Tác Giả Lê Vị Ương

Tn70 Vợ Đầu Đã Trở Lại Lần Thứ Hai

Tn70 Vợ Đầu Đã Trở Lại Lần Thứ Hai

7.9/10
5073

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 50
Cùng Ba Chồng Quay Phim

Cùng Ba Chồng Quay Phim

7.1/10
4415

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 12
Tỷ Tỷ Ác Độc Sống Lại Rồi

Tỷ Tỷ Ác Độc Sống Lại Rồi

7.7/10
1345

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 5
Thập Niên 70 Nàng Dâu May Mắn FULL

Thập Niên 70 Nàng Dâu May Mắn FULL

7.1/10
19754

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 50
Twilight Of The East Hoàng Hôn Của Phía Đông

Twilight Of The East Hoàng Hôn Của Phía Đông

7.7/10
3031

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Light Novel, Thám Hiểm

Chương 15
Hạ Tuế Thiên 2013 FULL

Hạ Tuế Thiên 2013 FULL

7.5/10
6003

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị

Chương 32
Hạ Tuế Thiên 2014 Ảo Cảnh FULL

Hạ Tuế Thiên 2014 Ảo Cảnh FULL

7.2/10
4343

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị

Chương 31
Cô Vợ Đáng Thương Của Tổng Tài Đại Ác FULL

Cô Vợ Đáng Thương Của Tổng Tài Đại Ác FULL

7/10
245152

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 133
DỤ DỖ NỮ GIÁM ĐỐC

DỤ DỖ NỮ GIÁM ĐỐC

7.5/10
1623

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 0
Cái Hôn Của Tử Thần III

Cái Hôn Của Tử Thần III

8.5/10
4532

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 15
Cái Hôn Của Tử Thần II

Cái Hôn Của Tử Thần II

8.5/10
4577

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 15
Cái Hôn Của Tử Thần I

Cái Hôn Của Tử Thần I

8.5/10
4633

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 15
The Lost Song Of Light Forest

The Lost Song Of Light Forest

7.5/10
12722

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 74
Phù Thiên Ký

Phù Thiên Ký

7.5/10
101710

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 729
Dư Vị Tình Yêu - Phía Cuối Ngọt Ngào

Dư Vị Tình Yêu - Phía Cuối Ngọt Ngào

7.5/10
13425

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 71
Tiếng Hát Nơi Biển Cả

Tiếng Hát Nơi Biển Cả

7.5/10
12580

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 79
Điệp Mộng Hồng Hoa

Điệp Mộng Hồng Hoa

7.5/10
72249

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 250
Cái Hôn Của Tử Thần

Cái Hôn Của Tử Thần

7.5/10
9358

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Truyện Khác, Phương Tây

Chương 44
Bột Mì Vĩnh Cửu

Bột Mì Vĩnh Cửu

7.5/10
4420

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Phương Tây

Chương 12
Bí Mật Của May Mắn (Good Luck)

Bí Mật Của May Mắn (Good Luck)

7.5/10
5295

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Phương Tây

Chương 11
Người Cá

Người Cá

7.5/10
6486

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Truyện Khác, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 15
Thiên Đạo

Thiên Đạo

7.5/10
6875

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 19
Tn70 Vợ Đầu Đã Trở Lại Lần Thứ Hai
7.9/10
5073

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Cùng Ba Chồng Quay Phim
7.1/10
4415

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Tỷ Tỷ Ác Độc Sống Lại Rồi
7.7/10
1345

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Thập Niên 70 Nàng Dâu May Mắn FULL
7.1/10
19754

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Twilight Of The East Hoàng Hôn Của Phía Đông
7.7/10
3031

Thể loại: Light Novel, Thám Hiểm

Hạ Tuế Thiên 2013 FULL
7.5/10
6003

Thể loại: Linh Dị

Hạ Tuế Thiên 2014 Ảo Cảnh FULL
7.2/10
4343

Thể loại: Linh Dị

Cô Vợ Đáng Thương Của Tổng Tài Đại Ác FULL
7/10
245152

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

DỤ DỖ NỮ GIÁM ĐỐC
7.5/10
1623

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Cái Hôn Của Tử Thần III
8.5/10
4532

Thể loại: Truyện Khác

Cái Hôn Của Tử Thần II
8.5/10
4577

Thể loại: Truyện Khác

Cái Hôn Của Tử Thần I
8.5/10
4633

Thể loại: Truyện Khác

The Lost Song Of Light Forest
7.5/10
12722

Thể loại: Truyện Teen

Phù Thiên Ký
7.5/10
101710

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Dư Vị Tình Yêu - Phía Cuối Ngọt Ngào
7.5/10
13425

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Tiếng Hát Nơi Biển Cả
7.5/10
12580

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Điệp Mộng Hồng Hoa
7.5/10
72249

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Cái Hôn Của Tử Thần
7.5/10
9358

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Truyện Khác, Phương Tây

Bột Mì Vĩnh Cửu
7.5/10
4420

Thể loại: Truyện Khác, Phương Tây

Bí Mật Của May Mắn (Good Luck)
7.5/10
5295

Thể loại: Truyện Khác, Phương Tây

Người Cá
7.5/10
6486

Thể loại: Trinh Thám, Truyện Khác, Phương Tây, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Thiên Đạo
7.5/10
6875

Thể loại: Kiếm Hiệp