Tác Giả Lâu Vũ Tình

Mối Tình Đầu - Lâu Vũ Tình

Mối Tình Đầu - Lâu Vũ Tình

8.5/10
9580

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Dịch Mệnh

Dịch Mệnh

8.5/10
8754

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 11
Luyến Nô

Luyến Nô

8.5/10
7586

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Tâm Không Đề Phòng

Tâm Không Đề Phòng

8.5/10
9102

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Nợ Em Một Hạnh Phúc

Nợ Em Một Hạnh Phúc

8.5/10
10271

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 15
Thất tịch không mưa

Thất tịch không mưa

8.5/10
35685

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 19
Uyên ương lệ

Uyên ương lệ

8.5/10
4997

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 14
Chồng khờ

Chồng khờ

8.5/10
6288

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Khẩu Thị Tâm Phi

Khẩu Thị Tâm Phi

7.5/10
8596

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 20
Lễ Tình Nhân Tìm Kiếm Tình Yêu Đích Thực

Lễ Tình Nhân Tìm Kiếm Tình Yêu Đích Thực

7.5/10
7931

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 24
Đại Hiệp Gặp Hạn

Đại Hiệp Gặp Hạn

7.5/10
7846

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 22
Có Hợp Có Tan

Có Hợp Có Tan

7.5/10
15135

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 24
Ngã Ba Tình Yêu

Ngã Ba Tình Yêu

7.5/10
21546

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 19
Cần Cù Bù Ngốc Nghếch

Cần Cù Bù Ngốc Nghếch

7.5/10
10712

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 10
Nhầm Thành Trò Vui Ngày Cá Tháng Tư

Nhầm Thành Trò Vui Ngày Cá Tháng Tư

7.5/10
4966

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Mối Tình Đầu

Mối Tình Đầu

7.5/10
7858

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Thay Tim

Thay Tim

7.5/10
13125

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 15
Vòng Tròn Đồng Tâm

Vòng Tròn Đồng Tâm

7.5/10
11854

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 17
Vẽ Mắt

Vẽ Mắt

7.5/10
6912

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 16
Mua Phu

Mua Phu

7.5/10
28654

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 18
Luyến Nô

Luyến Nô

7.5/10
7184

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 11
Lược Thê

Lược Thê

7.5/10
13740

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 20
Nợ Em Một Hạnh Phúc

Nợ Em Một Hạnh Phúc

7.5/10
15886

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 15
Nhật Ký Chia Tay

Nhật Ký Chia Tay

7.5/10
14981

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Giả Dung

Giả Dung

7.5/10
6808

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 13
Đừng Nói Lời Tạm Biệt

Đừng Nói Lời Tạm Biệt

7.5/10
8647

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Dịu Dàng Im Lặng

Dịu Dàng Im Lặng

7.5/10
8815

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Trọng Sinh

Trọng Sinh

7.5/10
9545

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Huyền huyễn

Chương 10
Trừ Em Ra Còn Có Ai

Trừ Em Ra Còn Có Ai

7.5/10
11578

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Mối Tình Đầu - Lâu Vũ Tình
8.5/10
9580

Thể loại: Ngôn Tình

Dịch Mệnh
8.5/10
8754

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Luyến Nô
8.5/10
7586

Thể loại: Ngôn Tình

Tâm Không Đề Phòng
8.5/10
9102

Thể loại: Ngôn Tình

Nợ Em Một Hạnh Phúc
8.5/10
10271

Thể loại: Ngôn Tình

Thất tịch không mưa
8.5/10
35685

Thể loại: Ngôn Tình

Uyên ương lệ
8.5/10
4997

Thể loại: Ngôn Tình

Chồng khờ
8.5/10
6288

Thể loại: Ngôn Tình

Khẩu Thị Tâm Phi
7.5/10
8596

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Lễ Tình Nhân Tìm Kiếm Tình Yêu Đích Thực
7.5/10
7931

Thể loại: Ngôn Tình

Đại Hiệp Gặp Hạn
7.5/10
7846

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Có Hợp Có Tan
7.5/10
15135

Thể loại: Ngôn Tình

Ngã Ba Tình Yêu
7.5/10
21546

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Cần Cù Bù Ngốc Nghếch
7.5/10
10712

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Nhầm Thành Trò Vui Ngày Cá Tháng Tư
7.5/10
4966

Thể loại: Ngôn Tình

Mối Tình Đầu
7.5/10
7858

Thể loại: Ngôn Tình

Thay Tim
7.5/10
13125

Thể loại: Ngôn Tình

Vòng Tròn Đồng Tâm
7.5/10
11854

Thể loại: Ngôn Tình

Vẽ Mắt
7.5/10
6912

Thể loại: Ngôn Tình

Mua Phu
7.5/10
28654

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Luyến Nô
7.5/10
7184

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Lược Thê
7.5/10
13740

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Nợ Em Một Hạnh Phúc
7.5/10
15886

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Nhật Ký Chia Tay
7.5/10
14981

Thể loại: Ngôn Tình

Giả Dung
7.5/10
6808

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Đừng Nói Lời Tạm Biệt
7.5/10
8647

Thể loại: Ngôn Tình

Dịu Dàng Im Lặng
7.5/10
8815

Thể loại: Ngôn Tình

Trọng Sinh
7.5/10
9545

Thể loại: Trọng Sinh, Huyền huyễn

Trừ Em Ra Còn Có Ai
7.5/10
11578

Thể loại: Ngôn Tình