Tác Giả Lão Nạp Cật Tố lão Nạp Ăn Chay

Sự Trùng Hợp Màu Mật Đào

Sự Trùng Hợp Màu Mật Đào

7.3/10
1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 49
Kẻ Điên Độc Chiếm

Kẻ Điên Độc Chiếm

7.4/10
1584

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 25
Nghiện Em Cả Đời

Nghiện Em Cả Đời

7.6/10
7705

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 24
Cuộc Sống Hôn Nhân Của Người Sói Và Con Người

Cuộc Sống Hôn Nhân Của Người Sói Và Con Người

7.2/10
2080

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 39
Hơi Thở Tình Yêu

Hơi Thở Tình Yêu

7.2/10
3120

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 41
Mùa Đông Có Tuyết Rơi

Mùa Đông Có Tuyết Rơi

7.6/10
2097

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 55
Xuyên Không Thay Đổi Cục Diện FULL

Xuyên Không Thay Đổi Cục Diện FULL

7.9/10
4280

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 61
Tung Hoành

Tung Hoành

7.9/10
2445

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 49
Đồ Chơi Của Đô Đốc Cang Chung

Đồ Chơi Của Đô Đốc Cang Chung

7.4/10
12187

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 85
Bạn Thân Là Vợ Tương Lai

Bạn Thân Là Vợ Tương Lai

7.9/10
4252

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 74
Tổng Tài Chú Đừng Sủng Tôi Như Vậy

Tổng Tài Chú Đừng Sủng Tôi Như Vậy

7.2/10
4729

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 41
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên

7/10
9501

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự, Truyện Khác, Xuyên Không, Đông Phương

Chương 128
Sự Trùng Hợp Màu Mật Đào

Sự Trùng Hợp Màu Mật Đào

7.5/10
102298

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 77
Sự Trùng Hợp Màu Mật Đào Lão Nạp (Lão Nạp)

Sự Trùng Hợp Màu Mật Đào Lão Nạp (Lão Nạp)

7.5/10
48774

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 51
Tam Thiên Lưu Hành

Tam Thiên Lưu Hành

7.5/10
9908

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp

Chương 41
[Yaoi] Khu Vườn Đom Đóm

[Yaoi] Khu Vườn Đom Đóm

7.5/10
1785

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Đam Mỹ

Chương 2
Sự Trùng Hợp Màu Mật Đào
7.3/10
1000

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Kẻ Điên Độc Chiếm
7.4/10
1584

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Nghiện Em Cả Đời
7.6/10
7705

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cuộc Sống Hôn Nhân Của Người Sói Và Con Người
7.2/10
2080

Thể loại: Dị Năng, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Hơi Thở Tình Yêu
7.2/10
3120

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Mùa Đông Có Tuyết Rơi
7.6/10
2097

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Xuyên Không Thay Đổi Cục Diện FULL
7.9/10
4280

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Tung Hoành
7.9/10
2445

Thể loại: Ngôn Tình

Đồ Chơi Của Đô Đốc Cang Chung
7.4/10
12187

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Bạn Thân Là Vợ Tương Lai
7.9/10
4252

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Tổng Tài Chú Đừng Sủng Tôi Như Vậy
7.2/10
4729

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên
7/10
9501

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự, Truyện Khác, Xuyên Không, Đông Phương

Sự Trùng Hợp Màu Mật Đào
7.5/10
102298

Thể loại: Ngôn Tình

Sự Trùng Hợp Màu Mật Đào Lão Nạp (Lão Nạp)
7.5/10
48774

Thể loại: Ngôn Tình

Tam Thiên Lưu Hành
7.5/10
9908

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp

[Yaoi] Khu Vườn Đom Đóm
7.5/10
1785

Thể loại: Truyện Teen, Đam Mỹ