Tác Giả Minh Châu Hoàn

Quang Cảnh Đại Hôn Phó Tiên Sinh Yêu Chiều Tận Xương FULL

Quang Cảnh Đại Hôn Phó Tiên Sinh Yêu Chiều Tận Xương FULL

7.4/10
11138

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 39
Vị Hôn Phu Của Tôi Là Phản Diện

Vị Hôn Phu Của Tôi Là Phản Diện

7.9/10
6287

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 98
Hãy Đưa Tay Cho Anh

Hãy Đưa Tay Cho Anh

7.3/10
2739

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 34
Cứu Núi Sông

Cứu Núi Sông

7.2/10
3187

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Cung Đấu

Chương 14
Tọa Hoài Bất Loạn

Tọa Hoài Bất Loạn

7.9/10
15870

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 356
Cô Vợ Tình Nhân Của Tổng Giám Đốc

Cô Vợ Tình Nhân Của Tổng Giám Đốc

7.7/10
15968

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 81
Vợ Yêu Chuyên Sủng Của Đại Bang Chủ

Vợ Yêu Chuyên Sủng Của Đại Bang Chủ

8.5/10
22013

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 40
Một Lần Gặp Gỡ Tổng Thống Định Một Đời

Một Lần Gặp Gỡ Tổng Thống Định Một Đời

7.5/10
31069

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 31
Ôm Lấy Kim Chủ: Daddy Mau Tới Cưới Mommy

Ôm Lấy Kim Chủ: Daddy Mau Tới Cưới Mommy

7.5/10
58238

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 148
Mẹ Chưa Kết Hôn: Tình Nhân Một Ngày Của Tổng Giám Đốc

Mẹ Chưa Kết Hôn: Tình Nhân Một Ngày Của Tổng Giám Đốc

7.5/10
70196

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 145
Ly Hôn: Cô Dâu Tái Giá

Ly Hôn: Cô Dâu Tái Giá

7.5/10
15053

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 30
Cô Dâu Mười Chín Tuổi

Cô Dâu Mười Chín Tuổi

7.5/10
114395

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 102
Hỉ Tương Phùng

Hỉ Tương Phùng

7.5/10
47676

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 163
Quận Chúa Truy Phu

Quận Chúa Truy Phu

7.5/10
7739

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 33
Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con

Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con

7.5/10
470700

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 820
Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu

Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu

7.5/10
200070

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 213
Tiên Sinh, Xin Ngài Đừng Yêu Tôi!

Tiên Sinh, Xin Ngài Đừng Yêu Tôi!

7.5/10
3239

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 6
Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

7.5/10
442603

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 473
Quang Cảnh Đại Hôn Phó Tiên Sinh Yêu Chiều Tận Xương FULL
7.4/10
11138

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Vị Hôn Phu Của Tôi Là Phản Diện
7.9/10
6287

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Hãy Đưa Tay Cho Anh
7.3/10
2739

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Cứu Núi Sông
7.2/10
3187

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Cung Đấu

Tọa Hoài Bất Loạn
7.9/10
15870

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Cô Vợ Tình Nhân Của Tổng Giám Đốc
7.7/10
15968

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Vợ Yêu Chuyên Sủng Của Đại Bang Chủ
8.5/10
22013

Thể loại: Truyện Teen

Một Lần Gặp Gỡ Tổng Thống Định Một Đời
7.5/10
31069

Thể loại: Truyện Ngược, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ôm Lấy Kim Chủ: Daddy Mau Tới Cưới Mommy
7.5/10
58238

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Mẹ Chưa Kết Hôn: Tình Nhân Một Ngày Của Tổng Giám Đốc
7.5/10
70196

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ly Hôn: Cô Dâu Tái Giá
7.5/10
15053

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Cô Dâu Mười Chín Tuổi
7.5/10
114395

Thể loại: Ngôn Tình

Hỉ Tương Phùng
7.5/10
47676

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Quận Chúa Truy Phu
7.5/10
7739

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con
7.5/10
470700

Thể loại: Ngôn Tình

Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu
7.5/10
200070

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Tiên Sinh, Xin Ngài Đừng Yêu Tôi!
7.5/10
3239

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc
7.5/10
442603

Thể loại: Ngôn Tình