Tác Giả Giá Cá Lục Nguyệt Siêu Hiện Thực

Sương Hà

Sương Hà

7.5/10
1200

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 5
Không Biết A Tỷ Là Nam Chính

Không Biết A Tỷ Là Nam Chính

7.4/10
1879

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 30
Phần Mềm Treo Máy Ta Bất Tri Bất Giác Liền Vô Địch Bản Dịch FULL

Phần Mềm Treo Máy Ta Bất Tri Bất Giác Liền Vô Địch Bản Dịch FULL

7.1/10
11595

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Huyền huyễn

Chương 51
Cực Phẩm Tông Sư

Cực Phẩm Tông Sư

7.7/10
7374

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 247
Ma Đạo Tổ Sư Truy Lăng Nguyên Sang Văn Tập

Ma Đạo Tổ Sư Truy Lăng Nguyên Sang Văn Tập

7.6/10
2104

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 10
Không Biết A Tỷ Là Nam Chủ

Không Biết A Tỷ Là Nam Chủ

7.4/10
49333

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 154
Thanh Dạ Độc Hành

Thanh Dạ Độc Hành

7/10
2268

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 14
Nữ Tôn Nam Chủ Bạch Liên Hoa FULL

Nữ Tôn Nam Chủ Bạch Liên Hoa FULL

7.5/10
2733

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 3
Ký Sự Sủng Thê

Ký Sự Sủng Thê

7.3/10
1947

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 7
Tiểu Ác Ma

Tiểu Ác Ma

7.1/10
5519

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 24
Lục Địa Kiện Tiên

Lục Địa Kiện Tiên

7.1/10
45287

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp

Chương 100
Thần Y Xuất Chúng

Thần Y Xuất Chúng

7.4/10
10098

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 60
Ký Sự Dưỡng Ngư FULL

Ký Sự Dưỡng Ngư FULL

7.8/10
4003

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 11
Gọi Hồn

Gọi Hồn

7.3/10
8613

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị

Chương 78
Đúng Lúc

Đúng Lúc

8.2/10
2715

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 0
Ba Tiểu Ác Ma Hãy Để Cha Yên

Ba Tiểu Ác Ma Hãy Để Cha Yên

8.5/10
3561

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 16
Cao Thủ Thâu Hương (Cải Biên)

Cao Thủ Thâu Hương (Cải Biên)

7.5/10
480463

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Xuyên Không, Kiếm Hiệp

Chương 382
Honey! Cùng Nằm Mộng Nào

Honey! Cùng Nằm Mộng Nào

7.5/10
11522

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 12
Án Bắt Cóc Tơ Hồng

Án Bắt Cóc Tơ Hồng

7.5/10
2798

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 4
An Sinh

An Sinh

7.5/10
14652

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 31
Sương Hà
7.5/10
1200

Thể loại: Truyện Sắc, Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Không Biết A Tỷ Là Nam Chính
7.4/10
1879

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Phần Mềm Treo Máy Ta Bất Tri Bất Giác Liền Vô Địch Bản Dịch FULL
7.1/10
11595

Thể loại: Huyền huyễn

Cực Phẩm Tông Sư
7.7/10
7374

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Ma Đạo Tổ Sư Truy Lăng Nguyên Sang Văn Tập
7.6/10
2104

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Không Biết A Tỷ Là Nam Chủ
7.4/10
49333

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Thanh Dạ Độc Hành
7/10
2268

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Nữ Tôn Nam Chủ Bạch Liên Hoa FULL
7.5/10
2733

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình

Ký Sự Sủng Thê
7.3/10
1947

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Tiểu Ác Ma
7.1/10
5519

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Lục Địa Kiện Tiên
7.1/10
45287

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp

Thần Y Xuất Chúng
7.4/10
10098

Thể loại: Ngôn Tình

Ký Sự Dưỡng Ngư FULL
7.8/10
4003

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Gọi Hồn
7.3/10
8613

Thể loại: Linh Dị

Đúng Lúc
8.2/10
2715

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ba Tiểu Ác Ma Hãy Để Cha Yên
8.5/10
3561

Thể loại: Ngôn Tình

Cao Thủ Thâu Hương (Cải Biên)
7.5/10
480463

Thể loại: Truyện Sắc, Xuyên Không, Kiếm Hiệp

Honey! Cùng Nằm Mộng Nào
7.5/10
11522

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Án Bắt Cóc Tơ Hồng
7.5/10
2798

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

An Sinh
7.5/10
14652

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ