Tác Giả Lạc Dao My

Đánh Đổi Ước Mơ Em Nhận Lại Được Gì

Đánh Đổi Ước Mơ Em Nhận Lại Được Gì

7.8/10
1546

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 77
Đánh Đổi Ước Mơ Em Nhận Lại Được Gì

Đánh Đổi Ước Mơ Em Nhận Lại Được Gì

7.5/10
1423

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 77
Khi Thức Tỉnh Tôi Là Bảo Bối Của Nam Chính

Khi Thức Tỉnh Tôi Là Bảo Bối Của Nam Chính

8.1/10
4195

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 21
Đánh Đổi Ước Mơ Em Nhận Lại Được Gì

Đánh Đổi Ước Mơ Em Nhận Lại Được Gì

8.3/10
1162

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 73
Đánh Đổi Ước Mơ Em Nhận Lại Được Gì

Đánh Đổi Ước Mơ Em Nhận Lại Được Gì

7.8/10
4892

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 71
Đánh Đổi Ước Mơ Em Nhận Lại Được Gì

Đánh Đổi Ước Mơ Em Nhận Lại Được Gì

7.6/10
2339

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 69
Sủng Ái Thiên Kim Giả

Sủng Ái Thiên Kim Giả

7.2/10
1924

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 32
Liên Minh Thất Tình FULL

Liên Minh Thất Tình FULL

7.8/10
2111

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 7
Hình Như Tôi Đang Bị Theo Dõi

Hình Như Tôi Đang Bị Theo Dõi

7.8/10
3135

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 51
Đánh Đổi Ước Mơ Em Nhận Lại Được Gì

Đánh Đổi Ước Mơ Em Nhận Lại Được Gì

7.2/10
6488

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 69
Một Thoáng Kinh Hồng

Một Thoáng Kinh Hồng

7/10
1827

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 7
Vô Hạn Vương Tọa

Vô Hạn Vương Tọa

7.8/10
16369

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Chương 375
Thuê Vợ

Thuê Vợ

7.3/10
6601

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 17
Vợ Yêu Ngọt Ngào Của Boss

Vợ Yêu Ngọt Ngào Của Boss

7.1/10
3909

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 15
Ngự Hoàng - Lạc Dận

Ngự Hoàng - Lạc Dận

8.5/10
66046

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 192
Gian Phi

Gian Phi

8.5/10
21311

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 43
Chinh Phục - Lạc Dạ

Chinh Phục - Lạc Dạ

7.5/10
18897

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 50
Mua Được Tiểu Đào Thê

Mua Được Tiểu Đào Thê

7.5/10
262784

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 131
Hôn Quyền Độc Chiếm

Hôn Quyền Độc Chiếm

7.5/10
1733

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 1
Đừng Chạy, Lão Sư!

Đừng Chạy, Lão Sư!

7.5/10
48775

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 137
Một Chân Chạm Đất

Một Chân Chạm Đất

7.5/10
14928

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 23
Sủng Đa (Sủng Cha)

Sủng Đa (Sủng Cha)

7.5/10
79524

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chương 312
Bích Lạc Hoàng Tuyền

Bích Lạc Hoàng Tuyền

7.5/10
2809

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 7
Đánh Đổi Ước Mơ Em Nhận Lại Được Gì
7.8/10
1546

Thể loại: Ngôn Tình

Đánh Đổi Ước Mơ Em Nhận Lại Được Gì
7.5/10
1423

Thể loại: Ngôn Tình

Khi Thức Tỉnh Tôi Là Bảo Bối Của Nam Chính
8.1/10
4195

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Đánh Đổi Ước Mơ Em Nhận Lại Được Gì
8.3/10
1162

Thể loại: Ngôn Tình

Đánh Đổi Ước Mơ Em Nhận Lại Được Gì
7.8/10
4892

Thể loại: Ngôn Tình

Đánh Đổi Ước Mơ Em Nhận Lại Được Gì
7.6/10
2339

Thể loại: Ngôn Tình

Sủng Ái Thiên Kim Giả
7.2/10
1924

Thể loại: Hài Hước, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Liên Minh Thất Tình FULL
7.8/10
2111

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Hình Như Tôi Đang Bị Theo Dõi
7.8/10
3135

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Đánh Đổi Ước Mơ Em Nhận Lại Được Gì
7.2/10
6488

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Một Thoáng Kinh Hồng
7/10
1827

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Vô Hạn Vương Tọa
7.8/10
16369

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Thuê Vợ
7.3/10
6601

Thể loại: Ngôn Tình

Vợ Yêu Ngọt Ngào Của Boss
7.1/10
3909

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ngự Hoàng - Lạc Dận
8.5/10
66046

Thể loại: Đam Mỹ

Gian Phi
8.5/10
21311

Thể loại: Ngôn Tình

Chinh Phục - Lạc Dạ
7.5/10
18897

Thể loại: Đam Mỹ

Mua Được Tiểu Đào Thê
7.5/10
262784

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hôn Quyền Độc Chiếm
7.5/10
1733

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Đừng Chạy, Lão Sư!
7.5/10
48775

Thể loại: Đam Mỹ

Một Chân Chạm Đất
7.5/10
14928

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Sủng Đa (Sủng Cha)
7.5/10
79524

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Bích Lạc Hoàng Tuyền
7.5/10
2809

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn