Tác Giả neleta

Phục Âm ‘ Mẹ ’ Kế Thực Hung Tàn

Phục Âm ‘ Mẹ ’ Kế Thực Hung Tàn

7.9/10
13644

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 358
Không Muốn Làm Hoàng Tử

Không Muốn Làm Hoàng Tử

8.5/10
30001

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 155
Dangerous Love

Dangerous Love

7.5/10
15316

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 48
Mang Tang Tử

Mang Tang Tử

7.5/10
41113

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 142
Bỉ Thì Bỉ Thì (Phần 1)

Bỉ Thì Bỉ Thì (Phần 1)

7.5/10
119736

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 165
Tiêu Tương Thủy Sắc

Tiêu Tương Thủy Sắc

7.5/10
24577

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 68
Tâm Thuỷ Dao

Tâm Thuỷ Dao

7.5/10
24832

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 80
Hồng Phúc Dao

Hồng Phúc Dao

7.5/10
14077

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 41
Nhiên Nguyệt Chi Ngộ

Nhiên Nguyệt Chi Ngộ

7.5/10
3266

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 9
[Đồng Nhân Hoàng Tử Tennis] Không Muốn Làm Hoàng Tử

[Đồng Nhân Hoàng Tử Tennis] Không Muốn Làm Hoàng Tử

7.5/10
23446

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 158
Blue - Neleta

Blue - Neleta

7.5/10
42994

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 191
Viễn Khê

Viễn Khê

7.5/10
106687

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 147
Minh Kính Đài

Minh Kính Đài

7.5/10
26792

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 55
Cô Nhiên Tùy Phong

Cô Nhiên Tùy Phong

7.5/10
19844

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 66
Trầm Nịch

Trầm Nịch

7.5/10
94664

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 137
Dụ Đồng

Dụ Đồng

7.5/10
56560

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 137
Tàng Yêu

Tàng Yêu

7.5/10
60636

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 70
Tác Đồng

Tác Đồng

7.5/10
29647

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 116
Vô Ý Vi Chi

Vô Ý Vi Chi

7.5/10
51485

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 128
Kiếp Duyên

Kiếp Duyên

7.5/10
24688

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 54
Bảo Bối

Bảo Bối

7.5/10
36400

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 119
Lang Nha

Lang Nha

7.5/10
4917

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 10
Họa Đường Xuân

Họa Đường Xuân

7.5/10
16601

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Chương 86
Ai Là Ai Đích Thương

Ai Là Ai Đích Thương

7.5/10
18580

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 47
Phục Âm ‘ Mẹ ’ Kế Thực Hung Tàn
7.9/10
13644

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Không Muốn Làm Hoàng Tử
8.5/10
30001

Thể loại: Đam Mỹ

Dangerous Love
7.5/10
15316

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Xuyên Không

Mang Tang Tử
7.5/10
41113

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Bỉ Thì Bỉ Thì (Phần 1)
7.5/10
119736

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Tiêu Tương Thủy Sắc
7.5/10
24577

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Tâm Thuỷ Dao
7.5/10
24832

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Hồng Phúc Dao
7.5/10
14077

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Nhiên Nguyệt Chi Ngộ
7.5/10
3266

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

[Đồng Nhân Hoàng Tử Tennis] Không Muốn Làm Hoàng Tử
7.5/10
23446

Thể loại: Đam Mỹ

Blue - Neleta
7.5/10
42994

Thể loại: Đam Mỹ

Viễn Khê
7.5/10
106687

Thể loại: Đam Mỹ

Minh Kính Đài
7.5/10
26792

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Cô Nhiên Tùy Phong
7.5/10
19844

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Trầm Nịch
7.5/10
94664

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Dụ Đồng
7.5/10
56560

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Tàng Yêu
7.5/10
60636

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Tác Đồng
7.5/10
29647

Thể loại: Đam Mỹ

Vô Ý Vi Chi
7.5/10
51485

Thể loại: Đam Mỹ

Kiếp Duyên
7.5/10
24688

Thể loại: Đam Mỹ

Bảo Bối
7.5/10
36400

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Lang Nha
7.5/10
4917

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Họa Đường Xuân
7.5/10
16601

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Ai Là Ai Đích Thương
7.5/10
18580

Thể loại: Truyện Ngược, Trọng Sinh, Đam Mỹ