Tác Giả Băng Kỳ Lâm Tiểu Thư

Mặt Trời Của Tôi

Mặt Trời Của Tôi

8.4/10
1558

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 8
Nuôi Dạy Cung Nữ Xuyên Không

Nuôi Dạy Cung Nữ Xuyên Không

8.2/10
1442

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 10
Hệ Thống Ép Tôi Làm Thần Y

Hệ Thống Ép Tôi Làm Thần Y

7.8/10
2496

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Đông Phương

Chương 50
Thập Niên 90 Ngăn Cản Mẹ Tôi Gả Cho Cha Tôi

Thập Niên 90 Ngăn Cản Mẹ Tôi Gả Cho Cha Tôi

7.2/10
6223

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

10.3/10
907741

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Tiên Hiệp

Chương 1001
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

7.2/10
21474

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị

Chương 178
Ngàn Năm Nam Chủ Cùng Vạn Năm Nam Xứng

Ngàn Năm Nam Chủ Cùng Vạn Năm Nam Xứng

7.5/10
5716

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 16
Tu Chân Liêu Thiên Quần

Tu Chân Liêu Thiên Quần

7.5/10
827030

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Huyền huyễn

Chương 995
Nhà Vàng Giấu Vợ Quý

Nhà Vàng Giấu Vợ Quý

7.5/10
4708

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 16
Ghi Chép Những Chuyện Kì Quái Của Xe Taxi

Ghi Chép Những Chuyện Kì Quái Của Xe Taxi

7.5/10
4026

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 13
Cách Tuần Phủ Lừa Thê

Cách Tuần Phủ Lừa Thê

7.5/10
38859

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 43
Cưng Chiều Vô Hạn

Cưng Chiều Vô Hạn

7.5/10
140127

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 79
Phú Quý

Phú Quý

7.5/10
7704

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 12
Thiên Nga Đen Bị Phản Bội

Thiên Nga Đen Bị Phản Bội

7.5/10
8081

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Mặt Trời Của Tôi
8.4/10
1558

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Nuôi Dạy Cung Nữ Xuyên Không
8.2/10
1442

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Hệ Thống Ép Tôi Làm Thần Y
7.8/10
2496

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Đông Phương

Thập Niên 90 Ngăn Cản Mẹ Tôi Gả Cho Cha Tôi
7.2/10
6223

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
10.3/10
907741

Thể loại: Đô Thị, Tiên Hiệp

Sổ Điểm Danh Vạn Giới
7.2/10
21474

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị

Ngàn Năm Nam Chủ Cùng Vạn Năm Nam Xứng
7.5/10
5716

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Tu Chân Liêu Thiên Quần
7.5/10
827030

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Huyền huyễn

Nhà Vàng Giấu Vợ Quý
7.5/10
4708

Thể loại: Ngôn Tình

Ghi Chép Những Chuyện Kì Quái Của Xe Taxi
7.5/10
4026

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Cách Tuần Phủ Lừa Thê
7.5/10
38859

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Cưng Chiều Vô Hạn
7.5/10
140127

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Phú Quý
7.5/10
7704

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Thiên Nga Đen Bị Phản Bội
7.5/10
8081

Thể loại: Ngôn Tình