Tác Giả Minh Nguyệt Thính Phong

Ký Ức Quỷ Kế

Ký Ức Quỷ Kế

7.2/10
13590

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 255
Văn Phòng Thám Tử Nhị Lam Thần

Văn Phòng Thám Tử Nhị Lam Thần

7.6/10
7535

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 83
Trong Nhà Có Kiều Thê

Trong Nhà Có Kiều Thê

8.5/10
16156

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 22
Tìm Chồng

Tìm Chồng

8.5/10
14989

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 46
Đừng Để Yêu Thương Vuột Mất

Đừng Để Yêu Thương Vuột Mất

8.5/10
10178

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 7
Heo yêu Diêm vương

Heo yêu Diêm vương

8.5/10
53361

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 99
Ngày Nắng Gặp Mưa Rào

Ngày Nắng Gặp Mưa Rào

7.5/10
42448

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 53
Long Bảo Nhi

Long Bảo Nhi

7.5/10
6628

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 11
Này, Chớ Làm Loạn

Này, Chớ Làm Loạn

7.5/10
264751

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 65
Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên

Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên

7.5/10
162343

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 207
Cửa Tiệm Cổ Quái

Cửa Tiệm Cổ Quái

7.5/10
24576

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Huyền huyễn

Chương 48
Nhõng Nhẽo Gặp Đa Tình

Nhõng Nhẽo Gặp Đa Tình

7.5/10
54076

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 68
Đừng Khách Sáo, Anh Yêu Em

Đừng Khách Sáo, Anh Yêu Em

7.5/10
12768

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 21
Chạy Đâu Cho Thoát

Chạy Đâu Cho Thoát

7.5/10
241584

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 81
Ba Lần Gả

Ba Lần Gả

7.5/10
75235

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 97
Dung Nham

Dung Nham

7.5/10
77569

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 95
Chiều Chuộng Gặp Đa Tình

Chiều Chuộng Gặp Đa Tình

7.5/10
102743

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 64
27 Nhát Dao Bí Ẩn

27 Nhát Dao Bí Ẩn

7.5/10
3579

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị

Chương 6
Rồng Bay Phượng Múa

Rồng Bay Phượng Múa

7.5/10
64988

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 82
Cùng Anh Dây Dưa Không Rõ

Cùng Anh Dây Dưa Không Rõ

7.5/10
67716

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 81
Vạn Dặm Tìm Chồng

Vạn Dặm Tìm Chồng

7.5/10
90140

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 39
Xin Anh Đứng Đắn Một Chút

Xin Anh Đứng Đắn Một Chút

7.5/10
24769

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 33
Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

7.5/10
43207

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 78
Ký Ức Quỷ Kế
7.2/10
13590

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Văn Phòng Thám Tử Nhị Lam Thần
7.6/10
7535

Thể loại: Ngôn Tình

Trong Nhà Có Kiều Thê
8.5/10
16156

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Tìm Chồng
8.5/10
14989

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Đừng Để Yêu Thương Vuột Mất
8.5/10
10178

Thể loại: Ngôn Tình

Heo yêu Diêm vương
8.5/10
53361

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Ngày Nắng Gặp Mưa Rào
7.5/10
42448

Thể loại: Ngôn Tình

Long Bảo Nhi
7.5/10
6628

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Này, Chớ Làm Loạn
7.5/10
264751

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên
7.5/10
162343

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Cửa Tiệm Cổ Quái
7.5/10
24576

Thể loại: Đô Thị, Huyền huyễn

Nhõng Nhẽo Gặp Đa Tình
7.5/10
54076

Thể loại: Ngôn Tình

Đừng Khách Sáo, Anh Yêu Em
7.5/10
12768

Thể loại: Ngôn Tình

Chạy Đâu Cho Thoát
7.5/10
241584

Thể loại: Ngôn Tình

Ba Lần Gả
7.5/10
75235

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Dung Nham
7.5/10
77569

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Chiều Chuộng Gặp Đa Tình
7.5/10
102743

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

27 Nhát Dao Bí Ẩn
7.5/10
3579

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị

Rồng Bay Phượng Múa
7.5/10
64988

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Cùng Anh Dây Dưa Không Rõ
7.5/10
67716

Thể loại: Ngôn Tình

Vạn Dặm Tìm Chồng
7.5/10
90140

Thể loại: Trinh Thám, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không

Xin Anh Đứng Đắn Một Chút
7.5/10
24769

Thể loại: Ngôn Tình

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương
7.5/10
43207

Thể loại: Ngôn Tình