Tác Giả Thành Nam Hữu Vũ Lạc Thành Tây

Các Sư Đệ Đều Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack

Các Sư Đệ Đều Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack

7.9/10
6451

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 513
Các Sư Đệ Cũng Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack

Các Sư Đệ Cũng Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack

7/10
16362

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 125
Xuyên Thành Cực Phẩm Trượng Phu Sau Xuyên Thư

Xuyên Thành Cực Phẩm Trượng Phu Sau Xuyên Thư

7.8/10
7960

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 92
Xuyên Vào Mạt Thế Ngăn Cản Nam Phụ Hắc Hoá

Xuyên Vào Mạt Thế Ngăn Cản Nam Phụ Hắc Hoá

7.8/10
33454

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 118
Ta Chỉ Muốn Làm Nam Nhân Bình Thường

Ta Chỉ Muốn Làm Nam Nhân Bình Thường

7.6/10
4981

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 144
Thế Sự Hoang Đường

Thế Sự Hoang Đường

7.8/10
2264

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 19
Đẳng Cấp Người Thừa Kế

Đẳng Cấp Người Thừa Kế

7.3/10
6767

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 131
Sao Ngụ Nam Thành FULL

Sao Ngụ Nam Thành FULL

7/10
1577

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 2
Tôi Cùng Phe Với Phản Diện

Tôi Cùng Phe Với Phản Diện

7.6/10
11128

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 128
Toàn Văn Hoàn FULL

Toàn Văn Hoàn FULL

7.9/10
2549

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 8
Đến Tương Lai Tôi Làm Học Bá FULL

Đến Tương Lai Tôi Làm Học Bá FULL

7.1/10
20375

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 70
[đn Bnha] Nhật Ký Phản Động Anh Hùng

[đn Bnha] Nhật Ký Phản Động Anh Hùng

7.3/10
2766

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 16
Đừng luôn nhớ thương em

Đừng luôn nhớ thương em

8.5/10
31840

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 56
[ĐN BNHA] Nhật Ký Phản Động Anh Hùng

[ĐN BNHA] Nhật Ký Phản Động Anh Hùng

7.3/10
3239

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 16
Cha Tui Nói Ổng Là Thần

Cha Tui Nói Ổng Là Thần

8.6/10
36961

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 95
Đừng Mãi Nhớ Thương Em

Đừng Mãi Nhớ Thương Em

7.5/10
4086

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 12
Vậy Không Cần Rời Khỏi Anh

Vậy Không Cần Rời Khỏi Anh

7.5/10
111368

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 77
Đến Tương Lai Tôi Là Học Bá

Đến Tương Lai Tôi Là Học Bá

7.5/10
42011

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 70
Tiên Tôn Phế Tài Quá Tức Giận

Tiên Tôn Phế Tài Quá Tức Giận

7.5/10
7535

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 31
Các Sư Đệ Đều Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack
7.9/10
6451

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Các Sư Đệ Cũng Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack
7/10
16362

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Xuyên Thành Cực Phẩm Trượng Phu Sau Xuyên Thư
7.8/10
7960

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Xuyên Vào Mạt Thế Ngăn Cản Nam Phụ Hắc Hoá
7.8/10
33454

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Mạt Thế, Huyền huyễn

Ta Chỉ Muốn Làm Nam Nhân Bình Thường
7.6/10
4981

Thể loại: Đô Thị

Thế Sự Hoang Đường
7.8/10
2264

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Đẳng Cấp Người Thừa Kế
7.3/10
6767

Thể loại: Ngôn Tình

Sao Ngụ Nam Thành FULL
7/10
1577

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Tôi Cùng Phe Với Phản Diện
7.6/10
11128

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Toàn Văn Hoàn FULL
7.9/10
2549

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Đến Tương Lai Tôi Làm Học Bá FULL
7.1/10
20375

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

[đn Bnha] Nhật Ký Phản Động Anh Hùng
7.3/10
2766

Thể loại: Hài Hước, Truyện Khác, Xuyên Không

Đừng luôn nhớ thương em
8.5/10
31840

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

[ĐN BNHA] Nhật Ký Phản Động Anh Hùng
7.3/10
3239

Thể loại: Hài Hước, Truyện Khác, Xuyên Không

Cha Tui Nói Ổng Là Thần
8.6/10
36961

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Đừng Mãi Nhớ Thương Em
7.5/10
4086

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Vậy Không Cần Rời Khỏi Anh
7.5/10
111368

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Đến Tương Lai Tôi Là Học Bá
7.5/10
42011

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Tiên Tôn Phế Tài Quá Tức Giận
7.5/10
7535

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn