Tác Giả Tại Lăng Thần Chi Tiền

Ẩm Thực Tạo Nên Tình Yêu Đôi Ta

Ẩm Thực Tạo Nên Tình Yêu Đôi Ta

8.4/10
1136

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 7
Tôi Mang Theo Đám Nhãi Con Ở Nhà Trẻ Đi Cầu Sinh

Tôi Mang Theo Đám Nhãi Con Ở Nhà Trẻ Đi Cầu Sinh

7.9/10
1108

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 5
Nguyện Ước Thành Sự Thật FULL

Nguyện Ước Thành Sự Thật FULL

7.6/10
2713

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 9
Thần Sư

Thần Sư

7.9/10
3770

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền huyễn

Chương 80
Bích Lạc Thiên Đao

Bích Lạc Thiên Đao

7.1/10
3370

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Huyền huyễn

Chương 30
Tả Đạo Khuynh Thiên

Tả Đạo Khuynh Thiên

7/10
31561

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 50
Ngã Thị Chí Tôn

Ngã Thị Chí Tôn

7.2/10
6045

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 32
Thú Nhân Chi Giống Cái Phản Công FULL

Thú Nhân Chi Giống Cái Phản Công FULL

7.1/10
24563

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 132
Phu Nhân Quyền Lực Của Bá Chủ Hắc Đạo

Phu Nhân Quyền Lực Của Bá Chủ Hắc Đạo

7.1/10
2668

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 10
Lê Hoa Hựu Khôi Phóng Hoa Lê Lại Nở FULL

Lê Hoa Hựu Khôi Phóng Hoa Lê Lại Nở FULL

7/10
9843

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 58
Thiên Vực Thương Khung

Thiên Vực Thương Khung

7.2/10
5348

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 51
Lê Hoa Hựu Khai Phóng (hoa Lê Lại Nở)

Lê Hoa Hựu Khai Phóng (hoa Lê Lại Nở)

7.5/10
10190

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Bách Hợp

Chương 58
Hệ Thống Tu Chân Siêu Việt

Hệ Thống Tu Chân Siêu Việt

8.4/10
99473

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chương 104
Mạt Thế Chi Nữ Chủ Dưỡng Thành Hệ Thống

Mạt Thế Chi Nữ Chủ Dưỡng Thành Hệ Thống

8.5/10
8972

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 18
Hoàng Hậu Xấu Xí

Hoàng Hậu Xấu Xí

8.5/10
6273

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Tướng Công Thỉnh Dùng Chậm

Tướng Công Thỉnh Dùng Chậm

8.5/10
6484

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 13
Vương phi! Nàng không thoát được ta đâu

Vương phi! Nàng không thoát được ta đâu

8.5/10
3964

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Ta Là Chí Tôn

Ta Là Chí Tôn

7.5/10
903211

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 1200
[Thanh Vũ] Vương Bất Kiến Vương

[Thanh Vũ] Vương Bất Kiến Vương

7.5/10
15207

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 67
Vương Bài Triệu Hồi Sư: Nghịch Thiên Cuồng Nữ

Vương Bài Triệu Hồi Sư: Nghịch Thiên Cuồng Nữ

7.5/10
71986

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không

Chương 254
[Đồng Nhân Hai Người Cha] Ở Bên Nhau

[Đồng Nhân Hai Người Cha] Ở Bên Nhau

7.5/10
12250

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 45
[Đồng Nhân Tiết Hiểu] Ma Đạo Tổ Sư - Chi Dương Diệu Tinh Trần

[Đồng Nhân Tiết Hiểu] Ma Đạo Tổ Sư - Chi Dương Diệu Tinh Trần

7.5/10
9129

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 15
Vương Bài Triệu Hoán Sư: Nghịch Thiên Cuồng Nữ

Vương Bài Triệu Hoán Sư: Nghịch Thiên Cuồng Nữ

7.5/10
48491

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 229
Ái Sanh Nhật Ký

Ái Sanh Nhật Ký

7.5/10
87407

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đô Thị, Bách Hợp

Chương 122
Nam Phi Hoặc Chủ

Nam Phi Hoặc Chủ

7.5/10
37816

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 173
Phương Lân Hảo Thổ

Phương Lân Hảo Thổ

7.5/10
15521

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 77
Hệ Thống Dưỡng Thành Nữ Chủ

Hệ Thống Dưỡng Thành Nữ Chủ

7.5/10
115563

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Mạt Thế

Chương 86
Cửu Tiểu Thư Phế Sài: Độc Y Tà Phi

Cửu Tiểu Thư Phế Sài: Độc Y Tà Phi

7.5/10
7320

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không

Chương 17
Vân Cơ

Vân Cơ

7.5/10
12712

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 49
Bá Chủ Lừa Thê

Bá Chủ Lừa Thê

7.5/10
5453

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 10
Dị Thế Tà Quân

Dị Thế Tà Quân

7.5/10
1872130

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chương 1284
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

7.5/10
3196717

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chương 2672
Chuyện Ma Quái Ở Bệnh Viện Đồng Hoa

Chuyện Ma Quái Ở Bệnh Viện Đồng Hoa

7.5/10
15528

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 52
Lăng Thiên Truyền Thuyết

Lăng Thiên Truyền Thuyết

7.5/10
742632

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Kiếm Hiệp

Chương 792
Ẩm Thực Tạo Nên Tình Yêu Đôi Ta
8.4/10
1136

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tôi Mang Theo Đám Nhãi Con Ở Nhà Trẻ Đi Cầu Sinh
7.9/10
1108

Thể loại: Dị Năng, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Mạt Thế, Huyền huyễn

Nguyện Ước Thành Sự Thật FULL
7.6/10
2713

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Thần Sư
7.9/10
3770

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền huyễn

Bích Lạc Thiên Đao
7.1/10
3370

Thể loại: Dị Giới, Huyền huyễn

Tả Đạo Khuynh Thiên
7/10
31561

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Ngã Thị Chí Tôn
7.2/10
6045

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Thú Nhân Chi Giống Cái Phản Công FULL
7.1/10
24563

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Khác

Phu Nhân Quyền Lực Của Bá Chủ Hắc Đạo
7.1/10
2668

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Lê Hoa Hựu Khôi Phóng Hoa Lê Lại Nở FULL
7/10
9843

Thể loại: Bách Hợp

Thiên Vực Thương Khung
7.2/10
5348

Thể loại: Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Lê Hoa Hựu Khai Phóng (hoa Lê Lại Nở)
7.5/10
10190

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Bách Hợp

Hệ Thống Tu Chân Siêu Việt
8.4/10
99473

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Mạt Thế Chi Nữ Chủ Dưỡng Thành Hệ Thống
8.5/10
8972

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Hoàng Hậu Xấu Xí
8.5/10
6273

Thể loại: Ngôn Tình

Tướng Công Thỉnh Dùng Chậm
8.5/10
6484

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Vương phi! Nàng không thoát được ta đâu
8.5/10
3964

Thể loại: Ngôn Tình

Ta Là Chí Tôn
7.5/10
903211

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

[Thanh Vũ] Vương Bất Kiến Vương
7.5/10
15207

Thể loại: Đam Mỹ

Vương Bài Triệu Hồi Sư: Nghịch Thiên Cuồng Nữ
7.5/10
71986

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không

[Đồng Nhân Hai Người Cha] Ở Bên Nhau
7.5/10
12250

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không

[Đồng Nhân Tiết Hiểu] Ma Đạo Tổ Sư - Chi Dương Diệu Tinh Trần
7.5/10
9129

Thể loại: Linh Dị, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Vương Bài Triệu Hoán Sư: Nghịch Thiên Cuồng Nữ
7.5/10
48491

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Ái Sanh Nhật Ký
7.5/10
87407

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đô Thị, Bách Hợp

Nam Phi Hoặc Chủ
7.5/10
37816

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Phương Lân Hảo Thổ
7.5/10
15521

Thể loại: Đam Mỹ

Hệ Thống Dưỡng Thành Nữ Chủ
7.5/10
115563

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Mạt Thế

Cửu Tiểu Thư Phế Sài: Độc Y Tà Phi
7.5/10
7320

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không

Vân Cơ
7.5/10
12712

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Bá Chủ Lừa Thê
7.5/10
5453

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Dị Thế Tà Quân
7.5/10
1872130

Thể loại: Dị Giới, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên
7.5/10
3196717

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chuyện Ma Quái Ở Bệnh Viện Đồng Hoa
7.5/10
15528

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Lăng Thiên Truyền Thuyết
7.5/10
742632

Thể loại: Dị Giới, Kiếm Hiệp