Tác Giả Đản Cao Miêu Mễ Bổng Bổng Đường

Áo Choàng Hôm Nay Cũng Muốn Cùng Bản Thể Dán Dán

Áo Choàng Hôm Nay Cũng Muốn Cùng Bản Thể Dán Dán

7.6/10
3818

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Dị Năng, Cổ Đại, Đô Thị, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 67
Khoái Nhạc Trạch Cấp Tốc

Khoái Nhạc Trạch Cấp Tốc

8.5/10
7074

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 12
Muốn Ngủ Liền Ngủ

Muốn Ngủ Liền Ngủ

7.5/10
9165

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 24
Nghịch Ái

Nghịch Ái

8.5/10
24648

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 16
Cữu Tình Như Hỏa

Cữu Tình Như Hỏa

7.5/10
11622

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 20
Đầu Lang Tống Báo

Đầu Lang Tống Báo

7.5/10
2576

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 3
Sắc Vi Vương Tử

Sắc Vi Vương Tử

7.5/10
6886

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Phương Tây

Chương 12
Lang Âi Tự Hỏa + Lang Hậu Truyền Kỳ

Lang Âi Tự Hỏa + Lang Hậu Truyền Kỳ

7.5/10
10193

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 23
[Thánh Quốc Thần Thú Hệ Liệt] – Bộ 4 – Thần Hồn Điên Đảo

[Thánh Quốc Thần Thú Hệ Liệt] – Bộ 4 – Thần Hồn Điên Đảo

7.5/10
3585

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 6
Nọa Nhược Vui Sướng (Nọa Nhược Đích Khoái Nhạc)

Nọa Nhược Vui Sướng (Nọa Nhược Đích Khoái Nhạc)

8.8/10
47490

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 45
Nhất Chiến Thành Công

Nhất Chiến Thành Công

7.5/10
34807

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 26
Nhật Bất Thăng Quốc Vương

Nhật Bất Thăng Quốc Vương

7.5/10
6431

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 14
Ngạo Kiều Dữ Thiên Kiến

Ngạo Kiều Dữ Thiên Kiến

8.5/10
19149

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 10
Tiểu Lang Tướng Quân

Tiểu Lang Tướng Quân

7.5/10
8663

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 11
Lãng Đãng Tiểu Mã Câu

Lãng Đãng Tiểu Mã Câu

8.6/10
26631

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Đam Mỹ, Phương Tây

Chương 30
Muốn Thượng Liền Thượng

Muốn Thượng Liền Thượng

9.1/10
59429

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 24
[Mê Sắc Du Ký Hệ Liệt] – Bộ 1 – Thiến Nam U Hồn

[Mê Sắc Du Ký Hệ Liệt] – Bộ 1 – Thiến Nam U Hồn

7.5/10
7061

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 13
Tuyệt Sắc Quốc Sư

Tuyệt Sắc Quốc Sư

8.3/10
17543

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 26
Thánh Huyết Chi Vương

Thánh Huyết Chi Vương

8.7/10
8152

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Chương 16
Sở Gia Huynh Đệ

Sở Gia Huynh Đệ

7.5/10
15075

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 30
Kích Ái Tiểu Thần Phụ

Kích Ái Tiểu Thần Phụ

7.5/10
5829

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 12
Ngược Ái Tiểu Thần Phụ

Ngược Ái Tiểu Thần Phụ

7.5/10
6317

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 13
Cực Lạc Tiên Sư

Cực Lạc Tiên Sư

8.7/10
24281

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 13
Phong Ái

Phong Ái

8.1/10
10160

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 13
Điềm Mật Anh Túc

Điềm Mật Anh Túc

8.4/10
12485

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 13
Hồ Ly Hồ Đồ

Hồ Ly Hồ Đồ

7.5/10
5755

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 12
Ma Chi Luyến

Ma Chi Luyến

7.5/10
2603

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 4
Nhặt Được Cúc Thái Lang

Nhặt Được Cúc Thái Lang

7.5/10
8976

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 24
Cấp Ngã Báo Báo

Cấp Ngã Báo Báo

7.5/10
4568

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 11
Muốn Thâu Liền Thâu

Muốn Thâu Liền Thâu

7.8/10
18858

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 14
Vận Động Khố Hạ Bí Mật

Vận Động Khố Hạ Bí Mật

7.5/10
7927

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 14
Thuỷ Tiết Bất Thông

Thuỷ Tiết Bất Thông

7.5/10
8051

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 14
Cổ Quốc Ái Kinh

Cổ Quốc Ái Kinh

7.6/10
14426

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 13
Lễ Vật Của Tù Trưởng

Lễ Vật Của Tù Trưởng

9.1/10
8851

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Khoái Nhạc Trạch Cấp Tống

Khoái Nhạc Trạch Cấp Tống

7.5/10
4726

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 12
Ái Đích Báo Báo

Ái Đích Báo Báo

7.5/10
5509

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 11
Bối Đức Hữu Lý

Bối Đức Hữu Lý

7.5/10
4943

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 12
Xà Ngã Kỵ Thùy

Xà Ngã Kỵ Thùy

7.5/10
80943

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 12
Thánh Quốc Thần Thú Hệ Liệt - Bộ 3

Thánh Quốc Thần Thú Hệ Liệt - Bộ 3

7.5/10
77987

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 12
Áo Choàng Hôm Nay Cũng Muốn Cùng Bản Thể Dán Dán
7.6/10
3818

Thể loại: Lịch Sử, Dị Năng, Cổ Đại, Đô Thị, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Khoái Nhạc Trạch Cấp Tốc
8.5/10
7074

Thể loại: Đam Mỹ

Muốn Ngủ Liền Ngủ
7.5/10
9165

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Nghịch Ái
8.5/10
24648

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Cữu Tình Như Hỏa
7.5/10
11622

Thể loại: Đam Mỹ

Đầu Lang Tống Báo
7.5/10
2576

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Sắc Vi Vương Tử
7.5/10
6886

Thể loại: Đam Mỹ, Phương Tây

Lang Âi Tự Hỏa + Lang Hậu Truyền Kỳ
7.5/10
10193

Thể loại: Đam Mỹ

[Thánh Quốc Thần Thú Hệ Liệt] – Bộ 4 – Thần Hồn Điên Đảo
7.5/10
3585

Thể loại: Đam Mỹ

Nọa Nhược Vui Sướng (Nọa Nhược Đích Khoái Nhạc)
8.8/10
47490

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Nhất Chiến Thành Công
7.5/10
34807

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Nhật Bất Thăng Quốc Vương
7.5/10
6431

Thể loại: Đam Mỹ

Ngạo Kiều Dữ Thiên Kiến
8.5/10
19149

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Tiểu Lang Tướng Quân
7.5/10
8663

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Lãng Đãng Tiểu Mã Câu
8.6/10
26631

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Đam Mỹ, Phương Tây

Muốn Thượng Liền Thượng
9.1/10
59429

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ

[Mê Sắc Du Ký Hệ Liệt] – Bộ 1 – Thiến Nam U Hồn
7.5/10
7061

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Tuyệt Sắc Quốc Sư
8.3/10
17543

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Thánh Huyết Chi Vương
8.7/10
8152

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Sở Gia Huynh Đệ
7.5/10
15075

Thể loại: Đam Mỹ

Kích Ái Tiểu Thần Phụ
7.5/10
5829

Thể loại: Đam Mỹ

Ngược Ái Tiểu Thần Phụ
7.5/10
6317

Thể loại: Đam Mỹ

Cực Lạc Tiên Sư
8.7/10
24281

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Phong Ái
8.1/10
10160

Thể loại: Đam Mỹ

Điềm Mật Anh Túc
8.4/10
12485

Thể loại: Đam Mỹ

Hồ Ly Hồ Đồ
7.5/10
5755

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Ma Chi Luyến
7.5/10
2603

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Nhặt Được Cúc Thái Lang
7.5/10
8976

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Cấp Ngã Báo Báo
7.5/10
4568

Thể loại: Đam Mỹ

Muốn Thâu Liền Thâu
7.8/10
18858

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Vận Động Khố Hạ Bí Mật
7.5/10
7927

Thể loại: Đam Mỹ

Thuỷ Tiết Bất Thông
7.5/10
8051

Thể loại: Đam Mỹ

Cổ Quốc Ái Kinh
7.6/10
14426

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Lễ Vật Của Tù Trưởng
9.1/10
8851

Thể loại: Đam Mỹ

Khoái Nhạc Trạch Cấp Tống
7.5/10
4726

Thể loại: Đam Mỹ

Ái Đích Báo Báo
7.5/10
5509

Thể loại: Đam Mỹ

Bối Đức Hữu Lý
7.5/10
4943

Thể loại: Đam Mỹ

Xà Ngã Kỵ Thùy
7.5/10
80943

Thể loại: Đam Mỹ

Thánh Quốc Thần Thú Hệ Liệt - Bộ 3
7.5/10
77987

Thể loại: Đam Mỹ