Tác Giả Nguyệt Minh Tinh Mãn

Nữ Phụ Cá Mặn Nằm Thắng Ở Niên Đại Văn

Nữ Phụ Cá Mặn Nằm Thắng Ở Niên Đại Văn

7.1/10
4142

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Đông Phương

Chương 50
Cô Học Trò Đào Hoa Các Cô Giáo Si Tình FULL

Cô Học Trò Đào Hoa Các Cô Giáo Si Tình FULL

7.7/10
4965

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Chương 28
Hệ Liệt Nhà Của Ta Nữ Nhân Lớn Nhất FULL

Hệ Liệt Nhà Của Ta Nữ Nhân Lớn Nhất FULL

7.7/10
23909

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 30
Tiểu Tiền Nô Của Cổ Thần

Tiểu Tiền Nô Của Cổ Thần

8.5/10
16366

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 39
Ương Ngạnh Thiên Tuế

Ương Ngạnh Thiên Tuế

8.5/10
14196

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 20
Hoàng Hậu Bị Vứt Bỏ

Hoàng Hậu Bị Vứt Bỏ

8.5/10
47416

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 30
Mượn Bụng Buộc Chồng Quay Về

Mượn Bụng Buộc Chồng Quay Về

8.5/10
13120

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Hàm Thê Tiền Đa Đa

Hàm Thê Tiền Đa Đa

8.5/10
4683

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Đế Bản Bạc Hạnh

Đế Bản Bạc Hạnh

8.5/10
5607

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Đổi 1 Người Vợ Hiền

Đổi 1 Người Vợ Hiền

8.5/10
47976

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 39
Dạy dỗ tiểu mẹ mễ

Dạy dỗ tiểu mẹ mễ

8.5/10
5653

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Ngự hoàng

Ngự hoàng

8.5/10
6273

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 16
Chủ nhân xin ngài đừng chọc tôi

Chủ nhân xin ngài đừng chọc tôi

8.5/10
4414

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 5
Tình Nhân Của Vua

Tình Nhân Của Vua

7.5/10
13010

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 10
Nịnh Thần Vô Lương

Nịnh Thần Vô Lương

7.5/10
5215

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 12
Mượn Bụng Buộc Chồng Quay Về (Mượn Phúc Buộc Phu Hồi)

Mượn Bụng Buộc Chồng Quay Về (Mượn Phúc Buộc Phu Hồi)

7.5/10
9543

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Chia Tay Vạn Tuế

Chia Tay Vạn Tuế

7.5/10
11445

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Bồi Thường Ông Chủ

Bồi Thường Ông Chủ

7.5/10
11213

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Chuột Túi Lão Ba

Chuột Túi Lão Ba

7.5/10
8133

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Chủ Nhân Xin Ngài Đừng Có Chọc Tôi

Chủ Nhân Xin Ngài Đừng Có Chọc Tôi

7.5/10
9493

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Tình Phu Gây Lầm Lỗi

Tình Phu Gây Lầm Lỗi

7.5/10
19546

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 10
Kính Chiếu Yêu Của Nàng Phi Ngốc Nghếch

Kính Chiếu Yêu Của Nàng Phi Ngốc Nghếch

7.5/10
18140

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 30
Thà Làm Đãng Phụ

Thà Làm Đãng Phụ

7.5/10
23443

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 31
Vô Dụng Tình Thánh

Vô Dụng Tình Thánh

7.5/10
6579

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Nữ Phúc Khí Của Tửu Vương

Nữ Phúc Khí Của Tửu Vương

7.5/10
6369

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 11
Hải Vương

Hải Vương

7.5/10
5738

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 10
Hàm Thê Tiền Đa Đa

Hàm Thê Tiền Đa Đa

7.5/10
6789

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 10
Người Hầu Của Đại Ma Vương

Người Hầu Của Đại Ma Vương

7.5/10
51583

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 52
Hoàng Thượng Tình Nhân

Hoàng Thượng Tình Nhân

7.5/10
4848

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 10
Động Phòng Hoa Chúc Trễ Mười Năm

Động Phòng Hoa Chúc Trễ Mười Năm

7.5/10
11637

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 10
Đế Vương Bạc Tình

Đế Vương Bạc Tình

7.5/10
7607

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 10
Lão Công Bất Chính

Lão Công Bất Chính

7.5/10
11802

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Cắt Được Ác Phu

Cắt Được Ác Phu

7.5/10
5849

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Kim Cương Cấp Phá Sản Nữ

Kim Cương Cấp Phá Sản Nữ

7.5/10
5631

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Đổi Một Người Vợ Hiền

Đổi Một Người Vợ Hiền

7.5/10
29298

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 11
Hỉ Oa

Hỉ Oa

7.5/10
11939

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 26
Không Phụ Trách Vợ Trước

Không Phụ Trách Vợ Trước

7.5/10
10353

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Kim Cương Tình Nhân

Kim Cương Tình Nhân

7.5/10
7278

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 10
Hưu Điệu Tổng Tài

Hưu Điệu Tổng Tài

7.5/10
11232

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Người Chồng Bị Vứt Bỏ

Người Chồng Bị Vứt Bỏ

7.5/10
14226

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 10
Nữ Phụ Cá Mặn Nằm Thắng Ở Niên Đại Văn
7.1/10
4142

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Đông Phương

Cô Học Trò Đào Hoa Các Cô Giáo Si Tình FULL
7.7/10
4965

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Hệ Liệt Nhà Của Ta Nữ Nhân Lớn Nhất FULL
7.7/10
23909

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Tiểu Tiền Nô Của Cổ Thần
8.5/10
16366

Thể loại: Ngôn Tình

Ương Ngạnh Thiên Tuế
8.5/10
14196

Thể loại: Ngôn Tình

Hoàng Hậu Bị Vứt Bỏ
8.5/10
47416

Thể loại: Ngôn Tình

Mượn Bụng Buộc Chồng Quay Về
8.5/10
13120

Thể loại: Ngôn Tình

Hàm Thê Tiền Đa Đa
8.5/10
4683

Thể loại: Ngôn Tình

Đế Bản Bạc Hạnh
8.5/10
5607

Thể loại: Ngôn Tình

Đổi 1 Người Vợ Hiền
8.5/10
47976

Thể loại: Ngôn Tình

Dạy dỗ tiểu mẹ mễ
8.5/10
5653

Thể loại: Ngôn Tình

Ngự hoàng
8.5/10
6273

Thể loại: Ngôn Tình

Chủ nhân xin ngài đừng chọc tôi
8.5/10
4414

Thể loại: Ngôn Tình

Tình Nhân Của Vua
7.5/10
13010

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Nịnh Thần Vô Lương
7.5/10
5215

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Mượn Bụng Buộc Chồng Quay Về (Mượn Phúc Buộc Phu Hồi)
7.5/10
9543

Thể loại: Ngôn Tình

Chia Tay Vạn Tuế
7.5/10
11445

Thể loại: Ngôn Tình

Bồi Thường Ông Chủ
7.5/10
11213

Thể loại: Ngôn Tình

Chuột Túi Lão Ba
7.5/10
8133

Thể loại: Ngôn Tình

Chủ Nhân Xin Ngài Đừng Có Chọc Tôi
7.5/10
9493

Thể loại: Ngôn Tình

Tình Phu Gây Lầm Lỗi
7.5/10
19546

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Kính Chiếu Yêu Của Nàng Phi Ngốc Nghếch
7.5/10
18140

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Thà Làm Đãng Phụ
7.5/10
23443

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Vô Dụng Tình Thánh
7.5/10
6579

Thể loại: Ngôn Tình

Nữ Phúc Khí Của Tửu Vương
7.5/10
6369

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình

Hải Vương
7.5/10
5738

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Hàm Thê Tiền Đa Đa
7.5/10
6789

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Người Hầu Của Đại Ma Vương
7.5/10
51583

Thể loại: Ngôn Tình

Hoàng Thượng Tình Nhân
7.5/10
4848

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Động Phòng Hoa Chúc Trễ Mười Năm
7.5/10
11637

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Đế Vương Bạc Tình
7.5/10
7607

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Lão Công Bất Chính
7.5/10
11802

Thể loại: Ngôn Tình

Cắt Được Ác Phu
7.5/10
5849

Thể loại: Ngôn Tình

Kim Cương Cấp Phá Sản Nữ
7.5/10
5631

Thể loại: Ngôn Tình

Đổi Một Người Vợ Hiền
7.5/10
29298

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Hỉ Oa
7.5/10
11939

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Không Phụ Trách Vợ Trước
7.5/10
10353

Thể loại: Ngôn Tình

Kim Cương Tình Nhân
7.5/10
7278

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Hưu Điệu Tổng Tài
7.5/10
11232

Thể loại: Ngôn Tình

Người Chồng Bị Vứt Bỏ
7.5/10
14226

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không