Tác Giả Lạc Khê Nhi

Anh Trai Hay Bạn Trai

Anh Trai Hay Bạn Trai

7.3/10
1418

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 4
Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Trong Truyện Ngược

Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Trong Truyện Ngược

8.5/10
3227

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 6
Tôm Hùm Đất Cưới Vợ

Tôm Hùm Đất Cưới Vợ

7.6/10
1030

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 3
Tôm Hùm Đất Cưới Vợ

Tôm Hùm Đất Cưới Vợ

8/10
1187

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 3
Tôm Hùm Đất Cưới Vợ

Tôm Hùm Đất Cưới Vợ

7.6/10
1072

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 3
Thật Ra Tôi Không Ngốc Chút Nào FULL

Thật Ra Tôi Không Ngốc Chút Nào FULL

7.9/10
2987

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 13
Tuệ Tuệ Bình An FULL

Tuệ Tuệ Bình An FULL

7.6/10
2080

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 5
Cậu Ấy Nhận Ra Tôi FULL

Cậu Ấy Nhận Ra Tôi FULL

7.3/10
2283

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 6
Trúc Mã Không Yêu Tôi FULL

Trúc Mã Không Yêu Tôi FULL

7.8/10
11217

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 33
Con Trai Từ Trên Trời Rơi Xuống FULL

Con Trai Từ Trên Trời Rơi Xuống FULL

7.1/10
2436

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 5
Thiếu Nữ Miệng Quạ Đen FULL

Thiếu Nữ Miệng Quạ Đen FULL

7.9/10
4813

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 10
Tang Thi Cũng Ghét Bỏ Tôi FULL

Tang Thi Cũng Ghét Bỏ Tôi FULL

7.5/10
6779

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Mạt Thế

Chương 14
Tôi Thành Công Lên Ngôi FULL

Tôi Thành Công Lên Ngôi FULL

7.5/10
3776

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 8
Tôi Nuôi Lớn Bá Tống Bệnh Kiều FULL

Tôi Nuôi Lớn Bá Tống Bệnh Kiều FULL

7.7/10
2941

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 8
Nam Thần Khóa Dưới Là “chó” FULL

Nam Thần Khóa Dưới Là “chó” FULL

7.2/10
6131

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 20
Tôi Nhận Nhầm Bạn Trai FULL

Tôi Nhận Nhầm Bạn Trai FULL

7.1/10
11477

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 14
Anh Trai Hay Bạn Trai
7.3/10
1418

Thể loại: Ngôn Tình

Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Trong Truyện Ngược
8.5/10
3227

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Tôm Hùm Đất Cưới Vợ
7.6/10
1030

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Tôm Hùm Đất Cưới Vợ
8/10
1187

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Tôm Hùm Đất Cưới Vợ
7.6/10
1072

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Thật Ra Tôi Không Ngốc Chút Nào FULL
7.9/10
2987

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Tuệ Tuệ Bình An FULL
7.6/10
2080

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Cậu Ấy Nhận Ra Tôi FULL
7.3/10
2283

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Trúc Mã Không Yêu Tôi FULL
7.8/10
11217

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Con Trai Từ Trên Trời Rơi Xuống FULL
7.1/10
2436

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Thiếu Nữ Miệng Quạ Đen FULL
7.9/10
4813

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Tang Thi Cũng Ghét Bỏ Tôi FULL
7.5/10
6779

Thể loại: Đoản Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Mạt Thế

Tôi Thành Công Lên Ngôi FULL
7.5/10
3776

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Tôi Nuôi Lớn Bá Tống Bệnh Kiều FULL
7.7/10
2941

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Nam Thần Khóa Dưới Là “chó” FULL
7.2/10
6131

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Tôi Nhận Nhầm Bạn Trai FULL
7.1/10
11477

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình