Tác Giả Mê Dương

Ta Mở Tiệm Cơm Ở Cổ Đại

Ta Mở Tiệm Cơm Ở Cổ Đại

7.2/10
3914

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 50
Áo Choàng Hôm Nay Cũng Muốn Cùng Bản Thể Dán Dán

Áo Choàng Hôm Nay Cũng Muốn Cùng Bản Thể Dán Dán

7.6/10
6149

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Dị Năng, Cổ Đại, Đô Thị, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 67
Khoái Nhạc Trạch Cấp Tốc

Khoái Nhạc Trạch Cấp Tốc

8.5/10
7885

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 12
Muốn Ngủ Liền Ngủ

Muốn Ngủ Liền Ngủ

7.5/10
10202

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 24
Nghịch Ái

Nghịch Ái

8.5/10
27044

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 16
Cữu Tình Như Hỏa

Cữu Tình Như Hỏa

7.5/10
12964

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 20
Đầu Lang Tống Báo

Đầu Lang Tống Báo

7.5/10
2801

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 3
Sắc Vi Vương Tử

Sắc Vi Vương Tử

7.5/10
7580

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Phương Tây

Chương 12
Lang Âi Tự Hỏa + Lang Hậu Truyền Kỳ

Lang Âi Tự Hỏa + Lang Hậu Truyền Kỳ

7.5/10
11132

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 23
[Thánh Quốc Thần Thú Hệ Liệt] – Bộ 4 – Thần Hồn Điên Đảo

[Thánh Quốc Thần Thú Hệ Liệt] – Bộ 4 – Thần Hồn Điên Đảo

7.5/10
3993

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 6
Nọa Nhược Vui Sướng (Nọa Nhược Đích Khoái Nhạc)

Nọa Nhược Vui Sướng (Nọa Nhược Đích Khoái Nhạc)

8.8/10
51724

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 45
Nhất Chiến Thành Công

Nhất Chiến Thành Công

7.5/10
39270

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 26
Nhật Bất Thăng Quốc Vương

Nhật Bất Thăng Quốc Vương

7.5/10
7401

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 14
Ngạo Kiều Dữ Thiên Kiến

Ngạo Kiều Dữ Thiên Kiến

8.5/10
20914

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 10
Tiểu Lang Tướng Quân

Tiểu Lang Tướng Quân

7.5/10
9643

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 11
Lãng Đãng Tiểu Mã Câu

Lãng Đãng Tiểu Mã Câu

8.6/10
31232

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Đam Mỹ, Phương Tây

Chương 30
Muốn Thượng Liền Thượng

Muốn Thượng Liền Thượng

9.1/10
66676

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 24
[Mê Sắc Du Ký Hệ Liệt] – Bộ 1 – Thiến Nam U Hồn

[Mê Sắc Du Ký Hệ Liệt] – Bộ 1 – Thiến Nam U Hồn

7.5/10
7682

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 13
Tuyệt Sắc Quốc Sư

Tuyệt Sắc Quốc Sư

8.3/10
19314

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 26
Thánh Huyết Chi Vương

Thánh Huyết Chi Vương

8.7/10
8923

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Chương 16
Sở Gia Huynh Đệ

Sở Gia Huynh Đệ

7.5/10
16778

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 30
Kích Ái Tiểu Thần Phụ

Kích Ái Tiểu Thần Phụ

7.5/10
6455

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 12
Ngược Ái Tiểu Thần Phụ

Ngược Ái Tiểu Thần Phụ

7.5/10
6942

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 13
Cực Lạc Tiên Sư

Cực Lạc Tiên Sư

8.7/10
27288

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 13
Phong Ái

Phong Ái

8.1/10
11530

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 13
Điềm Mật Anh Túc

Điềm Mật Anh Túc

8.4/10
13920

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 13
Hồ Ly Hồ Đồ

Hồ Ly Hồ Đồ

7.5/10
6386

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 12
Ma Chi Luyến

Ma Chi Luyến

7.5/10
2830

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 4
Nhặt Được Cúc Thái Lang

Nhặt Được Cúc Thái Lang

7.5/10
10129

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 24
Cấp Ngã Báo Báo

Cấp Ngã Báo Báo

7.5/10
5105

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 11
Muốn Thâu Liền Thâu

Muốn Thâu Liền Thâu

7.8/10
21096

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 14
Vận Động Khố Hạ Bí Mật

Vận Động Khố Hạ Bí Mật

7.5/10
8820

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 14
Thuỷ Tiết Bất Thông

Thuỷ Tiết Bất Thông

7.5/10
8672

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 14
Cổ Quốc Ái Kinh

Cổ Quốc Ái Kinh

7.6/10
16403

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 13
Lễ Vật Của Tù Trưởng

Lễ Vật Của Tù Trưởng

9.1/10
10092

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Khoái Nhạc Trạch Cấp Tống

Khoái Nhạc Trạch Cấp Tống

7.5/10
5251

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 12
Ái Đích Báo Báo

Ái Đích Báo Báo

7.5/10
6016

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 11
Bối Đức Hữu Lý

Bối Đức Hữu Lý

7.5/10
5547

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 12
Xà Ngã Kỵ Thùy

Xà Ngã Kỵ Thùy

7.5/10
81714

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 12
Thánh Quốc Thần Thú Hệ Liệt - Bộ 3

Thánh Quốc Thần Thú Hệ Liệt - Bộ 3

7.5/10
79137

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 12
Ta Mở Tiệm Cơm Ở Cổ Đại
7.2/10
3914

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Áo Choàng Hôm Nay Cũng Muốn Cùng Bản Thể Dán Dán
7.6/10
6149

Thể loại: Lịch Sử, Dị Năng, Cổ Đại, Đô Thị, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Khoái Nhạc Trạch Cấp Tốc
8.5/10
7885

Thể loại: Đam Mỹ

Muốn Ngủ Liền Ngủ
7.5/10
10202

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Nghịch Ái
8.5/10
27044

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Cữu Tình Như Hỏa
7.5/10
12964

Thể loại: Đam Mỹ

Đầu Lang Tống Báo
7.5/10
2801

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Sắc Vi Vương Tử
7.5/10
7580

Thể loại: Đam Mỹ, Phương Tây

Lang Âi Tự Hỏa + Lang Hậu Truyền Kỳ
7.5/10
11132

Thể loại: Đam Mỹ

[Thánh Quốc Thần Thú Hệ Liệt] – Bộ 4 – Thần Hồn Điên Đảo
7.5/10
3993

Thể loại: Đam Mỹ

Nọa Nhược Vui Sướng (Nọa Nhược Đích Khoái Nhạc)
8.8/10
51724

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Nhất Chiến Thành Công
7.5/10
39270

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Nhật Bất Thăng Quốc Vương
7.5/10
7401

Thể loại: Đam Mỹ

Ngạo Kiều Dữ Thiên Kiến
8.5/10
20914

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Tiểu Lang Tướng Quân
7.5/10
9643

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Lãng Đãng Tiểu Mã Câu
8.6/10
31232

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Đam Mỹ, Phương Tây

Muốn Thượng Liền Thượng
9.1/10
66676

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ

[Mê Sắc Du Ký Hệ Liệt] – Bộ 1 – Thiến Nam U Hồn
7.5/10
7682

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Tuyệt Sắc Quốc Sư
8.3/10
19314

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Thánh Huyết Chi Vương
8.7/10
8923

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Sở Gia Huynh Đệ
7.5/10
16778

Thể loại: Đam Mỹ

Kích Ái Tiểu Thần Phụ
7.5/10
6455

Thể loại: Đam Mỹ

Ngược Ái Tiểu Thần Phụ
7.5/10
6942

Thể loại: Đam Mỹ

Cực Lạc Tiên Sư
8.7/10
27288

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Phong Ái
8.1/10
11530

Thể loại: Đam Mỹ

Điềm Mật Anh Túc
8.4/10
13920

Thể loại: Đam Mỹ

Hồ Ly Hồ Đồ
7.5/10
6386

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Ma Chi Luyến
7.5/10
2830

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Nhặt Được Cúc Thái Lang
7.5/10
10129

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Cấp Ngã Báo Báo
7.5/10
5105

Thể loại: Đam Mỹ

Muốn Thâu Liền Thâu
7.8/10
21096

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Vận Động Khố Hạ Bí Mật
7.5/10
8820

Thể loại: Đam Mỹ

Thuỷ Tiết Bất Thông
7.5/10
8672

Thể loại: Đam Mỹ

Cổ Quốc Ái Kinh
7.6/10
16403

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Lễ Vật Của Tù Trưởng
9.1/10
10092

Thể loại: Đam Mỹ

Khoái Nhạc Trạch Cấp Tống
7.5/10
5251

Thể loại: Đam Mỹ

Ái Đích Báo Báo
7.5/10
6016

Thể loại: Đam Mỹ

Bối Đức Hữu Lý
7.5/10
5547

Thể loại: Đam Mỹ

Xà Ngã Kỵ Thùy
7.5/10
81714

Thể loại: Đam Mỹ

Thánh Quốc Thần Thú Hệ Liệt - Bộ 3
7.5/10
79137

Thể loại: Đam Mỹ