Tác Giả Lucy Bạch Ngọc

Đừng Chạm Vào Cô Ấy

Đừng Chạm Vào Cô Ấy

7.4/10
2094

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 41
Phó Thác Vận Mệnh

Phó Thác Vận Mệnh

8.4/10
3192

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị

Chương 58
Sau Khi Sống Lại Ngày Nào Cũng Vả Mặt Trà Xanh Cặn Bã

Sau Khi Sống Lại Ngày Nào Cũng Vả Mặt Trà Xanh Cặn Bã

7.6/10
16521

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 101
Sau Khi Ly Hôn Chồng Cũ Phát Hiện Tôi Ôm Con Bỏ Trốn

Sau Khi Ly Hôn Chồng Cũ Phát Hiện Tôi Ôm Con Bỏ Trốn

7.7/10
16142

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 93
Xuyên Thành Nữ Phụ Trong Truyện Trùng Sinh

Xuyên Thành Nữ Phụ Trong Truyện Trùng Sinh

7.3/10
24465

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Sủng

Chương 123
Sau Khi Ly Hôn Chồng Cũ Ngày Nào Cũng Ghen

Sau Khi Ly Hôn Chồng Cũ Ngày Nào Cũng Ghen

7.7/10
60584

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 127
Sau Khi Tỏ Tình Thất Bại Học Trưởng Ngày Nào Cũng Ghen

Sau Khi Tỏ Tình Thất Bại Học Trưởng Ngày Nào Cũng Ghen

7.1/10
9872

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 56
Quy Tự Dao

Quy Tự Dao

7.9/10
2738

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Quan Trường, Bách Hợp

Chương 22
Lưỡng Đô Ký Sự

Lưỡng Đô Ký Sự

6.3/10
16425

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Xuyên Không, Bách Hợp, Truyện Cung Đấu

Chương 91
Lưỡng Đô Ký Sự (chuyện Hai Kinh Thành)

Lưỡng Đô Ký Sự (chuyện Hai Kinh Thành)

7.5/10
5478

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 52
Kết Hôn Anh Có Dám Không

Kết Hôn Anh Có Dám Không

7.5/10
8785

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 15
Đừng Chạm Vào Cô Ấy
7.4/10
2094

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Phó Thác Vận Mệnh
8.4/10
3192

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị

Sau Khi Sống Lại Ngày Nào Cũng Vả Mặt Trà Xanh Cặn Bã
7.6/10
16521

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Sau Khi Ly Hôn Chồng Cũ Phát Hiện Tôi Ôm Con Bỏ Trốn
7.7/10
16142

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Xuyên Thành Nữ Phụ Trong Truyện Trùng Sinh
7.3/10
24465

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Sủng

Sau Khi Ly Hôn Chồng Cũ Ngày Nào Cũng Ghen
7.7/10
60584

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Sau Khi Tỏ Tình Thất Bại Học Trưởng Ngày Nào Cũng Ghen
7.1/10
9872

Thể loại: Truyện Teen

Quy Tự Dao
7.9/10
2738

Thể loại: Cổ Đại, Quan Trường, Bách Hợp

Lưỡng Đô Ký Sự
6.3/10
16425

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Xuyên Không, Bách Hợp, Truyện Cung Đấu

Lưỡng Đô Ký Sự (chuyện Hai Kinh Thành)
7.5/10
5478

Thể loại: Lịch Sử, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Kết Hôn Anh Có Dám Không
7.5/10
8785

Thể loại: Ngôn Tình