Tác Giả Lam Bạch Sắc

Thế Giới Tặng Em Cho Anh

Thế Giới Tặng Em Cho Anh

7.8/10
206704

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 79
Nửa Hoan Nửa Ái

Nửa Hoan Nửa Ái

8.5/10
75060

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 69
Lưu Luyến Không Quên

Lưu Luyến Không Quên

8.5/10
242689

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 354
Yêu Giả Thành Thật

Yêu Giả Thành Thật

8.5/10
97977

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 44
Bẫy Tình

Bẫy Tình

8.5/10
45067

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 53
Nối tiếp sai lầm

Nối tiếp sai lầm

8.5/10
28832

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 26
Ước Hẹn Phù Hoa

Ước Hẹn Phù Hoa

7.5/10
49474

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 109
Nửa Hoan Nửa Ái - Yêu Không Lối Thoát

Nửa Hoan Nửa Ái - Yêu Không Lối Thoát

7.5/10
79960

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 69
Sổ Tay Sử Dụng Đàn Ông

Sổ Tay Sử Dụng Đàn Ông

7.5/10
71227

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 75
Bệnh Án Khám Chữa FA Di Căn

Bệnh Án Khám Chữa FA Di Căn

7.5/10
41274

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 68
Dây Dưa Không Dứt

Dây Dưa Không Dứt

7.5/10
60445

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 70
Sai Lầm Nối Tiếp

Sai Lầm Nối Tiếp

7.5/10
32974

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 41
Lưu Luyến Không Quên - Lam Bạch Sắc

Lưu Luyến Không Quên - Lam Bạch Sắc

7.5/10
100963

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 74
Khách Quan, Không Thể Được

Khách Quan, Không Thể Được

7.5/10
42972

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 47
Kẻ Nhát Gan

Kẻ Nhát Gan

7.5/10
3095

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 4
Khách Trọ, Đừng Như Vậy

Khách Trọ, Đừng Như Vậy

7.5/10
30921

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 50
Đánh Mất Tình Yêu

Đánh Mất Tình Yêu

7.5/10
53495

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 65
Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Ông

Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Ông

7.5/10
75482

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 56
Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa

Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa

7.5/10
48119

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 86
Bẫy Tình, Yêu Giả Thành Thật

Bẫy Tình, Yêu Giả Thành Thật

7.8/10
58764

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 45
Thế Giới Tặng Em Cho Anh
7.8/10
206704

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nửa Hoan Nửa Ái
8.5/10
75060

Thể loại: Ngôn Tình

Lưu Luyến Không Quên
8.5/10
242689

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu Giả Thành Thật
8.5/10
97977

Thể loại: Ngôn Tình

Bẫy Tình
8.5/10
45067

Thể loại: Ngôn Tình

Nối tiếp sai lầm
8.5/10
28832

Thể loại: Ngôn Tình

Ước Hẹn Phù Hoa
7.5/10
49474

Thể loại: Ngôn Tình

Nửa Hoan Nửa Ái - Yêu Không Lối Thoát
7.5/10
79960

Thể loại: Ngôn Tình

Sổ Tay Sử Dụng Đàn Ông
7.5/10
71227

Thể loại: Ngôn Tình

Bệnh Án Khám Chữa FA Di Căn
7.5/10
41274

Thể loại: Ngôn Tình

Dây Dưa Không Dứt
7.5/10
60445

Thể loại: Ngôn Tình

Sai Lầm Nối Tiếp
7.5/10
32974

Thể loại: Ngôn Tình

Lưu Luyến Không Quên - Lam Bạch Sắc
7.5/10
100963

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Khách Quan, Không Thể Được
7.5/10
42972

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Kẻ Nhát Gan
7.5/10
3095

Thể loại: Ngôn Tình

Khách Trọ, Đừng Như Vậy
7.5/10
30921

Thể loại: Ngôn Tình

Đánh Mất Tình Yêu
7.5/10
53495

Thể loại: Ngôn Tình

Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Ông
7.5/10
75482

Thể loại: Ngôn Tình

Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa
7.5/10
48119

Thể loại: Ngôn Tình

Bẫy Tình, Yêu Giả Thành Thật
7.8/10
58764

Thể loại: Ngôn Tình