Tác Giả Kim Bính

Trăng Hướng Phía Tây

Trăng Hướng Phía Tây

7.8/10
14147

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 93
Nguyệt Hướng Tây Hành

Nguyệt Hướng Tây Hành

7.2/10
1450

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 4
Xuân Khởi FULL

Xuân Khởi FULL

7.9/10
19748

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 51
Tương Tư Hữu Thời FULL

Tương Tư Hữu Thời FULL

7.8/10
22058

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 64
Gặp Đông FULL

Gặp Đông FULL

7.5/10
14507

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 43
Cánh Đồng Hoang Vu

Cánh Đồng Hoang Vu

7.1/10
33589

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 92
Chơi Độc

Chơi Độc

8.9/10
130811

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Trinh Thám, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 96
Canh Bạc

Canh Bạc

8.5/10
100349

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 82
Sinh Mệnh Thứ Bảy

Sinh Mệnh Thứ Bảy

7.5/10
58163

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 72
Lâm Cô Nương Thành Tù Ký

Lâm Cô Nương Thành Tù Ký

7.5/10
83722

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 71
Sinh Đồ

Sinh Đồ

7.5/10
100681

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 59
Người Tới Không Tốt

Người Tới Không Tốt

7.5/10
84895

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 66
Trời Và Đất, Cách Nhau Một Sợi Dây Thừng

Trời Và Đất, Cách Nhau Một Sợi Dây Thừng

7.5/10
64223

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 71
Con Đường Vấy Máu

Con Đường Vấy Máu

7.5/10
198585

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 73
Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Cuộc Chiến Chinh Đoạt

7.5/10
66530

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 23
Canh Bạc Tình Yêu (Canh Bạc)

Canh Bạc Tình Yêu (Canh Bạc)

7.5/10
106181

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 82
Trăng Hướng Phía Tây
7.8/10
14147

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Nguyệt Hướng Tây Hành
7.2/10
1450

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Xuân Khởi FULL
7.9/10
19748

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Tương Tư Hữu Thời FULL
7.8/10
22058

Thể loại: Ngôn Tình

Gặp Đông FULL
7.5/10
14507

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Cánh Đồng Hoang Vu
7.1/10
33589

Thể loại: Ngôn Tình

Chơi Độc
8.9/10
130811

Thể loại: Truyện Ngược, Trinh Thám, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Canh Bạc
8.5/10
100349

Thể loại: Ngôn Tình

Sinh Mệnh Thứ Bảy
7.5/10
58163

Thể loại: Ngôn Tình

Lâm Cô Nương Thành Tù Ký
7.5/10
83722

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Sinh Đồ
7.5/10
100681

Thể loại: Ngôn Tình

Người Tới Không Tốt
7.5/10
84895

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình

Trời Và Đất, Cách Nhau Một Sợi Dây Thừng
7.5/10
64223

Thể loại: Ngôn Tình

Con Đường Vấy Máu
7.5/10
198585

Thể loại: Ngôn Tình

Cuộc Chiến Chinh Đoạt
7.5/10
66530

Thể loại: Ngôn Tình

Canh Bạc Tình Yêu (Canh Bạc)
7.5/10
106181

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình