Tác Giả Minh Nguyễn Tuấn

Tổng Mạn: Cùng Miêu Nương Không Đơn Giản Thường Ngày

Tổng Mạn: Cùng Miêu Nương Không Đơn Giản Thường Ngày

6.7/10
71362

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 1245
Marvel Thương Thành Hệ Thống

Marvel Thương Thành Hệ Thống

7.1/10
72242

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 325
[Ngôn Tình] Hôn Nhân Sắp Đặt

[Ngôn Tình] Hôn Nhân Sắp Đặt

7.5/10
116129

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 34
Vạn Giới Xuyên Qua Từ Đấu Phá Bắt Đầu

Vạn Giới Xuyên Qua Từ Đấu Phá Bắt Đầu

7.2/10
101351

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Khoa Huyễn, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 356
Hận

Hận

7.5/10
19543

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 38
Hôn Nhân Thú Vị

Hôn Nhân Thú Vị

7.5/10
11165

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 27
Con Nuôi

Con Nuôi

7.5/10
2952

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 6
Cầu Vồng Sau Mưa

Cầu Vồng Sau Mưa

5.9/10
46406

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 38
Hạnh Phúc Trong Bùn Lầy

Hạnh Phúc Trong Bùn Lầy

7.5/10
18988

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 32
Ừ, Thì Cưới

Ừ, Thì Cưới

7.5/10
39221

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 24
Vạn Năng Trò Chơi Hệ Thống

Vạn Năng Trò Chơi Hệ Thống

7.5/10
189894

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Khoa Huyễn, Xuyên Không, Võng Du

Chương 656
Kamen Rider Xâm Lấn Comic

Kamen Rider Xâm Lấn Comic

7.5/10
43463

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Khoa Huyễn, Xuyên Không

Chương 272
Từ Hokage Bắt Đầu

Từ Hokage Bắt Đầu

7.5/10
235006

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Dị Giới, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Võng Du

Chương 749
Tổng Mạn: Cùng Miêu Nương Không Đơn Giản Thường Ngày
6.7/10
71362

Thể loại: Lịch Sử, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Marvel Thương Thành Hệ Thống
7.1/10
72242

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Phương Tây, Huyền huyễn

[Ngôn Tình] Hôn Nhân Sắp Đặt
7.5/10
116129

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Vạn Giới Xuyên Qua Từ Đấu Phá Bắt Đầu
7.2/10
101351

Thể loại: Khoa Huyễn, Xuyên Không, Huyền huyễn

Hận
7.5/10
19543

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Hôn Nhân Thú Vị
7.5/10
11165

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Con Nuôi
7.5/10
2952

Thể loại: Ngôn Tình

Cầu Vồng Sau Mưa
5.9/10
46406

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Hạnh Phúc Trong Bùn Lầy
7.5/10
18988

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Ừ, Thì Cưới
7.5/10
39221

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Vạn Năng Trò Chơi Hệ Thống
7.5/10
189894

Thể loại: Khoa Huyễn, Xuyên Không, Võng Du

Kamen Rider Xâm Lấn Comic
7.5/10
43463

Thể loại: Khoa Huyễn, Xuyên Không

Từ Hokage Bắt Đầu
7.5/10
235006

Thể loại: Trọng Sinh, Dị Giới, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Võng Du