Tác Giả Mặc Thư Bạch

Bốn Lần Gả

Bốn Lần Gả

7.9/10
24263

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 111
Vi Phu Từng Là Long Ngạo Thiên

Vi Phu Từng Là Long Ngạo Thiên

7.7/10
6166

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 41
Gả Ăn Chơi Trác Táng FULL

Gả Ăn Chơi Trác Táng FULL

7.9/10
112869

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Chương 166
Kiếm Tầm Thiên Sơn

Kiếm Tầm Thiên Sơn

7.1/10
7799

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Chương 97
Sơn hà chẩm

Sơn hà chẩm

8.5/10
184762

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 172
Trưởng Công Chúa

Trưởng Công Chúa

7.7/10
36985

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 119
Giả quý tộc

Giả quý tộc

8.5/10
197533

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 83
Kiếm tiên là bạn trai cũ của ta

Kiếm tiên là bạn trai cũ của ta

8.5/10
33500

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 96
Trường Phong Độ

Trường Phong Độ

9.7/10
190140

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 177
Trác Ngọc

Trác Ngọc

8.9/10
41279

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Truyện Sủng

Chương 123
Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo

Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo

7.5/10
241342

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 169
Bốn Lần Gả
7.9/10
24263

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Vi Phu Từng Là Long Ngạo Thiên
7.7/10
6166

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Gả Ăn Chơi Trác Táng FULL
7.9/10
112869

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Kiếm Tầm Thiên Sơn
7.1/10
7799

Thể loại: Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Sơn hà chẩm
8.5/10
184762

Thể loại: Truyện Khác

Trưởng Công Chúa
7.7/10
36985

Thể loại: Ngôn Tình

Giả quý tộc
8.5/10
197533

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Kiếm tiên là bạn trai cũ của ta
8.5/10
33500

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Trường Phong Độ
9.7/10
190140

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Trác Ngọc
8.9/10
41279

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Truyện Sủng

Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo
7.5/10
241342

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Huyền huyễn