Tác Giả Mộc Nhĩ Khai Hoa

Ngôn Tình Nhặt Được Lão Đại Mất Trí Nhớ FULL

Ngôn Tình Nhặt Được Lão Đại Mất Trí Nhớ FULL

7/10
8073

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 67
Đuổi Hạ FULL

Đuổi Hạ FULL

7.7/10
6816

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 84
Ổn Định Chúng Ta Có Thể Luyến Ái Giới Giải Trí

Ổn Định Chúng Ta Có Thể Luyến Ái Giới Giải Trí

8.2/10
3630

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Chương 148
Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

7/10
100129

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 3299
Gả Cho Lão Đại Trăm Tỷ

Gả Cho Lão Đại Trăm Tỷ

7.7/10
13645

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 71
Vừa Tỉnh Dậy Tôi Đã Trở Thành Một Đứa Lẳng Lơ Đê Tiện FULL

Vừa Tỉnh Dậy Tôi Đã Trở Thành Một Đứa Lẳng Lơ Đê Tiện FULL

7.7/10
18445

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 98
Ta Thiên Tài Như Vậy Vì Sao Còn Muốn Thu Đồ Đệ

Ta Thiên Tài Như Vậy Vì Sao Còn Muốn Thu Đồ Đệ

7.5/10
4495

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền huyễn

Chương 50
Sau Khi Gả Cho Phu Quân Ốm Yếu

Sau Khi Gả Cho Phu Quân Ốm Yếu

7.3/10
30328

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 83
Ngụy Trang Học Tra

Ngụy Trang Học Tra

9.6/10
102799

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 117
Ngôi Sao Bảy Cánh

Ngôi Sao Bảy Cánh

9.1/10
7486

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 92
Thế Tử Gia Sủng Thê Hằng Ngày

Thế Tử Gia Sủng Thê Hằng Ngày

7.4/10
96421

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 70
Nhặt Được Lão Đại Mất Trí Nhớ - Mộc Nhĩ Khai Hoa

Nhặt Được Lão Đại Mất Trí Nhớ - Mộc Nhĩ Khai Hoa

8.9/10
54351

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 67
Câu Hỏi Này Nằm Ngoài Đề Cương

Câu Hỏi Này Nằm Ngoài Đề Cương

9/10
59215

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 116
Vừa Tỉnh Dậy Tôi Đã Trở Thành Một Đứa Lẳng Lơ Đê Tiện

Vừa Tỉnh Dậy Tôi Đã Trở Thành Một Đứa Lẳng Lơ Đê Tiện

7.5/10
50119

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 98
[Phiên Ngoại] Cận Sắc Như Thương

[Phiên Ngoại] Cận Sắc Như Thương

7.5/10
2462

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 8
Vừa Tỉnh Dậy Liền Nghe Nói Tôi Kết Hôn Rồi!!!

Vừa Tỉnh Dậy Liền Nghe Nói Tôi Kết Hôn Rồi!!!

7.5/10
93806

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 137
Trường An Vũ - Mưa Phủ Trường An

Trường An Vũ - Mưa Phủ Trường An

7.5/10
2890

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 10
Chuyên Sủng Bảy Vị Phu Quân

Chuyên Sủng Bảy Vị Phu Quân

7.5/10
1990

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 5
Ngôn Tình Nhặt Được Lão Đại Mất Trí Nhớ FULL
7/10
8073

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Đuổi Hạ FULL
7.7/10
6816

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Ổn Định Chúng Ta Có Thể Luyến Ái Giới Giải Trí
8.2/10
3630

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi
7/10
100129

Thể loại: Ngôn Tình

Gả Cho Lão Đại Trăm Tỷ
7.7/10
13645

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không

Vừa Tỉnh Dậy Tôi Đã Trở Thành Một Đứa Lẳng Lơ Đê Tiện FULL
7.7/10
18445

Thể loại: Đam Mỹ

Ta Thiên Tài Như Vậy Vì Sao Còn Muốn Thu Đồ Đệ
7.5/10
4495

Thể loại: Huyền huyễn

Sau Khi Gả Cho Phu Quân Ốm Yếu
7.3/10
30328

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác

Ngụy Trang Học Tra
9.6/10
102799

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Ngôi Sao Bảy Cánh
9.1/10
7486

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Thế Tử Gia Sủng Thê Hằng Ngày
7.4/10
96421

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Nhặt Được Lão Đại Mất Trí Nhớ - Mộc Nhĩ Khai Hoa
8.9/10
54351

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Câu Hỏi Này Nằm Ngoài Đề Cương
9/10
59215

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Vừa Tỉnh Dậy Tôi Đã Trở Thành Một Đứa Lẳng Lơ Đê Tiện
7.5/10
50119

Thể loại: Đam Mỹ

[Phiên Ngoại] Cận Sắc Như Thương
7.5/10
2462

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Vừa Tỉnh Dậy Liền Nghe Nói Tôi Kết Hôn Rồi!!!
7.5/10
93806

Thể loại: Đam Mỹ

Trường An Vũ - Mưa Phủ Trường An
7.5/10
2890

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chuyên Sủng Bảy Vị Phu Quân
7.5/10
1990

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không