Tác Giả Lăng Hằng

Xuyên Nhanh Ta Trích Lời Tra Nam Mà Vấn Đỉnh Đại Đạo

Xuyên Nhanh Ta Trích Lời Tra Nam Mà Vấn Đỉnh Đại Đạo

7.8/10
1950

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 39
Hải Đường Xuân Thụy FULL

Hải Đường Xuân Thụy FULL

7.5/10
2414

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Bách Hợp

Chương 23
Thập Niên 70 Xuyên Thành Cô Em Gái Dũng Cảm Của Đại Lão

Thập Niên 70 Xuyên Thành Cô Em Gái Dũng Cảm Của Đại Lão

7.9/10
6416

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 50
Cuồng Yêu Chính Là Bệnh Phải Trị

Cuồng Yêu Chính Là Bệnh Phải Trị

7.5/10
3334

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 20
Xuyên Qua Vạn Giới Hệ Thống

Xuyên Qua Vạn Giới Hệ Thống

7.2/10
1880

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 7
Lạc Thần Truyện

Lạc Thần Truyện

7.2/10
4357

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Dị Giới, Xuyên Không

Chương 44
Luyện Vũ Tu Thần

Luyện Vũ Tu Thần

7.9/10
8926

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 162
Phần Thiên

Phần Thiên

8.5/10
56242

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 674
Nếu Tôi Biến Mất, Có Ai Tìm?

Nếu Tôi Biến Mất, Có Ai Tìm?

7.5/10
3538

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 16
[Long Lưu] Cố Nhân Thán Chi Long Phi Phương Thệ Thán Cố Nhân

[Long Lưu] Cố Nhân Thán Chi Long Phi Phương Thệ Thán Cố Nhân

7.5/10
5012

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 18
Xuyên Nhanh Ta Trích Lời Tra Nam Mà Vấn Đỉnh Đại Đạo
7.8/10
1950

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Hải Đường Xuân Thụy FULL
7.5/10
2414

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Bách Hợp

Thập Niên 70 Xuyên Thành Cô Em Gái Dũng Cảm Của Đại Lão
7.9/10
6416

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Cuồng Yêu Chính Là Bệnh Phải Trị
7.5/10
3334

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Xuyên Qua Vạn Giới Hệ Thống
7.2/10
1880

Thể loại: Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Lạc Thần Truyện
7.2/10
4357

Thể loại: Trọng Sinh, Dị Giới, Xuyên Không

Luyện Vũ Tu Thần
7.9/10
8926

Thể loại: Truyện Khác

Phần Thiên
8.5/10
56242

Thể loại: Tiên Hiệp

Nếu Tôi Biến Mất, Có Ai Tìm?
7.5/10
3538

Thể loại: Ngôn Tình

[Long Lưu] Cố Nhân Thán Chi Long Phi Phương Thệ Thán Cố Nhân
7.5/10
5012

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu