Tác Giả Minh Hiểu Khê

Tường Vi Đêm Đầu Tiên - Tập 3

Tường Vi Đêm Đầu Tiên - Tập 3

8.5/10
124956

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 35
Tường Vi Đêm Đầu Tiên - Tập 2

Tường Vi Đêm Đầu Tiên - Tập 2

8.5/10
23605

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 27
Diễm tình tiểu thiên hậu Minh Hiểu Khê

Diễm tình tiểu thiên hậu Minh Hiểu Khê

8.5/10
11230

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 33
Bong Bóng mùa hè

Bong Bóng mùa hè

8.5/10
142610

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 111
Sẽ có thiên thần thay anh yêu em

Sẽ có thiên thần thay anh yêu em

8.5/10
53824

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 19
Hoa Hướng Dương Của Tiểu Ngư.

Hoa Hướng Dương Của Tiểu Ngư.

8.5/10
3087

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 2
Lạc Mai Như Tuyết (Truyện ngắn)

Lạc Mai Như Tuyết (Truyện ngắn)

8.5/10
2034

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 1
Thiếu Nữ Toàn Phong 2: Trái Tim Rung Động

Thiếu Nữ Toàn Phong 2: Trái Tim Rung Động

7.5/10
11501

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 14
Liệt Hỏa Như Ca

Liệt Hỏa Như Ca

7.5/10
19498

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Kiếm Hiệp

Chương 26
Minh Nhược Hiểu Khê 3: Chuyện Thần Thoại

Minh Nhược Hiểu Khê 3: Chuyện Thần Thoại

7.5/10
4806

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 9
Minh Nhược Hiểu Khê 1: Thủy Tinh Trong Suốt

Minh Nhược Hiểu Khê 1: Thủy Tinh Trong Suốt

7.5/10
12109

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 23
Minh Nhược Hiểu Khê 2: Mặt Trời Rực Rỡ Nhất Ngày Đông

Minh Nhược Hiểu Khê 2: Mặt Trời Rực Rỡ Nhất Ngày Đông

7.5/10
8801

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 21
Thiếu Nữ Toàn Phong 1: Ánh Sáng Ban Mai

Thiếu Nữ Toàn Phong 1: Ánh Sáng Ban Mai

7.5/10
12452

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 13
Thiếu Nữ Toàn Phong 3: Cầu Vồng Trong Mưa

Thiếu Nữ Toàn Phong 3: Cầu Vồng Trong Mưa

7.5/10
10782

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Thiếu Nữ Toàn Phong 4: Tình Yêu Đích Thực

Thiếu Nữ Toàn Phong 4: Tình Yêu Đích Thực

7.5/10
27181

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 32
Tường Vi Đêm Đầu Tiên

Tường Vi Đêm Đầu Tiên

7.5/10
19288

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 26
Dư Vị Trà Chiều

Dư Vị Trà Chiều

7.5/10
11935

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Bong Bóng Mùa Hè 1: Nàng Tiên Cá Bong Bóng

Bong Bóng Mùa Hè 1: Nàng Tiên Cá Bong Bóng

7.5/10
5441

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 15
Bong Bóng Mùa Hè 2: Sợi Ren Lụa Màu Xanh

Bong Bóng Mùa Hè 2: Sợi Ren Lụa Màu Xanh

7.5/10
4773

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 15
Bong Bóng Mùa Hè 3: Áo Cưới

Bong Bóng Mùa Hè 3: Áo Cưới

7.5/10
6136

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 17
Sẽ Có Một Thiên Sứ Thay Anh Yêu Em

Sẽ Có Một Thiên Sứ Thay Anh Yêu Em

7.5/10
5481

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 16
Tường Vi Đêm Đầu Tiên - Tập 3
8.5/10
124956

Thể loại: Ngôn Tình

Tường Vi Đêm Đầu Tiên - Tập 2
8.5/10
23605

Thể loại: Ngôn Tình

Diễm tình tiểu thiên hậu Minh Hiểu Khê
8.5/10
11230

Thể loại: Ngôn Tình

Bong Bóng mùa hè
8.5/10
142610

Thể loại: Ngôn Tình

Sẽ có thiên thần thay anh yêu em
8.5/10
53824

Thể loại: Ngôn Tình

Hoa Hướng Dương Của Tiểu Ngư.
8.5/10
3087

Thể loại: Ngôn Tình

Lạc Mai Như Tuyết (Truyện ngắn)
8.5/10
2034

Thể loại: Ngôn Tình

Thiếu Nữ Toàn Phong 2: Trái Tim Rung Động
7.5/10
11501

Thể loại: Đô Thị

Liệt Hỏa Như Ca
7.5/10
19498

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Kiếm Hiệp

Minh Nhược Hiểu Khê 3: Chuyện Thần Thoại
7.5/10
4806

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Minh Nhược Hiểu Khê 1: Thủy Tinh Trong Suốt
7.5/10
12109

Thể loại: Ngôn Tình

Minh Nhược Hiểu Khê 2: Mặt Trời Rực Rỡ Nhất Ngày Đông
7.5/10
8801

Thể loại: Ngôn Tình

Thiếu Nữ Toàn Phong 1: Ánh Sáng Ban Mai
7.5/10
12452

Thể loại: Ngôn Tình

Thiếu Nữ Toàn Phong 3: Cầu Vồng Trong Mưa
7.5/10
10782

Thể loại: Ngôn Tình

Thiếu Nữ Toàn Phong 4: Tình Yêu Đích Thực
7.5/10
27181

Thể loại: Ngôn Tình

Tường Vi Đêm Đầu Tiên
7.5/10
19288

Thể loại: Ngôn Tình

Dư Vị Trà Chiều
7.5/10
11935

Thể loại: Ngôn Tình

Bong Bóng Mùa Hè 1: Nàng Tiên Cá Bong Bóng
7.5/10
5441

Thể loại: Truyện Teen

Bong Bóng Mùa Hè 2: Sợi Ren Lụa Màu Xanh
7.5/10
4773

Thể loại: Truyện Teen

Bong Bóng Mùa Hè 3: Áo Cưới
7.5/10
6136

Thể loại: Truyện Teen

Sẽ Có Một Thiên Sứ Thay Anh Yêu Em
7.5/10
5481

Thể loại: Ngôn Tình