Tác Giả Mạt Trà Khúc Kỳ

Trẫm Không Dám Nữa

Trẫm Không Dám Nữa

7.3/10
4951

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 59
Cuộc Sống Nhàn Nhã Của Phu Nhân Quyền Thần

Cuộc Sống Nhàn Nhã Của Phu Nhân Quyền Thần

7.9/10
14686

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 198
Công chúa phải ngoan một chút

Công chúa phải ngoan một chút

8.5/10
16290

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 68
Trùng Sinh Meo Meo Meo

Trùng Sinh Meo Meo Meo

8.5/10
109934

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 87
Mật Ngọt Hương Đào

Mật Ngọt Hương Đào

7.5/10
55154

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 67
Công Chúa, Ngoan Một Chút

Công Chúa, Ngoan Một Chút

7.5/10
61263

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 81
Kiều Hoa

Kiều Hoa

7.3/10
15225

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 33
Ngô Gia Kiều Thê

Ngô Gia Kiều Thê

8.8/10
484808

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 210
Sư Phụ Ăn Ăn Ăn

Sư Phụ Ăn Ăn Ăn

7.5/10
47434

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 21
Sủng Thiếp Dưỡng Thành Ký

Sủng Thiếp Dưỡng Thành Ký

7.5/10
18925

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 34
Thê Tử Của Bạo Quân

Thê Tử Của Bạo Quân

7.5/10
216288

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 115
Hầm Táo Ký

Hầm Táo Ký

7.5/10
128837

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 83
Thịnh Sủng Thê Bảo

Thịnh Sủng Thê Bảo

7.5/10
821419

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 192
Sủng Thê Làm Hoàng Hậu

Sủng Thê Làm Hoàng Hậu

7.5/10
376446

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 163
Cưng Chiều Thê Tử Bảo Bối

Cưng Chiều Thê Tử Bảo Bối

7.5/10
148891

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 217
Trẫm Không Dám Nữa
7.3/10
4951

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Cuộc Sống Nhàn Nhã Của Phu Nhân Quyền Thần
7.9/10
14686

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Công chúa phải ngoan một chút
8.5/10
16290

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Trùng Sinh Meo Meo Meo
8.5/10
109934

Thể loại: Ngôn Tình

Mật Ngọt Hương Đào
7.5/10
55154

Thể loại: Ngôn Tình

Công Chúa, Ngoan Một Chút
7.5/10
61263

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Kiều Hoa
7.3/10
15225

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ngô Gia Kiều Thê
8.8/10
484808

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Sư Phụ Ăn Ăn Ăn
7.5/10
47434

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Sủng Thiếp Dưỡng Thành Ký
7.5/10
18925

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thê Tử Của Bạo Quân
7.5/10
216288

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Hầm Táo Ký
7.5/10
128837

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Thịnh Sủng Thê Bảo
7.5/10
821419

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Sủng Thê Làm Hoàng Hậu
7.5/10
376446

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Cưng Chiều Thê Tử Bảo Bối
7.5/10
148891

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng