Tác Giả Mộng Tiêu Nhị

Một Ngôi Sao Sáng Hai Ngôi Sáng Sao FULL

Một Ngôi Sao Sáng Hai Ngôi Sáng Sao FULL

7.3/10
6679

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 60
[full_free]_thư tình gửi vệ lai

[full_free]_thư tình gửi vệ lai

8.5/10
3762

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 78
Thư Tình Gửi Vệ Lai

Thư Tình Gửi Vệ Lai

7.3/10
46045

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 78
Xuyên Nhanh Làm Một Người Cha Tốt

Xuyên Nhanh Làm Một Người Cha Tốt

7.8/10
2470

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 30
Khi Gió Nổi Lên

Khi Gió Nổi Lên

7.5/10
4023

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 24
Làm Thế Nào Để Ngừng Nhớ Anh FULL

Làm Thế Nào Để Ngừng Nhớ Anh FULL

7.8/10
43945

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 78
Năm Thứ Bảy Thầm Yêu Em

Năm Thứ Bảy Thầm Yêu Em

7.9/10
15103

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 74
Năm Thứ Bảy Yêu Thầm Em FULL

Năm Thứ Bảy Yêu Thầm Em FULL

7.5/10
78379

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 74
Năm thứ 7 phải lòng em

Năm thứ 7 phải lòng em

8.5/10
54075

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 104
Yêu Em Tự Khi Nào FULL

Yêu Em Tự Khi Nào FULL

7.1/10
73090

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 88
Tình Yêu Dành Cho Anh

Tình Yêu Dành Cho Anh

7/10
59855

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 104
Không Biết Yêu Em Từ Thuở Nào

Không Biết Yêu Em Từ Thuở Nào

7.9/10
3150

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 5
Cưới Trước Yêu Sau - Mộng Tiêu Nhị FULL

Cưới Trước Yêu Sau - Mộng Tiêu Nhị FULL

7.6/10
294393

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 96
Hồ Ly Và Thợ Săn FULL

Hồ Ly Và Thợ Săn FULL

7.5/10
61017

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 50
Níu Giữ FULL

Níu Giữ FULL

7.6/10
160843

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 74
Thế Giới Không Tiếng Động Còn Có Anh

Thế Giới Không Tiếng Động Còn Có Anh

7.9/10
14436

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 70
Bởi Vì Đúng Lúc Gặp Được Em FULL

Bởi Vì Đúng Lúc Gặp Được Em FULL

7.4/10
84844

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 58
Thế giới tĩnh lặng và anh

Thế giới tĩnh lặng và anh

8.5/10
98462

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 70
Quỳ gối dưới váy em

Quỳ gối dưới váy em

8.5/10
36205

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 92
Váy Hạ Thần

Váy Hạ Thần

7.2/10
52470

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 92
Đường một chiều, ngược lối yêu nhau

Đường một chiều, ngược lối yêu nhau

8.5/10
162024

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 79
Lưỡi dao dịu dàng

Lưỡi dao dịu dàng

8.5/10
87334

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 76
Tình yêu và anh

Tình yêu và anh

8.5/10
281288

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 92
Thịnh Hạ Chi Luyến

Thịnh Hạ Chi Luyến

10.3/10
187822

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 77
Độc sủng thành hôn

Độc sủng thành hôn

8.5/10
67726

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 62
Anh Vẫn Luôn Yêu Em

Anh Vẫn Luôn Yêu Em

9.2/10
625197

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 123
Thời Gian Không Nghe Lời

Thời Gian Không Nghe Lời

7.5/10
213227

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 112
Mạt Thế Chi Nữ Chủ Dưỡng Thành Hệ Thống

Mạt Thế Chi Nữ Chủ Dưỡng Thành Hệ Thống

8.5/10
9507

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 18
Bởi Vì Vừa Lúc Gặp Được Em

Bởi Vì Vừa Lúc Gặp Được Em

7.5/10
106860

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 59
Thanh Xuân Của Tôi Đó!

Thanh Xuân Của Tôi Đó!

8.1/10
32219

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 41
Ý Loạn Tình Mê

Ý Loạn Tình Mê

7.5/10
153305

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 75
Mãi Yêu Em Như Vậy

Mãi Yêu Em Như Vậy

7.5/10
250296

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 92
Mê Muội

Mê Muội

7.8/10
48989

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 92
Không Yêu Không Vui

Không Yêu Không Vui

7.5/10
115496

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 66
Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em

Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em

7.5/10
33236

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 92
Làm Thế Nào Để Không Nhớ Hắn

Làm Thế Nào Để Không Nhớ Hắn

7.5/10
162623

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 69
Đường Một Chiều

Đường Một Chiều

7.5/10
84452

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 79
Hệ Thống Dưỡng Thành Nữ Chủ

Hệ Thống Dưỡng Thành Nữ Chủ

7.5/10
119807

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Mạt Thế

Chương 86
Một Ngôi Sao Sáng Hai Ngôi Sáng Sao FULL
7.3/10
6679

Thể loại: Ngôn Tình

[full_free]_thư tình gửi vệ lai
8.5/10
3762

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Thư Tình Gửi Vệ Lai
7.3/10
46045

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Xuyên Nhanh Làm Một Người Cha Tốt
7.8/10
2470

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Khi Gió Nổi Lên
7.5/10
4023

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình

Làm Thế Nào Để Ngừng Nhớ Anh FULL
7.8/10
43945

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Năm Thứ Bảy Thầm Yêu Em
7.9/10
15103

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Năm Thứ Bảy Yêu Thầm Em FULL
7.5/10
78379

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Năm thứ 7 phải lòng em
8.5/10
54075

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Truyện Sủng

Yêu Em Tự Khi Nào FULL
7.1/10
73090

Thể loại: Ngôn Tình

Tình Yêu Dành Cho Anh
7/10
59855

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Không Biết Yêu Em Từ Thuở Nào
7.9/10
3150

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Cưới Trước Yêu Sau - Mộng Tiêu Nhị FULL
7.6/10
294393

Thể loại: Ngôn Tình

Hồ Ly Và Thợ Săn FULL
7.5/10
61017

Thể loại: Ngôn Tình

Níu Giữ FULL
7.6/10
160843

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Thế Giới Không Tiếng Động Còn Có Anh
7.9/10
14436

Thể loại: Ngôn Tình

Bởi Vì Đúng Lúc Gặp Được Em FULL
7.4/10
84844

Thể loại: Ngôn Tình

Thế giới tĩnh lặng và anh
8.5/10
98462

Thể loại: Truyện Khác

Quỳ gối dưới váy em
8.5/10
36205

Thể loại: Truyện Khác

Váy Hạ Thần
7.2/10
52470

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Đường một chiều, ngược lối yêu nhau
8.5/10
162024

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Truyện Sủng

Lưỡi dao dịu dàng
8.5/10
87334

Thể loại: Truyện Khác

Tình yêu và anh
8.5/10
281288

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Thịnh Hạ Chi Luyến
10.3/10
187822

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Độc sủng thành hôn
8.5/10
67726

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Anh Vẫn Luôn Yêu Em
9.2/10
625197

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thời Gian Không Nghe Lời
7.5/10
213227

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Mạt Thế Chi Nữ Chủ Dưỡng Thành Hệ Thống
8.5/10
9507

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Bởi Vì Vừa Lúc Gặp Được Em
7.5/10
106860

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thanh Xuân Của Tôi Đó!
8.1/10
32219

Thể loại: Ngôn Tình

Ý Loạn Tình Mê
7.5/10
153305

Thể loại: Ngôn Tình

Mãi Yêu Em Như Vậy
7.5/10
250296

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Mê Muội
7.8/10
48989

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Không Yêu Không Vui
7.5/10
115496

Thể loại: Ngôn Tình

Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em
7.5/10
33236

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Làm Thế Nào Để Không Nhớ Hắn
7.5/10
162623

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Đường Một Chiều
7.5/10
84452

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Hệ Thống Dưỡng Thành Nữ Chủ
7.5/10
119807

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Mạt Thế