Tác Giả Lục Quang

Long Thần Lệ FULL

Long Thần Lệ FULL

7.3/10
4743

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 25
Hỏa Bạo Hủ Nữ

Hỏa Bạo Hủ Nữ

8.5/10
3627

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Giả Tiên Nô

Giả Tiên Nô

7.5/10
7651

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 11
Thề Không Làm Thiếp

Thề Không Làm Thiếp

7.5/10
118905

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 45
Cách Đế Vương Đoạt Thê

Cách Đế Vương Đoạt Thê

7.5/10
13252

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 27
Nàng Phi Yêu Tiền Của Tà Hoàng

Nàng Phi Yêu Tiền Của Tà Hoàng

7.5/10
12138

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 20
Hoả Bạo Hủ Nữ

Hoả Bạo Hủ Nữ

7.5/10
4107

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11