Tác Giả Lâm Cầm Niên

Nước Chảy Mây Vương

Nước Chảy Mây Vương

7/10
1411

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 4
Quân Tử Chọc Phi

Quân Tử Chọc Phi

8.5/10
3655

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Cung Chủ Đùa Phi

Cung Chủ Đùa Phi

8.5/10
4087

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Làm Nhục Ca Ca

Làm Nhục Ca Ca

7.1/10
45329

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 21
Mộc Lan Đi Theo Kỹ

Mộc Lan Đi Theo Kỹ

6.9/10
26030

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 11
Quân Vương Đoạt Phi

Quân Vương Đoạt Phi

7.5/10
11204

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 20
Quân Chủ Chọc Phi

Quân Chủ Chọc Phi

7.5/10
4132

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 10
Môn Chủ Đùa Phi

Môn Chủ Đùa Phi

7.5/10
4786

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 10
Bang Chủ Dụ Phi

Bang Chủ Dụ Phi

7.5/10
6599

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 19