Tác Giả Minh Tinh Sao Hỏa

Cô Học Trò Đào Hoa Các Cô Giáo Si Tình FULL

Cô Học Trò Đào Hoa Các Cô Giáo Si Tình FULL

7.7/10
3957

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Chương 28
Hệ Liệt Nhà Của Ta Nữ Nhân Lớn Nhất FULL

Hệ Liệt Nhà Của Ta Nữ Nhân Lớn Nhất FULL

7.7/10
22276

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 30
Tiểu Tiền Nô Của Cổ Thần

Tiểu Tiền Nô Của Cổ Thần

8.5/10
15500

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 39
Ương Ngạnh Thiên Tuế

Ương Ngạnh Thiên Tuế

8.5/10
13623

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 20
Hoàng Hậu Bị Vứt Bỏ

Hoàng Hậu Bị Vứt Bỏ

8.5/10
45218

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 30
Mượn Bụng Buộc Chồng Quay Về

Mượn Bụng Buộc Chồng Quay Về

8.5/10
12484

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Hàm Thê Tiền Đa Đa

Hàm Thê Tiền Đa Đa

8.5/10
4558

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Đế Bản Bạc Hạnh

Đế Bản Bạc Hạnh

8.5/10
5322

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Đổi 1 Người Vợ Hiền

Đổi 1 Người Vợ Hiền

8.5/10
46153

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 39
Dạy dỗ tiểu mẹ mễ

Dạy dỗ tiểu mẹ mễ

8.5/10
5125

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Ngự hoàng

Ngự hoàng

8.5/10
5893

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 16
Chủ nhân xin ngài đừng chọc tôi

Chủ nhân xin ngài đừng chọc tôi

8.5/10
4223

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 5
Tình Nhân Của Vua

Tình Nhân Của Vua

7.5/10
12562

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 10
Nịnh Thần Vô Lương

Nịnh Thần Vô Lương

7.5/10
4811

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 12
Mượn Bụng Buộc Chồng Quay Về (Mượn Phúc Buộc Phu Hồi)

Mượn Bụng Buộc Chồng Quay Về (Mượn Phúc Buộc Phu Hồi)

7.5/10
8991

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Chia Tay Vạn Tuế

Chia Tay Vạn Tuế

7.5/10
10725

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Bồi Thường Ông Chủ

Bồi Thường Ông Chủ

7.5/10
10684

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Chuột Túi Lão Ba

Chuột Túi Lão Ba

7.5/10
7808

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Chủ Nhân Xin Ngài Đừng Có Chọc Tôi

Chủ Nhân Xin Ngài Đừng Có Chọc Tôi

7.5/10
9048

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Tình Phu Gây Lầm Lỗi

Tình Phu Gây Lầm Lỗi

7.5/10
18449

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 10
Kính Chiếu Yêu Của Nàng Phi Ngốc Nghếch

Kính Chiếu Yêu Của Nàng Phi Ngốc Nghếch

7.5/10
16786

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 30
Thà Làm Đãng Phụ

Thà Làm Đãng Phụ

7.5/10
21830

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 31
Vô Dụng Tình Thánh

Vô Dụng Tình Thánh

7.5/10
6061

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Nữ Phúc Khí Của Tửu Vương

Nữ Phúc Khí Của Tửu Vương

7.5/10
5919

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 11
Hải Vương

Hải Vương

7.5/10
5398

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 10
Hàm Thê Tiền Đa Đa

Hàm Thê Tiền Đa Đa

7.5/10
6496

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 10
Người Hầu Của Đại Ma Vương

Người Hầu Của Đại Ma Vương

7.5/10
50021

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 52
Hoàng Thượng Tình Nhân

Hoàng Thượng Tình Nhân

7.5/10
4389

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 10
Động Phòng Hoa Chúc Trễ Mười Năm

Động Phòng Hoa Chúc Trễ Mười Năm

7.5/10
11018

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 10
Đế Vương Bạc Tình

Đế Vương Bạc Tình

7.5/10
7181

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 10
Lão Công Bất Chính

Lão Công Bất Chính

7.5/10
11201

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Cắt Được Ác Phu

Cắt Được Ác Phu

7.5/10
5538

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Kim Cương Cấp Phá Sản Nữ

Kim Cương Cấp Phá Sản Nữ

7.5/10
5180

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Đổi Một Người Vợ Hiền

Đổi Một Người Vợ Hiền

7.5/10
27458

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 11
Hỉ Oa

Hỉ Oa

7.5/10
11272

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 26
Không Phụ Trách Vợ Trước

Không Phụ Trách Vợ Trước

7.5/10
9882

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Kim Cương Tình Nhân

Kim Cương Tình Nhân

7.5/10
6924

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 10
Hưu Điệu Tổng Tài

Hưu Điệu Tổng Tài

7.5/10
10726

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Người Chồng Bị Vứt Bỏ

Người Chồng Bị Vứt Bỏ

7.5/10
13672

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 10
Cô Học Trò Đào Hoa Các Cô Giáo Si Tình FULL
7.7/10
3957

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Hệ Liệt Nhà Của Ta Nữ Nhân Lớn Nhất FULL
7.7/10
22276

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Tiểu Tiền Nô Của Cổ Thần
8.5/10
15500

Thể loại: Ngôn Tình

Ương Ngạnh Thiên Tuế
8.5/10
13623

Thể loại: Ngôn Tình

Hoàng Hậu Bị Vứt Bỏ
8.5/10
45218

Thể loại: Ngôn Tình

Mượn Bụng Buộc Chồng Quay Về
8.5/10
12484

Thể loại: Ngôn Tình

Hàm Thê Tiền Đa Đa
8.5/10
4558

Thể loại: Ngôn Tình

Đế Bản Bạc Hạnh
8.5/10
5322

Thể loại: Ngôn Tình

Đổi 1 Người Vợ Hiền
8.5/10
46153

Thể loại: Ngôn Tình

Dạy dỗ tiểu mẹ mễ
8.5/10
5125

Thể loại: Ngôn Tình

Ngự hoàng
8.5/10
5893

Thể loại: Ngôn Tình

Chủ nhân xin ngài đừng chọc tôi
8.5/10
4223

Thể loại: Ngôn Tình

Tình Nhân Của Vua
7.5/10
12562

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Nịnh Thần Vô Lương
7.5/10
4811

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Mượn Bụng Buộc Chồng Quay Về (Mượn Phúc Buộc Phu Hồi)
7.5/10
8991

Thể loại: Ngôn Tình

Chia Tay Vạn Tuế
7.5/10
10725

Thể loại: Ngôn Tình

Bồi Thường Ông Chủ
7.5/10
10684

Thể loại: Ngôn Tình

Chuột Túi Lão Ba
7.5/10
7808

Thể loại: Ngôn Tình

Chủ Nhân Xin Ngài Đừng Có Chọc Tôi
7.5/10
9048

Thể loại: Ngôn Tình

Tình Phu Gây Lầm Lỗi
7.5/10
18449

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Kính Chiếu Yêu Của Nàng Phi Ngốc Nghếch
7.5/10
16786

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Thà Làm Đãng Phụ
7.5/10
21830

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Vô Dụng Tình Thánh
7.5/10
6061

Thể loại: Ngôn Tình

Nữ Phúc Khí Của Tửu Vương
7.5/10
5919

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình

Hải Vương
7.5/10
5398

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Hàm Thê Tiền Đa Đa
7.5/10
6496

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Người Hầu Của Đại Ma Vương
7.5/10
50021

Thể loại: Ngôn Tình

Hoàng Thượng Tình Nhân
7.5/10
4389

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Động Phòng Hoa Chúc Trễ Mười Năm
7.5/10
11018

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Đế Vương Bạc Tình
7.5/10
7181

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Lão Công Bất Chính
7.5/10
11201

Thể loại: Ngôn Tình

Cắt Được Ác Phu
7.5/10
5538

Thể loại: Ngôn Tình

Kim Cương Cấp Phá Sản Nữ
7.5/10
5180

Thể loại: Ngôn Tình

Đổi Một Người Vợ Hiền
7.5/10
27458

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Hỉ Oa
7.5/10
11272

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Không Phụ Trách Vợ Trước
7.5/10
9882

Thể loại: Ngôn Tình

Kim Cương Tình Nhân
7.5/10
6924

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Hưu Điệu Tổng Tài
7.5/10
10726

Thể loại: Ngôn Tình

Người Chồng Bị Vứt Bỏ
7.5/10
13672

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không