Tác Giả Lân Tiềm

Tranh Hương

Tranh Hương

7.6/10
1413

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 11
Abo Nhân Ngư Hãm Lạc

Abo Nhân Ngư Hãm Lạc

7.4/10
6989

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Quan Trường, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 278
Error Điệp Biến

Error Điệp Biến

7.7/10
1444

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 6
Ảnh Thành Đôi

Ảnh Thành Đôi

7/10
1958

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 17
Mỹ Nhân Báo FULL

Mỹ Nhân Báo FULL

7.7/10
5686

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 21
Người Cá Rơi Xuống - Nhân Ngư Đình Trệ

Người Cá Rơi Xuống - Nhân Ngư Đình Trệ

7/10
3774

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 11
Abo Quản Sự Cụp Tai

Abo Quản Sự Cụp Tai

7.3/10
22268

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 88
Tuân Mệnh

Tuân Mệnh

7.6/10
12672

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 122
Bại Gia Cũng Khó

Bại Gia Cũng Khó

7.5/10
20862

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 46
Mật Ngữ - Lời Ngọt Ngào

Mật Ngữ - Lời Ngọt Ngào

7.5/10
9096

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 12
Trong Cơn Say Đốt Đèn Nhìn Ngươi

Trong Cơn Say Đốt Đèn Nhìn Ngươi

7.5/10
27292

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 41