Tác Giả Lân Tiềm

Tranh Hương

Tranh Hương

7.6/10
2226

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 15
Abo Nhân Ngư Hãm Lạc

Abo Nhân Ngư Hãm Lạc

7.4/10
19340

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Quan Trường, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 278
Error Điệp Biến

Error Điệp Biến

7.7/10
2036

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 6
Ảnh Thành Đôi

Ảnh Thành Đôi

7/10
2731

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 18
Mỹ Nhân Báo FULL

Mỹ Nhân Báo FULL

7.7/10
6879

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 21
Người Cá Rơi Xuống - Nhân Ngư Đình Trệ

Người Cá Rơi Xuống - Nhân Ngư Đình Trệ

7/10
4910

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 11
Abo Quản Sự Cụp Tai

Abo Quản Sự Cụp Tai

7.3/10
28629

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 88
Tuân Mệnh

Tuân Mệnh

7.6/10
15627

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 122
Bại Gia Cũng Khó

Bại Gia Cũng Khó

7.5/10
24630

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 46
Mật Ngữ - Lời Ngọt Ngào

Mật Ngữ - Lời Ngọt Ngào

7.5/10
10448

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 12
Trong Cơn Say Đốt Đèn Nhìn Ngươi

Trong Cơn Say Đốt Đèn Nhìn Ngươi

7.5/10
30693

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 41