Tác Giả Vương Mộc Mộc Tử

Tiên Hôn Hậu Ái Hạng Tổng Yêu Thương Vợ Đến Nghiện

Tiên Hôn Hậu Ái Hạng Tổng Yêu Thương Vợ Đến Nghiện

7.4/10
1218

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 5
Cuộc Sống Xuyên Thư Của Thanh Niên Trí Thức Điền Mật Mật Niên Đại 70

Cuộc Sống Xuyên Thư Của Thanh Niên Trí Thức Điền Mật Mật Niên Đại 70

7.7/10
2089

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 50
Khờ Nữ Thổ Hệ

Khờ Nữ Thổ Hệ

7.1/10
24645

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 171
Ly Hôn Rồi Còn Nháo

Ly Hôn Rồi Còn Nháo

7.3/10
3131

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Trinh Thám, Đam Mỹ

Chương 13
Quân Tử Hoài Bích

Quân Tử Hoài Bích

7.4/10
3204

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Kiếm Hiệp

Chương 19
Mọi Việc Đều Hợp Chẳng Kiêng Kị Gì!

Mọi Việc Đều Hợp Chẳng Kiêng Kị Gì!

7/10
11511

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 71
Phù Thủy Hắc Ám Lập Thân Hiên Ngang

Phù Thủy Hắc Ám Lập Thân Hiên Ngang

7.1/10
2895

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 10
Nguyên tắc bảo mệnh của sủng phi

Nguyên tắc bảo mệnh của sủng phi

8.5/10
146042

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 93
Nghèo Đến Độ Phải Dựa Mặt Kiếm Cơm

Nghèo Đến Độ Phải Dựa Mặt Kiếm Cơm

7.9/10
42228

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 83
Tiên Hôn Hậu Ái Hạng Tổng Yêu Thương Vợ Đến Nghiện
7.4/10
1218

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Cuộc Sống Xuyên Thư Của Thanh Niên Trí Thức Điền Mật Mật Niên Đại 70
7.7/10
2089

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Khờ Nữ Thổ Hệ
7.1/10
24645

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Xuyên Không, Huyền huyễn

Ly Hôn Rồi Còn Nháo
7.3/10
3131

Thể loại: Truyện Ngược, Trinh Thám, Đam Mỹ

Quân Tử Hoài Bích
7.4/10
3204

Thể loại: Ngôn Tình, Kiếm Hiệp

Mọi Việc Đều Hợp Chẳng Kiêng Kị Gì!
7/10
11511

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Phù Thủy Hắc Ám Lập Thân Hiên Ngang
7.1/10
2895

Thể loại: Xuyên Không, Phương Tây, Huyền huyễn

Nguyên tắc bảo mệnh của sủng phi
8.5/10
146042

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Nghèo Đến Độ Phải Dựa Mặt Kiếm Cơm
7.9/10
42228

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình