Tác Giả Kim Ca

Hắc Thiếu Vợ Anh Lại Đang Giả Ngốc FULL

Hắc Thiếu Vợ Anh Lại Đang Giả Ngốc FULL

7.5/10
16947

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 20
Hôm Nay Ma Vương Lại Thấy Phiền FULL

Hôm Nay Ma Vương Lại Thấy Phiền FULL

7.2/10
2124

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Phương Tây

Chương 12
Xuyên Thành Hồng Nương Sau Ta Thành Vạn Nhân Mê

Xuyên Thành Hồng Nương Sau Ta Thành Vạn Nhân Mê

7.7/10
10696

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 221
Ma Giới Đại Lộ

Ma Giới Đại Lộ

7/10
4080

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 61
Thập Niên 80 Nữ Hỗn Đản

Thập Niên 80 Nữ Hỗn Đản

7.2/10
13598

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 187
Thanh Thanh Tử Khâm

Thanh Thanh Tử Khâm

7.5/10
2506

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 19
Đối Tượng Công Lược Có Sai Sót

Đối Tượng Công Lược Có Sai Sót

7.3/10
3518

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 16
Thiếu Gia, Đừng Làm Rộn

Thiếu Gia, Đừng Làm Rộn

8.5/10
18133

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Thứ Đế

Thứ Đế

8.5/10
6478

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 25
Yêu Em Thì Phải Ăn Em Trước

Yêu Em Thì Phải Ăn Em Trước

7.5/10
20999

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 16
Ràng Buộc Khó Gỡ

Ràng Buộc Khó Gỡ

7.5/10
1776

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 3
Vương Công Quý Tộc

Vương Công Quý Tộc

7.5/10
14257

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 60
Dục Vọng Độc Chiếm Của Ma Vương

Dục Vọng Độc Chiếm Của Ma Vương

7.5/10
7973

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Nô Lệ Của Vợ

Nô Lệ Của Vợ

7.5/10
9997

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Thư Hối Lỗi Của Chồng Trước

Thư Hối Lỗi Của Chồng Trước

7.5/10
6887

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Hắc Thiếu Vợ Anh Lại Đang Giả Ngốc FULL
7.5/10
16947

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Hôm Nay Ma Vương Lại Thấy Phiền FULL
7.2/10
2124

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Phương Tây

Xuyên Thành Hồng Nương Sau Ta Thành Vạn Nhân Mê
7.7/10
10696

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Ma Giới Đại Lộ
7/10
4080

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Thập Niên 80 Nữ Hỗn Đản
7.2/10
13598

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Thanh Thanh Tử Khâm
7.5/10
2506

Thể loại: Đam Mỹ

Đối Tượng Công Lược Có Sai Sót
7.3/10
3518

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Thiếu Gia, Đừng Làm Rộn
8.5/10
18133

Thể loại: Ngôn Tình

Thứ Đế
8.5/10
6478

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu Em Thì Phải Ăn Em Trước
7.5/10
20999

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ràng Buộc Khó Gỡ
7.5/10
1776

Thể loại: Ngôn Tình

Vương Công Quý Tộc
7.5/10
14257

Thể loại: Đam Mỹ

Dục Vọng Độc Chiếm Của Ma Vương
7.5/10
7973

Thể loại: Ngôn Tình

Nô Lệ Của Vợ
7.5/10
9997

Thể loại: Ngôn Tình

Thư Hối Lỗi Của Chồng Trước
7.5/10
6887

Thể loại: Ngôn Tình