Tác Giả Lisa Kleypas

Hẹn Ước - Lisa Kleypas

Hẹn Ước - Lisa Kleypas

8.5/10
4702

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 6
Người Tình Của Tiểu Thư Sophia (Lady Sophias Lover)

Người Tình Của Tiểu Thư Sophia (Lady Sophias Lover)

8.5/10
2054

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 0
Tìm Em Nơi Đâu (Somewhere Ill Find You)

Tìm Em Nơi Đâu (Somewhere Ill Find You)

8.5/10
1850

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 0
Because Youre Mine

Because Youre Mine

8.5/10
1898

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 0
Hẹn Ước (Promises)

Hẹn Ước (Promises)

7.5/10
3486

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 6
Bí Mật Đêm Hè (Secrets Of A Summer Night)

Bí Mật Đêm Hè (Secrets Of A Summer Night)

7.5/10
18460

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 26
Nguyện Ước (I Will)

Nguyện Ước (I Will)

7.5/10
3575

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 5
Married By Morning

Married By Morning

7.5/10
14990

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 32
Seduce Me At Sunrise

Seduce Me At Sunrise

7.5/10
12848

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 23
Bên Em Đêm Nay (Mine Till Midnight)

Bên Em Đêm Nay (Mine Till Midnight)

7.5/10
12427

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 22
Kẻ Hư Đốn Mắt Xanh (Blue-Eyed Devil)

Kẻ Hư Đốn Mắt Xanh (Blue-Eyed Devil)

7.5/10
10595

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 21
Tempt Me At Twilight

Tempt Me At Twilight

7.5/10
10488

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 26
Prince Of Dreams

Prince Of Dreams

7.5/10
5826

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 12
Against The Odds

Against The Odds

7.5/10
3605

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 6
Dreaming Of You

Dreaming Of You

7.5/10
9202

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 13
Then Came You

Then Came You

7.5/10
6982

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 14
Love, Come To Me

Love, Come To Me

7.5/10
6633

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 13
Hạnh Phúc Bất Ngờ (Suddenly You)

Hạnh Phúc Bất Ngờ (Suddenly You)

7.5/10
11303

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 16
Nơi Khởi Đầu Của Những Giấc Mơ (Where Dreams Begin)

Nơi Khởi Đầu Của Những Giấc Mơ (Where Dreams Begin)

7.5/10
8991

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 18
Anh Mãi Yêu Em (Forever My Love)

Anh Mãi Yêu Em (Forever My Love)

7.5/10
6084

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 15
A Wallflower Christmas

A Wallflower Christmas

7.5/10
6575

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 14
Ước Nguyện Mùa Xuân (Scandal In Spring)

Ước Nguyện Mùa Xuân (Scandal In Spring)

7.5/10
9740

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 19
Lời Cầu Hôn Mùa Đông (Devil In Winter)

Lời Cầu Hôn Mùa Đông (Devil In Winter)

7.5/10
14332

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 23
Điều Kỳ Diệu Của Mùa Thu (It Happened One Autumn)

Điều Kỳ Diệu Của Mùa Thu (It Happened One Autumn)

7.5/10
18260

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 25
Người Tình Của Tiểu Thư Sophia (Lady Sophia's Lover)

Người Tình Của Tiểu Thư Sophia (Lady Sophia's Lover)

7.5/10
8598

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 18
Worth Any Price

Worth Any Price

7.5/10
6296

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 15
Tìm Em Nơi Đâu (Somewhere I'll Find You)

Tìm Em Nơi Đâu (Somewhere I'll Find You)

7.5/10
5452

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 13
Because You're Mine

Because You're Mine

7.5/10
6335

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 15
Ngoài Vòng Tay Anh Là Bão Tố

Ngoài Vòng Tay Anh Là Bão Tố

7.5/10
11587

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Phương Tây

Chương 19
Hẹn Ước - Lisa Kleypas
8.5/10
4702

Thể loại: Truyện Teen

Người Tình Của Tiểu Thư Sophia (Lady Sophias Lover)
8.5/10
2054

Thể loại: Truyện Khác

Tìm Em Nơi Đâu (Somewhere Ill Find You)
8.5/10
1850

Thể loại: Truyện Khác

Because Youre Mine
8.5/10
1898

Thể loại: Truyện Khác

Hẹn Ước (Promises)
7.5/10
3486

Thể loại: Phương Tây

Bí Mật Đêm Hè (Secrets Of A Summer Night)
7.5/10
18460

Thể loại: Phương Tây

Nguyện Ước (I Will)
7.5/10
3575

Thể loại: Phương Tây

Married By Morning
7.5/10
14990

Thể loại: Phương Tây

Seduce Me At Sunrise
7.5/10
12848

Thể loại: Phương Tây

Bên Em Đêm Nay (Mine Till Midnight)
7.5/10
12427

Thể loại: Phương Tây

Kẻ Hư Đốn Mắt Xanh (Blue-Eyed Devil)
7.5/10
10595

Thể loại: Phương Tây

Tempt Me At Twilight
7.5/10
10488

Thể loại: Phương Tây

Prince Of Dreams
7.5/10
5826

Thể loại: Phương Tây

Against The Odds
7.5/10
3605

Thể loại: Phương Tây

Dreaming Of You
7.5/10
9202

Thể loại: Phương Tây

Then Came You
7.5/10
6982

Thể loại: Phương Tây

Love, Come To Me
7.5/10
6633

Thể loại: Phương Tây

Hạnh Phúc Bất Ngờ (Suddenly You)
7.5/10
11303

Thể loại: Phương Tây

Nơi Khởi Đầu Của Những Giấc Mơ (Where Dreams Begin)
7.5/10
8991

Thể loại: Phương Tây

Anh Mãi Yêu Em (Forever My Love)
7.5/10
6084

Thể loại: Phương Tây

A Wallflower Christmas
7.5/10
6575

Thể loại: Phương Tây

Ước Nguyện Mùa Xuân (Scandal In Spring)
7.5/10
9740

Thể loại: Phương Tây

Lời Cầu Hôn Mùa Đông (Devil In Winter)
7.5/10
14332

Thể loại: Phương Tây

Điều Kỳ Diệu Của Mùa Thu (It Happened One Autumn)
7.5/10
18260

Thể loại: Phương Tây

Người Tình Của Tiểu Thư Sophia (Lady Sophia's Lover)
7.5/10
8598

Thể loại: Phương Tây

Worth Any Price
7.5/10
6296

Thể loại: Phương Tây

Tìm Em Nơi Đâu (Somewhere I'll Find You)
7.5/10
5452

Thể loại: Phương Tây

Because You're Mine
7.5/10
6335

Thể loại: Phương Tây

Ngoài Vòng Tay Anh Là Bão Tố
7.5/10
11587

Thể loại: Trinh Thám, Phương Tây