Tác Giả Lalam

Cố Chấp Trói Buộc Cố Chấp Yêu Em

Cố Chấp Trói Buộc Cố Chấp Yêu Em

7.2/10
2638

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 28
Thiên Kim Thất Thế Trở Thành Đầy Tớ Cho Ông Trùm

Thiên Kim Thất Thế Trở Thành Đầy Tớ Cho Ông Trùm

7.2/10
2196

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 34
Cá Này Không Dễ Câu Mộ Ngạn Dương Anh Đợi Đấy!

Cá Này Không Dễ Câu Mộ Ngạn Dương Anh Đợi Đấy!

7.3/10
3405

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 43
Hoàng Thượng Có Ý Với Ta FULL

Hoàng Thượng Có Ý Với Ta FULL

7.5/10
6379

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 128
Bắt Được Ông Chồng Quốc Dân FULL

Bắt Được Ông Chồng Quốc Dân FULL

7.9/10
7141

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 80
Sau Hôn Nhân Còn Lại Gì FULL

Sau Hôn Nhân Còn Lại Gì FULL

7.4/10
5435

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 48
Bạn Trai Cũ Mỗi Ngày Đều Muốn Theo Đuổi Tôi

Bạn Trai Cũ Mỗi Ngày Đều Muốn Theo Đuổi Tôi

7.2/10
3083

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 51
Cực Phẩm Trúc Mã FULL

Cực Phẩm Trúc Mã FULL

7.2/10
3977

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 47
Cô Dâu Không Nguyện Ý FULL

Cô Dâu Không Nguyện Ý FULL

7.5/10
7273

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 49
Hạnh Phúc Đâu Chỉ Mình Em Vun Đắp

Hạnh Phúc Đâu Chỉ Mình Em Vun Đắp

7.4/10
2903

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 52
Giam Cầm Cô Dâu Không An Phận

Giam Cầm Cô Dâu Không An Phận

7.2/10
8306

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 84
Ly Hôn Thì Đã Sao

Ly Hôn Thì Đã Sao

7.5/10
12360

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 109
Anh Rể Xin Buông Tay FULL

Anh Rể Xin Buông Tay FULL

7.5/10
32995

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 65
Sổ Tay Bắt Vợ Của Trạch Tổng FULL

Sổ Tay Bắt Vợ Của Trạch Tổng FULL

7.5/10
30488

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 69
Cố Chấp Trói Buộc Cố Chấp Yêu Em
7.2/10
2638

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Thiên Kim Thất Thế Trở Thành Đầy Tớ Cho Ông Trùm
7.2/10
2196

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Cá Này Không Dễ Câu Mộ Ngạn Dương Anh Đợi Đấy!
7.3/10
3405

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Hoàng Thượng Có Ý Với Ta FULL
7.5/10
6379

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Bắt Được Ông Chồng Quốc Dân FULL
7.9/10
7141

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Sau Hôn Nhân Còn Lại Gì FULL
7.4/10
5435

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Bạn Trai Cũ Mỗi Ngày Đều Muốn Theo Đuổi Tôi
7.2/10
3083

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cực Phẩm Trúc Mã FULL
7.2/10
3977

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Cô Dâu Không Nguyện Ý FULL
7.5/10
7273

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Hạnh Phúc Đâu Chỉ Mình Em Vun Đắp
7.4/10
2903

Thể loại: Ngôn Tình

Giam Cầm Cô Dâu Không An Phận
7.2/10
8306

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Ly Hôn Thì Đã Sao
7.5/10
12360

Thể loại: Ngôn Tình

Anh Rể Xin Buông Tay FULL
7.5/10
32995

Thể loại: Ngôn Tình

Sổ Tay Bắt Vợ Của Trạch Tổng FULL
7.5/10
30488

Thể loại: Ngôn Tình