Tác Giả Notice: Undefined variable: author in /home/dtruyen/domains/dtruyen.com/author_app/cache/_home_dtruyen_domains_dtruyen.com_author_app_views_limitless_story_edit.volt.php on line 52

Tỷ Tỷ Ác Độc Sống Lại Rồi

Tỷ Tỷ Ác Độc Sống Lại Rồi

7.7/10
1201

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 5
Người Chỉ Là Cát Bụi Giữa Nhân Gian

Người Chỉ Là Cát Bụi Giữa Nhân Gian

7.4/10
2345

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 23
Luôn Có Cố Chấp Cuồng Yêu Thầm Ta

Luôn Có Cố Chấp Cuồng Yêu Thầm Ta

7.6/10
12325

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 130
Luôn Có Cố Chấp Nhân Sĩ Yêu Thầm Ta

Luôn Có Cố Chấp Nhân Sĩ Yêu Thầm Ta

8.5/10
9171

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 90
Chú Rồng Thích Khóc Và Người Hiền Thê Của Hắn FULL

Chú Rồng Thích Khóc Và Người Hiền Thê Của Hắn FULL

7.8/10
3657

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 10
Thuần Thú Sư [h+] (full)

Thuần Thú Sư [h+] (full)

7.8/10
146852

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Truyện Sắc, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 67
Quán Cơm Nhỏ Ở Tiểu Khu Hội Xuân

Quán Cơm Nhỏ Ở Tiểu Khu Hội Xuân

7.9/10
2392

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 15
Võng Phối Khi Ảnh Đế Gặp Cv Đại Thần

Võng Phối Khi Ảnh Đế Gặp Cv Đại Thần

7.7/10
5921

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 55
Trị Hết Bệnh Anh Điên Rồi

Trị Hết Bệnh Anh Điên Rồi

7.4/10
1713

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 4
Tướng Quân Bào

Tướng Quân Bào

7/10
2733

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 9
Hoàng Tộc Bị Nguyền Rủa

Hoàng Tộc Bị Nguyền Rủa

7.5/10
2516

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 7
Quang Vinh Đế Phong Lưu

Quang Vinh Đế Phong Lưu

7.5/10
21142

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Chương 137
Những Kẻ Lạ Mặt Lúc Bình Minh (Strangers At Dawn)

Những Kẻ Lạ Mặt Lúc Bình Minh (Strangers At Dawn)

7.5/10
7837

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Phương Tây

Chương 27
Cạm Bẫy Độc Thân (The Bachelor Trap)

Cạm Bẫy Độc Thân (The Bachelor Trap)

7.5/10
7819

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 27
Cạm Bẫy Hôn Nhân (The Marriage Trap)

Cạm Bẫy Hôn Nhân (The Marriage Trap)

7.5/10
41056

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Phương Tây

Chương 26
Truy Tìm Dracula

Truy Tìm Dracula

7.5/10
13291

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 80
Tỷ Tỷ Ác Độc Sống Lại Rồi
7.7/10
1201

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Người Chỉ Là Cát Bụi Giữa Nhân Gian
7.4/10
2345

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Luôn Có Cố Chấp Cuồng Yêu Thầm Ta
7.6/10
12325

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Luôn Có Cố Chấp Nhân Sĩ Yêu Thầm Ta
8.5/10
9171

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chú Rồng Thích Khóc Và Người Hiền Thê Của Hắn FULL
7.8/10
3657

Thể loại: Cổ Đại, Linh Dị, Đam Mỹ

Thuần Thú Sư [h+] (full)
7.8/10
146852

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Truyện Sắc, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không

Quán Cơm Nhỏ Ở Tiểu Khu Hội Xuân
7.9/10
2392

Thể loại: Đam Mỹ

Võng Phối Khi Ảnh Đế Gặp Cv Đại Thần
7.7/10
5921

Thể loại: Đam Mỹ

Trị Hết Bệnh Anh Điên Rồi
7.4/10
1713

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Tướng Quân Bào
7/10
2733

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Hoàng Tộc Bị Nguyền Rủa
7.5/10
2516

Thể loại: Truyện Khác

Quang Vinh Đế Phong Lưu
7.5/10
21142

Thể loại: Dị Giới, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Những Kẻ Lạ Mặt Lúc Bình Minh (Strangers At Dawn)
7.5/10
7837

Thể loại: Trinh Thám, Phương Tây

Cạm Bẫy Độc Thân (The Bachelor Trap)
7.5/10
7819

Thể loại: Phương Tây

Cạm Bẫy Hôn Nhân (The Marriage Trap)
7.5/10
41056

Thể loại: Trinh Thám, Phương Tây

Truy Tìm Dracula
7.5/10
13291

Thể loại: Trinh Thám, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền huyễn