Tác Giả Lâm Tử Tự

Khả Tằng Ký Đắc Ái

Khả Tằng Ký Đắc Ái

8.5/10
6484

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 26
Đặc Biệt Đích Ngươi

Đặc Biệt Đích Ngươi

8.5/10
5291

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 14
Thời Tiết Ngày Mai Trong Xanh

Thời Tiết Ngày Mai Trong Xanh

7.5/10
3012

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 8
[Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt] - Bộ 4 - Chuyên Chúc Đích Xưng Hô

[Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt] - Bộ 4 - Chuyên Chúc Đích Xưng Hô

7.5/10
3292

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 11
Tiết Trời Ngày Mai Có Nắng

Tiết Trời Ngày Mai Có Nắng

7.5/10
3376

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 8
Thái Dương Của Ngày Mai

Thái Dương Của Ngày Mai

7.5/10
4452

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 14
[Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt] – Bộ 8 – Hắn Là Kẻ Nhát Gan

[Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt] – Bộ 8 – Hắn Là Kẻ Nhát Gan

7.5/10
3631

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 12
Nắm Chặt Tay Người

Nắm Chặt Tay Người

7.5/10
5211

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 13
Khúc Kỳ Ốc

Khúc Kỳ Ốc

7.5/10
4107

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 12
Sủng Vật Luyến Nhân

Sủng Vật Luyến Nhân

7.5/10
3860

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 9
[Linh Huyễn Quốc Gia Hệ Liệt ] - Bộ 9 - Nan Đắc Hữu Tình Nhân

[Linh Huyễn Quốc Gia Hệ Liệt ] - Bộ 9 - Nan Đắc Hữu Tình Nhân

7.5/10
2478

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 7
[Đô Thị Lưu Hành Hệ Liệt]- Ngu Nhân Bến Tàu

[Đô Thị Lưu Hành Hệ Liệt]- Ngu Nhân Bến Tàu

7.5/10
5377

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 20
Thiên Xứng Cố Sự Hệ Liệt

Thiên Xứng Cố Sự Hệ Liệt

7.5/10
2825

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 9
Hạnh Phúc Tiểu Khu Thất Hào Lâu

Hạnh Phúc Tiểu Khu Thất Hào Lâu

7.5/10
5736

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 13
Ta Ái Ninh Tĩnh Lộ Chi Quất Khi (Người Yêu Hương Quýt]

Ta Ái Ninh Tĩnh Lộ Chi Quất Khi (Người Yêu Hương Quýt]

7.5/10
6370

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 11
[Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt] Phong Cảnh Ngoài Cửa Sổ

[Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt] Phong Cảnh Ngoài Cửa Sổ

7.5/10
5615

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 22
Linh Huyễn Quốc Độ Hệ Liệt

Linh Huyễn Quốc Độ Hệ Liệt

7.5/10
13694

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 80
Yêu Phải Một Con Mèo

Yêu Phải Một Con Mèo

7.5/10
4681

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 11
Anh Thảo Trong Gió

Anh Thảo Trong Gió

7.5/10
4120

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 13
Giao Tập

Giao Tập

7.5/10
7334

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 20
Tiểu Gia Hỏa

Tiểu Gia Hỏa

7.5/10
1938

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 3
Khoái Nhạc Tiểu Khu Nhất Hào Lâu

Khoái Nhạc Tiểu Khu Nhất Hào Lâu

7.5/10
3283

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 11
Chúng Lý Tầm Tha

Chúng Lý Tầm Tha

7.5/10
5148

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 16
Bạc Hà Hiệp Tấu Khúc

Bạc Hà Hiệp Tấu Khúc

7.5/10
6148

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 24
Anh Là Hạnh Phúc Của Em Phải Không

Anh Là Hạnh Phúc Của Em Phải Không

7.5/10
6112

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 12
Khúc Nhạc Trong Mưa

Khúc Nhạc Trong Mưa

7.5/10
2185

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 3
[Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt] - Bộ 3 - Đèn Đường Trên Phố

[Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt] - Bộ 3 - Đèn Đường Trên Phố

7.5/10
3273

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 11
Tâm Trung Đích Ca

Tâm Trung Đích Ca

7.5/10
3920

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 9
Đặc Biệt Đích Ngươi (Đặc Biệt Đích Nhĩ)

Đặc Biệt Đích Ngươi (Đặc Biệt Đích Nhĩ)

7.5/10
3865

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 14
Khả Tằng Ký Đắc Ái (Có Từng Nghĩ Đến Yêu?)

Khả Tằng Ký Đắc Ái (Có Từng Nghĩ Đến Yêu?)

7.5/10
5697

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 26
Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt (Kiếp Này Chỉ Vì Ngươi)

Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt (Kiếp Này Chỉ Vì Ngươi)

7.5/10
6540

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 22
Trạm Xe Buýt Lãng Mạn

Trạm Xe Buýt Lãng Mạn

7.5/10
6856

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 33
Khả Tằng Ký Đắc Ái
8.5/10
6484

Thể loại: Đam Mỹ

Đặc Biệt Đích Ngươi
8.5/10
5291

Thể loại: Đam Mỹ

Thời Tiết Ngày Mai Trong Xanh
7.5/10
3012

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

[Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt] - Bộ 4 - Chuyên Chúc Đích Xưng Hô
7.5/10
3292

Thể loại: Đam Mỹ

Tiết Trời Ngày Mai Có Nắng
7.5/10
3376

Thể loại: Đam Mỹ

Thái Dương Của Ngày Mai
7.5/10
4452

Thể loại: Đam Mỹ

[Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt] – Bộ 8 – Hắn Là Kẻ Nhát Gan
7.5/10
3631

Thể loại: Đam Mỹ

Nắm Chặt Tay Người
7.5/10
5211

Thể loại: Đam Mỹ

Khúc Kỳ Ốc
7.5/10
4107

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Sủng Vật Luyến Nhân
7.5/10
3860

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

[Linh Huyễn Quốc Gia Hệ Liệt ] - Bộ 9 - Nan Đắc Hữu Tình Nhân
7.5/10
2478

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

[Đô Thị Lưu Hành Hệ Liệt]- Ngu Nhân Bến Tàu
7.5/10
5377

Thể loại: Đam Mỹ

Thiên Xứng Cố Sự Hệ Liệt
7.5/10
2825

Thể loại: Đam Mỹ

Hạnh Phúc Tiểu Khu Thất Hào Lâu
7.5/10
5736

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Ta Ái Ninh Tĩnh Lộ Chi Quất Khi (Người Yêu Hương Quýt]
7.5/10
6370

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

[Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt] Phong Cảnh Ngoài Cửa Sổ
7.5/10
5615

Thể loại: Đam Mỹ

Linh Huyễn Quốc Độ Hệ Liệt
7.5/10
13694

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Yêu Phải Một Con Mèo
7.5/10
4681

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Anh Thảo Trong Gió
7.5/10
4120

Thể loại: Đam Mỹ

Giao Tập
7.5/10
7334

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Tiểu Gia Hỏa
7.5/10
1938

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Khoái Nhạc Tiểu Khu Nhất Hào Lâu
7.5/10
3283

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chúng Lý Tầm Tha
7.5/10
5148

Thể loại: Đam Mỹ

Bạc Hà Hiệp Tấu Khúc
7.5/10
6148

Thể loại: Đam Mỹ

Anh Là Hạnh Phúc Của Em Phải Không
7.5/10
6112

Thể loại: Đam Mỹ

Khúc Nhạc Trong Mưa
7.5/10
2185

Thể loại: Đam Mỹ

[Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt] - Bộ 3 - Đèn Đường Trên Phố
7.5/10
3273

Thể loại: Đam Mỹ

Tâm Trung Đích Ca
7.5/10
3920

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Đặc Biệt Đích Ngươi (Đặc Biệt Đích Nhĩ)
7.5/10
3865

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Khả Tằng Ký Đắc Ái (Có Từng Nghĩ Đến Yêu?)
7.5/10
5697

Thể loại: Đam Mỹ

Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt (Kiếp Này Chỉ Vì Ngươi)
7.5/10
6540

Thể loại: Đam Mỹ

Trạm Xe Buýt Lãng Mạn
7.5/10
6856

Thể loại: Đam Mỹ