Tác Giả Lâu Vũ Tình

Mối Tình Đầu - Lâu Vũ Tình

Mối Tình Đầu - Lâu Vũ Tình

8.5/10
8586

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Dịch Mệnh

Dịch Mệnh

8.5/10
8078

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 11
Luyến Nô

Luyến Nô

8.5/10
6909

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Tâm Không Đề Phòng

Tâm Không Đề Phòng

8.5/10
8422

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Nợ Em Một Hạnh Phúc

Nợ Em Một Hạnh Phúc

8.5/10
9986

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 15
Thất tịch không mưa

Thất tịch không mưa

8.5/10
30181

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 19
Uyên ương lệ

Uyên ương lệ

8.5/10
4004

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 14
Chồng khờ

Chồng khờ

8.5/10
5215

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Khẩu Thị Tâm Phi

Khẩu Thị Tâm Phi

7.5/10
7573

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 20
Lễ Tình Nhân Tìm Kiếm Tình Yêu Đích Thực

Lễ Tình Nhân Tìm Kiếm Tình Yêu Đích Thực

7.5/10
6873

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 24
Đại Hiệp Gặp Hạn

Đại Hiệp Gặp Hạn

7.5/10
6760

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 22
Có Hợp Có Tan

Có Hợp Có Tan

7.5/10
13692

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 24
Ngã Ba Tình Yêu

Ngã Ba Tình Yêu

7.5/10
19066

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 19
Cần Cù Bù Ngốc Nghếch

Cần Cù Bù Ngốc Nghếch

7.5/10
9647

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 10
Nhầm Thành Trò Vui Ngày Cá Tháng Tư

Nhầm Thành Trò Vui Ngày Cá Tháng Tư

7.5/10
4350

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Mối Tình Đầu

Mối Tình Đầu

7.5/10
7230

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Thay Tim

Thay Tim

7.5/10
11922

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 15
Vòng Tròn Đồng Tâm

Vòng Tròn Đồng Tâm

7.5/10
10489

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 17
Vẽ Mắt

Vẽ Mắt

7.5/10
5977

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 16
Mua Phu

Mua Phu

7.5/10
25911

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 18
Luyến Nô

Luyến Nô

7.5/10
6461

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 11
Lược Thê

Lược Thê

7.5/10
12374

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 20
Nợ Em Một Hạnh Phúc

Nợ Em Một Hạnh Phúc

7.5/10
13742

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 15
Nhật Ký Chia Tay

Nhật Ký Chia Tay

7.5/10
13621

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Giả Dung

Giả Dung

7.5/10
6154

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 13
Đừng Nói Lời Tạm Biệt

Đừng Nói Lời Tạm Biệt

7.5/10
7559

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Dịu Dàng Im Lặng

Dịu Dàng Im Lặng

7.5/10
7793

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Trọng Sinh

Trọng Sinh

7.5/10
8783

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Huyền huyễn

Chương 10
Trừ Em Ra Còn Có Ai

Trừ Em Ra Còn Có Ai

7.5/10
10373

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Mối Tình Đầu - Lâu Vũ Tình
8.5/10
8586

Thể loại: Ngôn Tình

Dịch Mệnh
8.5/10
8078

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Luyến Nô
8.5/10
6909

Thể loại: Ngôn Tình

Tâm Không Đề Phòng
8.5/10
8422

Thể loại: Ngôn Tình

Nợ Em Một Hạnh Phúc
8.5/10
9986

Thể loại: Ngôn Tình

Thất tịch không mưa
8.5/10
30181

Thể loại: Ngôn Tình

Uyên ương lệ
8.5/10
4004

Thể loại: Ngôn Tình

Chồng khờ
8.5/10
5215

Thể loại: Ngôn Tình

Khẩu Thị Tâm Phi
7.5/10
7573

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Lễ Tình Nhân Tìm Kiếm Tình Yêu Đích Thực
7.5/10
6873

Thể loại: Ngôn Tình

Đại Hiệp Gặp Hạn
7.5/10
6760

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Có Hợp Có Tan
7.5/10
13692

Thể loại: Ngôn Tình

Ngã Ba Tình Yêu
7.5/10
19066

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Cần Cù Bù Ngốc Nghếch
7.5/10
9647

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Nhầm Thành Trò Vui Ngày Cá Tháng Tư
7.5/10
4350

Thể loại: Ngôn Tình

Mối Tình Đầu
7.5/10
7230

Thể loại: Ngôn Tình

Thay Tim
7.5/10
11922

Thể loại: Ngôn Tình

Vòng Tròn Đồng Tâm
7.5/10
10489

Thể loại: Ngôn Tình

Vẽ Mắt
7.5/10
5977

Thể loại: Ngôn Tình

Mua Phu
7.5/10
25911

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Luyến Nô
7.5/10
6461

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Lược Thê
7.5/10
12374

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Nợ Em Một Hạnh Phúc
7.5/10
13742

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Nhật Ký Chia Tay
7.5/10
13621

Thể loại: Ngôn Tình

Giả Dung
7.5/10
6154

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Đừng Nói Lời Tạm Biệt
7.5/10
7559

Thể loại: Ngôn Tình

Dịu Dàng Im Lặng
7.5/10
7793

Thể loại: Ngôn Tình

Trọng Sinh
7.5/10
8783

Thể loại: Trọng Sinh, Huyền huyễn

Trừ Em Ra Còn Có Ai
7.5/10
10373

Thể loại: Ngôn Tình