Tác Giả Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

7.8/10
2081

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 11
Trùng Sinh Chi Không Từ Thủ Đoạn FULL

Trùng Sinh Chi Không Từ Thủ Đoạn FULL

7.6/10
11988

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 73
Mewgulf Ảnh Đế X Tiểu Thịt Tươi FULL

Mewgulf Ảnh Đế X Tiểu Thịt Tươi FULL

7.8/10
5098

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 7
Tuyệt Địa Cầu Sinh FULL

Tuyệt Địa Cầu Sinh FULL

7.1/10
25727

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Võng Du

Chương 90
Ảnh Đế FULL

Ảnh Đế FULL

7.1/10
29371

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 83
Fog [điện Cạnh]

Fog [điện Cạnh]

7.5/10
29099

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 133
Nghịch Tập [Tinh Tế]

Nghịch Tập [Tinh Tế]

8.7/10
38628

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 134
Hôn Ước - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

Hôn Ước - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

8.5/10
38821

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 40
Năm Đó Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu

Năm Đó Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu

7.5/10
95995

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 109
[AWM] Tuyệt Địa Cầu Sinh

[AWM] Tuyệt Địa Cầu Sinh

7.5/10
54042

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Võng Du

Chương 90
Hôn Ước

Hôn Ước

7.5/10
34314

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 40
Ảnh Đế

Ảnh Đế

7.5/10
94984

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 83
Trước Khi Ly Hôn

Trước Khi Ly Hôn

7.5/10
9287

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 9
Thiên Hoàng Quý Trụ

Thiên Hoàng Quý Trụ

7.5/10
83849

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 116
Nịnh Thần Lăng Tiêu

Nịnh Thần Lăng Tiêu

7.5/10
69646

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 116
Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?

Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?

7.5/10
126813

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 93
Ngài Ảnh Đế Và Cậu Thịt Tươi

Ngài Ảnh Đế Và Cậu Thịt Tươi

7.5/10
10238

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 8
Tự Thị Cố Nhân Lai

Tự Thị Cố Nhân Lai

7.5/10
15398

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 22
Tê Tức Chi Lục

Tê Tức Chi Lục

7.5/10
30651

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 26
Trường Thối Thúc Thúc

Trường Thối Thúc Thúc

7.5/10
11231

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 19
Bạo Quân

Bạo Quân

7.5/10
64505

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 111
Bạo Quân Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
7.8/10
2081

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Trùng Sinh Chi Không Từ Thủ Đoạn FULL
7.6/10
11988

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Mewgulf Ảnh Đế X Tiểu Thịt Tươi FULL
7.8/10
5098

Thể loại: Đam Mỹ

Tuyệt Địa Cầu Sinh FULL
7.1/10
25727

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Võng Du

Ảnh Đế FULL
7.1/10
29371

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Fog [điện Cạnh]
7.5/10
29099

Thể loại: Đam Mỹ

Nghịch Tập [Tinh Tế]
8.7/10
38628

Thể loại: Đam Mỹ

Hôn Ước - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
8.5/10
38821

Thể loại: Đam Mỹ

Năm Đó Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu
7.5/10
95995

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

[AWM] Tuyệt Địa Cầu Sinh
7.5/10
54042

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Võng Du

Hôn Ước
7.5/10
34314

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Ảnh Đế
7.5/10
94984

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Trước Khi Ly Hôn
7.5/10
9287

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Thiên Hoàng Quý Trụ
7.5/10
83849

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Nịnh Thần Lăng Tiêu
7.5/10
69646

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?
7.5/10
126813

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Ngài Ảnh Đế Và Cậu Thịt Tươi
7.5/10
10238

Thể loại: Đam Mỹ

Tự Thị Cố Nhân Lai
7.5/10
15398

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Tê Tức Chi Lục
7.5/10
30651

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Trường Thối Thúc Thúc
7.5/10
11231

Thể loại: Đam Mỹ

Bạo Quân
7.5/10
64505

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ