10
34414

Thể loại: Đam Mỹ

Vô Ý Vi Chi
7.5/10
57805

Thể loại: Đam Mỹ

Kiếp Duyên
7.5/10
28309

Thể loại: Đam Mỹ

Bảo Bối
7.5/10
41840

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Lang Nha
7.5/10
5531

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Họa Đường Xuân
7.5/10
20632

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Ai Là Ai Đích Thương
7.5/10
20670

Thể loại: Truyện Ngược, Trọng Sinh, Đam Mỹ