Tác Giả Đồ Lục Thương Sinh

Nữ Đế Chấn Kinh Ta Sư Tôn Hắn Không Phải Bại Hoại Sao

Nữ Đế Chấn Kinh Ta Sư Tôn Hắn Không Phải Bại Hoại Sao

7.6/10
1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đông Phương, Huyền huyễn

Chương 30
Lão Tổ Toàn Năng Tái Sinh Sau Bão Táp

Lão Tổ Toàn Năng Tái Sinh Sau Bão Táp

7.8/10
1053

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 5
Chuyện Xưa Vị Mật Ong

Chuyện Xưa Vị Mật Ong

7.9/10
2681

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 57
Chuyện Xưa Vị Mật Ong

Chuyện Xưa Vị Mật Ong

7.6/10
2243

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 57
Chuyện Xưa Vị Mật Ong

Chuyện Xưa Vị Mật Ong

7.8/10
2461

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 57
Sương Hà

Sương Hà

7.5/10
1701

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 5
Không Biết A Tỷ Là Nam Chính

Không Biết A Tỷ Là Nam Chính

7.4/10
3618

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 34
Phần Mềm Treo Máy Ta Bất Tri Bất Giác Liền Vô Địch Bản Dịch FULL

Phần Mềm Treo Máy Ta Bất Tri Bất Giác Liền Vô Địch Bản Dịch FULL

7.1/10
12361

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Huyền huyễn

Chương 51
Cực Phẩm Tông Sư

Cực Phẩm Tông Sư

7.7/10
11221

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 247
Ma Đạo Tổ Sư Truy Lăng Nguyên Sang Văn Tập

Ma Đạo Tổ Sư Truy Lăng Nguyên Sang Văn Tập

7.6/10
2575

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 10
Không Biết A Tỷ Là Nam Chủ

Không Biết A Tỷ Là Nam Chủ

7.4/10
68547

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 154
Thanh Dạ Độc Hành

Thanh Dạ Độc Hành

7/10
2804

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 14
Nữ Tôn Nam Chủ Bạch Liên Hoa FULL

Nữ Tôn Nam Chủ Bạch Liên Hoa FULL

7.5/10
2929

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 3
Ký Sự Sủng Thê

Ký Sự Sủng Thê

7.3/10
2110

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 7
Tiểu Ác Ma

Tiểu Ác Ma

7.1/10
6079

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 24
Lục Địa Kiện Tiên

Lục Địa Kiện Tiên

7.1/10
47727

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp

Chương 100
Thần Y Xuất Chúng

Thần Y Xuất Chúng

7.4/10
11066

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 60
Ký Sự Dưỡng Ngư FULL

Ký Sự Dưỡng Ngư FULL

7.8/10
4242

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 11
Gọi Hồn

Gọi Hồn

7.3/10
9183

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị

Chương 78
Đúng Lúc

Đúng Lúc

8.2/10
2717

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 0
Ba Tiểu Ác Ma Hãy Để Cha Yên

Ba Tiểu Ác Ma Hãy Để Cha Yên

8.5/10
4019

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 16
Cao Thủ Thâu Hương (Cải Biên)

Cao Thủ Thâu Hương (Cải Biên)

7.5/10
497580

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Xuyên Không, Kiếm Hiệp

Chương 382
Honey! Cùng Nằm Mộng Nào

Honey! Cùng Nằm Mộng Nào

7.5/10
12194

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 12
Án Bắt Cóc Tơ Hồng

Án Bắt Cóc Tơ Hồng

7.5/10
2953

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 4
An Sinh

An Sinh

7.5/10
15544

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 31
Nữ Đế Chấn Kinh Ta Sư Tôn Hắn Không Phải Bại Hoại Sao
7.6/10
1000

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đông Phương, Huyền huyễn

Lão Tổ Toàn Năng Tái Sinh Sau Bão Táp
7.8/10
1053

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chuyện Xưa Vị Mật Ong
7.9/10
2681

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chuyện Xưa Vị Mật Ong
7.6/10
2243

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chuyện Xưa Vị Mật Ong
7.8/10
2461

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Sương Hà
7.5/10
1701

Thể loại: Truyện Sắc, Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Không Biết A Tỷ Là Nam Chính
7.4/10
3618

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Phần Mềm Treo Máy Ta Bất Tri Bất Giác Liền Vô Địch Bản Dịch FULL
7.1/10
12361

Thể loại: Huyền huyễn

Cực Phẩm Tông Sư
7.7/10
11221

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Ma Đạo Tổ Sư Truy Lăng Nguyên Sang Văn Tập
7.6/10
2575

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Không Biết A Tỷ Là Nam Chủ
7.4/10
68547

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Thanh Dạ Độc Hành
7/10
2804

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Nữ Tôn Nam Chủ Bạch Liên Hoa FULL
7.5/10
2929

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình

Ký Sự Sủng Thê
7.3/10
2110

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Tiểu Ác Ma
7.1/10
6079

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Lục Địa Kiện Tiên
7.1/10
47727

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp

Thần Y Xuất Chúng
7.4/10
11066

Thể loại: Ngôn Tình

Ký Sự Dưỡng Ngư FULL
7.8/10
4242

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Gọi Hồn
7.3/10
9183

Thể loại: Linh Dị

Đúng Lúc
8.2/10
2717

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ba Tiểu Ác Ma Hãy Để Cha Yên
8.5/10
4019

Thể loại: Ngôn Tình

Cao Thủ Thâu Hương (Cải Biên)
7.5/10
497580

Thể loại: Truyện Sắc, Xuyên Không, Kiếm Hiệp

Honey! Cùng Nằm Mộng Nào
7.5/10
12194

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Án Bắt Cóc Tơ Hồng
7.5/10
2953

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

An Sinh
7.5/10
15544

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ