Tác Giả Mộc Hề Nương

Tử Thần Không Thể Bắt Nạt

Tử Thần Không Thể Bắt Nạt

7.6/10
1174

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 10
Bản Báo Cáo Quái Đàm

Bản Báo Cáo Quái Đàm

7/10
1169

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 3
Nghiệt Nợ FULL

Nghiệt Nợ FULL

7.5/10
1440

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 4
Yếu Đuối FULL

Yếu Đuối FULL

7.2/10
1978

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 8
Đếm Ngược Thời Gian Sống Sót

Đếm Ngược Thời Gian Sống Sót

7.8/10
14171

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 86
Anh Đến Từ Vực Sâu FULL

Anh Đến Từ Vực Sâu FULL

7.9/10
13304

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đam Mỹ

Chương 103
Trời Sinh Cốt Phú Quý

Trời Sinh Cốt Phú Quý

7.1/10
6826

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 93
Âm Mưu Tin Tức Tố FULL

Âm Mưu Tin Tức Tố FULL

7.1/10
13402

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 16
Cấm Nói Chuyện Phong Nguyệt Gả Cho Ác Quỷ

Cấm Nói Chuyện Phong Nguyệt Gả Cho Ác Quỷ

7.6/10
18806

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 88
Nghịch Mệnh

Nghịch Mệnh

7.5/10
15249

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 16
Thiên Sư Không Xem Bói

Thiên Sư Không Xem Bói

8.7/10
63784

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 120
Tù Thê

Tù Thê

7.5/10
7309

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 6
Chiêu Ma

Chiêu Ma

7.5/10
12561

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Linh Dị, Đam Mỹ, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 22
Xông Vào Ngõ Âm Dương

Xông Vào Ngõ Âm Dương

7.5/10
187437

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 141
Kim Phong Ngọc Lộ - Mộc Hề Nương

Kim Phong Ngọc Lộ - Mộc Hề Nương

7.5/10
11273

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 16
Quỷ Sự Vô Tận

Quỷ Sự Vô Tận

7.5/10
35526

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 51
Bạo Long

Bạo Long

7.5/10
10277

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 20
Cưới Ma – Mộc Hề Nương

Cưới Ma – Mộc Hề Nương

7.5/10
5364

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 6
Tôi Muốn Cùng Lão Công Ly Hôn

Tôi Muốn Cùng Lão Công Ly Hôn

7.5/10
11380

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 5
Ông Xã Của Tôi Cứ Thay Lòng Đổi Dạ

Ông Xã Của Tôi Cứ Thay Lòng Đổi Dạ

7.5/10
9161

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 13
Tử Thần Không Thể Bắt Nạt
7.6/10
1174

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Bản Báo Cáo Quái Đàm
7/10
1169

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Nghiệt Nợ FULL
7.5/10
1440

Thể loại: Đam Mỹ

Yếu Đuối FULL
7.2/10
1978

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Đếm Ngược Thời Gian Sống Sót
7.8/10
14171

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Anh Đến Từ Vực Sâu FULL
7.9/10
13304

Thể loại: Trinh Thám, Đam Mỹ

Trời Sinh Cốt Phú Quý
7.1/10
6826

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Âm Mưu Tin Tức Tố FULL
7.1/10
13402

Thể loại: Đam Mỹ

Cấm Nói Chuyện Phong Nguyệt Gả Cho Ác Quỷ
7.6/10
18806

Thể loại: Cổ Đại, Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Nghịch Mệnh
7.5/10
15249

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Thiên Sư Không Xem Bói
8.7/10
63784

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Tù Thê
7.5/10
7309

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chiêu Ma
7.5/10
12561

Thể loại: Cổ Đại, Linh Dị, Đam Mỹ, Phương Tây, Huyền huyễn

Xông Vào Ngõ Âm Dương
7.5/10
187437

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Kim Phong Ngọc Lộ - Mộc Hề Nương
7.5/10
11273

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Quỷ Sự Vô Tận
7.5/10
35526

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Đam Mỹ

Bạo Long
7.5/10
10277

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Huyền huyễn

Cưới Ma – Mộc Hề Nương
7.5/10
5364

Thể loại: Đam Mỹ

Tôi Muốn Cùng Lão Công Ly Hôn
7.5/10
11380

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Ông Xã Của Tôi Cứ Thay Lòng Đổi Dạ
7.5/10
9161

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ