Tác Giả Lam Bạch Cách Tử

Sau Khi Chia Tay Tôi Nổi Tiếng Khắp Giới Giải Trí

Sau Khi Chia Tay Tôi Nổi Tiếng Khắp Giới Giải Trí

7.5/10
4404

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 50
Xuyên Nhanh Sau Khi Xuyên Thành Vật Hi Sinh Cô Bùng Nổ

Xuyên Nhanh Sau Khi Xuyên Thành Vật Hi Sinh Cô Bùng Nổ

7.8/10
5898

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 45
Sau Khi Từ Hôn Ta Trở Thành Người Yêu Dấu Của Quyền Thần

Sau Khi Từ Hôn Ta Trở Thành Người Yêu Dấu Của Quyền Thần

7.7/10
4454

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 20
Sau Khi Từ Hôi Ta Trở Thành Người Yêu Dấu Của Quyền Thần

Sau Khi Từ Hôi Ta Trở Thành Người Yêu Dấu Của Quyền Thần

7/10
18153

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 50
Thập Niên 70 Bảo Bối Của Đại Lão

Thập Niên 70 Bảo Bối Của Đại Lão

7.5/10
37871

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế

Chương 50
Trọng Sinh Ta Phải Làm Học Thần

Trọng Sinh Ta Phải Làm Học Thần

7/10
13969

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự, Tiên Hiệp, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 50
Sau Khi Chia Tay Tôi Ở Giới Giải Trí Bạo Hồng

Sau Khi Chia Tay Tôi Ở Giới Giải Trí Bạo Hồng

7.8/10
39376

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 170
Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân

Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân

7.5/10
114415

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 413
Sau Khi Chia Tay Tôi Nổi Tiếng Khắp Giới Giải Trí
7.5/10
4404

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Xuyên Nhanh Sau Khi Xuyên Thành Vật Hi Sinh Cô Bùng Nổ
7.8/10
5898

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Mạt Thế, Huyền huyễn

Sau Khi Từ Hôn Ta Trở Thành Người Yêu Dấu Của Quyền Thần
7.7/10
4454

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Sau Khi Từ Hôi Ta Trở Thành Người Yêu Dấu Của Quyền Thần
7/10
18153

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Thập Niên 70 Bảo Bối Của Đại Lão
7.5/10
37871

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế

Trọng Sinh Ta Phải Làm Học Thần
7/10
13969

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự, Tiên Hiệp, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Sau Khi Chia Tay Tôi Ở Giới Giải Trí Bạo Hồng
7.8/10
39376

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân
7.5/10
114415

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không