Tác Giả Kẻ Si Tình Lang Thang

Enigma X Beta Không Thể Đánh Dấu Em FULL

Enigma X Beta Không Thể Đánh Dấu Em FULL

7.4/10
5427

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 9
Đồ Đệ Điên Rồi FULL

Đồ Đệ Điên Rồi FULL

7.7/10
1908

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 5
Xuyên Nhanh Ta Trích Lời Tra Nam Mà Vấn Đỉnh Đại Đạo

Xuyên Nhanh Ta Trích Lời Tra Nam Mà Vấn Đỉnh Đại Đạo

7.8/10
4433

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 59
Hải Đường Xuân Thụy FULL

Hải Đường Xuân Thụy FULL

7.5/10
3262

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Bách Hợp

Chương 23
Thập Niên 70 Xuyên Thành Cô Em Gái Dũng Cảm Của Đại Lão

Thập Niên 70 Xuyên Thành Cô Em Gái Dũng Cảm Của Đại Lão

7.9/10
14854

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 374
Cuồng Yêu Chính Là Bệnh Phải Trị

Cuồng Yêu Chính Là Bệnh Phải Trị

7.5/10
4424

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 20
Xuyên Qua Vạn Giới Hệ Thống

Xuyên Qua Vạn Giới Hệ Thống

7.2/10
2137

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 7
Lạc Thần Truyện

Lạc Thần Truyện

7.2/10
7463

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Dị Giới, Xuyên Không

Chương 44
Luyện Vũ Tu Thần

Luyện Vũ Tu Thần

7.9/10
11983

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 162
Phần Thiên

Phần Thiên

8.5/10
66006

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 674
Nếu Tôi Biến Mất, Có Ai Tìm?

Nếu Tôi Biến Mất, Có Ai Tìm?

7.5/10
4020

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 16
[Long Lưu] Cố Nhân Thán Chi Long Phi Phương Thệ Thán Cố Nhân

[Long Lưu] Cố Nhân Thán Chi Long Phi Phương Thệ Thán Cố Nhân

7.5/10
5627

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 18
Enigma X Beta Không Thể Đánh Dấu Em FULL
7.4/10
5427

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Đồ Đệ Điên Rồi FULL
7.7/10
1908

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Xuyên Nhanh Ta Trích Lời Tra Nam Mà Vấn Đỉnh Đại Đạo
7.8/10
4433

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Hải Đường Xuân Thụy FULL
7.5/10
3262

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Bách Hợp

Thập Niên 70 Xuyên Thành Cô Em Gái Dũng Cảm Của Đại Lão
7.9/10
14854

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Cuồng Yêu Chính Là Bệnh Phải Trị
7.5/10
4424

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Xuyên Qua Vạn Giới Hệ Thống
7.2/10
2137

Thể loại: Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Lạc Thần Truyện
7.2/10
7463

Thể loại: Trọng Sinh, Dị Giới, Xuyên Không

Luyện Vũ Tu Thần
7.9/10
11983

Thể loại: Truyện Khác

Phần Thiên
8.5/10
66006

Thể loại: Tiên Hiệp

Nếu Tôi Biến Mất, Có Ai Tìm?
7.5/10
4020

Thể loại: Ngôn Tình

[Long Lưu] Cố Nhân Thán Chi Long Phi Phương Thệ Thán Cố Nhân
7.5/10
5627

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu