Tác Giả Phụng Hiếu Nam Thần

Thiết Lập Tính Cách Là Tra Nam

Thiết Lập Tính Cách Là Tra Nam

7.1/10
1540

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 19
Kiếm Giới

Kiếm Giới

7/10
1227

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 5
Các Sư Đệ Đều Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack

Các Sư Đệ Đều Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack

7.9/10
10665

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 50
Các Sư Đệ Cũng Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack

Các Sư Đệ Cũng Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack

7/10
20298

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 125
Xuyên Thành Cực Phẩm Trượng Phu Sau Xuyên Thư

Xuyên Thành Cực Phẩm Trượng Phu Sau Xuyên Thư

7.8/10
11377

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 92
Xuyên Vào Mạt Thế Ngăn Cản Nam Phụ Hắc Hoá

Xuyên Vào Mạt Thế Ngăn Cản Nam Phụ Hắc Hoá

7.8/10
40868

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 118
Ta Chỉ Muốn Làm Nam Nhân Bình Thường

Ta Chỉ Muốn Làm Nam Nhân Bình Thường

7.6/10
7127

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 144
Thế Sự Hoang Đường

Thế Sự Hoang Đường

7.8/10
2689

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 19
Đẳng Cấp Người Thừa Kế

Đẳng Cấp Người Thừa Kế

7.3/10
8276

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 131
Sao Ngụ Nam Thành FULL

Sao Ngụ Nam Thành FULL

7/10
1699

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 2
Tôi Cùng Phe Với Phản Diện

Tôi Cùng Phe Với Phản Diện

7.6/10
15449

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 146
Toàn Văn Hoàn FULL

Toàn Văn Hoàn FULL

7.9/10
2844

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 8
Đến Tương Lai Tôi Làm Học Bá FULL

Đến Tương Lai Tôi Làm Học Bá FULL

7.1/10
21996

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 70
[đn Bnha] Nhật Ký Phản Động Anh Hùng

[đn Bnha] Nhật Ký Phản Động Anh Hùng

7.3/10
2981

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 16
Đừng luôn nhớ thương em

Đừng luôn nhớ thương em

8.5/10
35481

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 56
[ĐN BNHA] Nhật Ký Phản Động Anh Hùng

[ĐN BNHA] Nhật Ký Phản Động Anh Hùng

7.3/10
3494

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 16
Cha Tui Nói Ổng Là Thần

Cha Tui Nói Ổng Là Thần

8.6/10
39366

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 95
Đừng Mãi Nhớ Thương Em

Đừng Mãi Nhớ Thương Em

7.5/10
4443

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 12
Vậy Không Cần Rời Khỏi Anh

Vậy Không Cần Rời Khỏi Anh

7.5/10
115373

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 77
Đến Tương Lai Tôi Là Học Bá

Đến Tương Lai Tôi Là Học Bá

7.5/10
44161

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 70
Tiên Tôn Phế Tài Quá Tức Giận

Tiên Tôn Phế Tài Quá Tức Giận

7.5/10
8411

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 31
Thiết Lập Tính Cách Là Tra Nam
7.1/10
1540

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Kiếm Giới
7/10
1227

Thể loại: Kiếm Hiệp

Các Sư Đệ Đều Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack
7.9/10
10665

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Các Sư Đệ Cũng Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack
7/10
20298

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Xuyên Thành Cực Phẩm Trượng Phu Sau Xuyên Thư
7.8/10
11377

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Xuyên Vào Mạt Thế Ngăn Cản Nam Phụ Hắc Hoá
7.8/10
40868

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Mạt Thế, Huyền huyễn

Ta Chỉ Muốn Làm Nam Nhân Bình Thường
7.6/10
7127

Thể loại: Đô Thị

Thế Sự Hoang Đường
7.8/10
2689

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Đẳng Cấp Người Thừa Kế
7.3/10
8276

Thể loại: Ngôn Tình

Sao Ngụ Nam Thành FULL
7/10
1699

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Tôi Cùng Phe Với Phản Diện
7.6/10
15449

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Toàn Văn Hoàn FULL
7.9/10
2844

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Đến Tương Lai Tôi Làm Học Bá FULL
7.1/10
21996

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

[đn Bnha] Nhật Ký Phản Động Anh Hùng
7.3/10
2981

Thể loại: Hài Hước, Truyện Khác, Xuyên Không

Đừng luôn nhớ thương em
8.5/10
35481

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

[ĐN BNHA] Nhật Ký Phản Động Anh Hùng
7.3/10
3494

Thể loại: Hài Hước, Truyện Khác, Xuyên Không

Cha Tui Nói Ổng Là Thần
8.6/10
39366

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Đừng Mãi Nhớ Thương Em
7.5/10
4443

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Vậy Không Cần Rời Khỏi Anh
7.5/10
115373

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Đến Tương Lai Tôi Là Học Bá
7.5/10
44161

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Tiên Tôn Phế Tài Quá Tức Giận
7.5/10
8411

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn