Tác Giả Mộng Tiêu Nhị

Khi Gió Nổi Lên

Khi Gió Nổi Lên

7.5/10
2518

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 24
Làm Thế Nào Để Ngừng Nhớ Anh FULL

Làm Thế Nào Để Ngừng Nhớ Anh FULL

7.8/10
29487

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 78
Năm Thứ Bảy Thầm Yêu Em

Năm Thứ Bảy Thầm Yêu Em

7.9/10
8918

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 74
Năm Thứ Bảy Yêu Thầm Em FULL

Năm Thứ Bảy Yêu Thầm Em FULL

7.5/10
60180

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 74
Năm thứ 7 phải lòng em

Năm thứ 7 phải lòng em

8.5/10
44565

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 104
Yêu Em Tự Khi Nào FULL

Yêu Em Tự Khi Nào FULL

7.1/10
59579

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 88
Tình Yêu Dành Cho Anh

Tình Yêu Dành Cho Anh

7/10
47679

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 104
Không Biết Yêu Em Từ Thuở Nào

Không Biết Yêu Em Từ Thuở Nào

7.9/10
2793

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 5
Cưới Trước Yêu Sau - Mộng Tiêu Nhị FULL

Cưới Trước Yêu Sau - Mộng Tiêu Nhị FULL

7.6/10
252179

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 96
Hồ Ly Và Thợ Săn FULL

Hồ Ly Và Thợ Săn FULL

7.5/10
56273

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 50
Níu Giữ FULL

Níu Giữ FULL

7.6/10
150314

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 74
Thế Giới Không Tiếng Động Còn Có Anh

Thế Giới Không Tiếng Động Còn Có Anh

7.9/10
11570

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 70
Bởi Vì Đúng Lúc Gặp Được Em FULL

Bởi Vì Đúng Lúc Gặp Được Em FULL

7.4/10
80262

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 58
Thế giới tĩnh lặng và anh

Thế giới tĩnh lặng và anh

8.5/10
94115

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 70
Quỳ gối dưới váy em

Quỳ gối dưới váy em

8.5/10
33502

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 92
Váy Hạ Thần

Váy Hạ Thần

7.2/10
47339

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 92
Đường một chiều, ngược lối yêu nhau

Đường một chiều, ngược lối yêu nhau

8.5/10
144355

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 79
Lưỡi dao dịu dàng

Lưỡi dao dịu dàng

8.5/10
70559

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 58
Tình yêu và anh

Tình yêu và anh

8.5/10
267726

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 92
Thịnh Hạ Chi Luyến

Thịnh Hạ Chi Luyến

10.3/10
168477

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 77
Độc sủng thành hôn

Độc sủng thành hôn

8.5/10
62455

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 62
Anh Vẫn Luôn Yêu Em

Anh Vẫn Luôn Yêu Em

9.2/10
584205

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 123
Thời Gian Không Nghe Lời

Thời Gian Không Nghe Lời

7.5/10
203527

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 112
Mạt Thế Chi Nữ Chủ Dưỡng Thành Hệ Thống

Mạt Thế Chi Nữ Chủ Dưỡng Thành Hệ Thống

8.5/10
8751

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 18
Bởi Vì Vừa Lúc Gặp Được Em

Bởi Vì Vừa Lúc Gặp Được Em

7.5/10
101373

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 59
Thanh Xuân Của Tôi Đó!

Thanh Xuân Của Tôi Đó!

8.1/10
29412

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 41
Ý Loạn Tình Mê

Ý Loạn Tình Mê

7.5/10
141532

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 75
Mãi Yêu Em Như Vậy

Mãi Yêu Em Như Vậy

7.5/10
230476

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 92
Mê Muội

Mê Muội

7.8/10
43135

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 40
Không Yêu Không Vui

Không Yêu Không Vui

7.5/10
99078

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 66
Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em

Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em

7.5/10
21071

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 52
Làm Thế Nào Để Không Nhớ Hắn

Làm Thế Nào Để Không Nhớ Hắn

7.5/10
156787

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 69
Đường Một Chiều

Đường Một Chiều

7.5/10
76351

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 79
Hệ Thống Dưỡng Thành Nữ Chủ

Hệ Thống Dưỡng Thành Nữ Chủ

7.5/10
113650

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Mạt Thế

Chương 86
Khi Gió Nổi Lên
7.5/10
2518

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình

Làm Thế Nào Để Ngừng Nhớ Anh FULL
7.8/10
29487

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Năm Thứ Bảy Thầm Yêu Em
7.9/10
8918

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Năm Thứ Bảy Yêu Thầm Em FULL
7.5/10
60180

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Năm thứ 7 phải lòng em
8.5/10
44565

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Truyện Sủng

Yêu Em Tự Khi Nào FULL
7.1/10
59579

Thể loại: Ngôn Tình

Tình Yêu Dành Cho Anh
7/10
47679

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Không Biết Yêu Em Từ Thuở Nào
7.9/10
2793

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Cưới Trước Yêu Sau - Mộng Tiêu Nhị FULL
7.6/10
252179

Thể loại: Ngôn Tình

Hồ Ly Và Thợ Săn FULL
7.5/10
56273

Thể loại: Ngôn Tình

Níu Giữ FULL
7.6/10
150314

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Thế Giới Không Tiếng Động Còn Có Anh
7.9/10
11570

Thể loại: Ngôn Tình

Bởi Vì Đúng Lúc Gặp Được Em FULL
7.4/10
80262

Thể loại: Ngôn Tình

Thế giới tĩnh lặng và anh
8.5/10
94115

Thể loại: Truyện Khác

Quỳ gối dưới váy em
8.5/10
33502

Thể loại: Truyện Khác

Váy Hạ Thần
7.2/10
47339

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Đường một chiều, ngược lối yêu nhau
8.5/10
144355

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Truyện Sủng

Lưỡi dao dịu dàng
8.5/10
70559

Thể loại: Truyện Khác

Tình yêu và anh
8.5/10
267726

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Thịnh Hạ Chi Luyến
10.3/10
168477

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Độc sủng thành hôn
8.5/10
62455

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Anh Vẫn Luôn Yêu Em
9.2/10
584205

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thời Gian Không Nghe Lời
7.5/10
203527

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Mạt Thế Chi Nữ Chủ Dưỡng Thành Hệ Thống
8.5/10
8751

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Bởi Vì Vừa Lúc Gặp Được Em
7.5/10
101373

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thanh Xuân Của Tôi Đó!
8.1/10
29412

Thể loại: Ngôn Tình

Ý Loạn Tình Mê
7.5/10
141532

Thể loại: Ngôn Tình

Mãi Yêu Em Như Vậy
7.5/10
230476

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Mê Muội
7.8/10
43135

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Không Yêu Không Vui
7.5/10
99078

Thể loại: Ngôn Tình

Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em
7.5/10
21071

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Làm Thế Nào Để Không Nhớ Hắn
7.5/10
156787

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Đường Một Chiều
7.5/10
76351

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Hệ Thống Dưỡng Thành Nữ Chủ
7.5/10
113650

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Mạt Thế